Federacijų pasirinkimas    ECU Logo

Turnyro pasirinktys

Rūšiuoti pagal

Pasirinkta federacija: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnyrasPaskutinis atnaujinimas
1GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 5 val.
2GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 7 TUỔI 5 val.
3Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 1 năm 2019 6 val. 4 min.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 15 val. 18 min.
5GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 7 TUỔI 15 val. 18 min.
6LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG 2019 - GIẢI CỜ VUA TÍNH HỆ SỐ ELO QUỐC TẾ HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ II - NĂM 2019 15 val. 33 min.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 1 dien.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 1 dien.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 1 dien.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 1 dien. 1 val.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 1 dien. 1 val.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 1 dien. 1 val.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 1 dien. 1 val.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 1 dien. 2 val.
15GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 1 dien. 2 val.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 1 dien. 2 val.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 1 dien. 2 val.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 1 dien. 2 val.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 1 dien. 2 val.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 1 dien. 2 val.
21GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 1 dien. 2 val.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 1 dien. 3 val.
239th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters 1 dien. 15 val.
249th HDBank International Chess Tournament 2019 - Challengers 1 dien. 15 val.
25GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 2 dien. 3 val.
26ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 3 dien. 3 val.
27ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U15 3 dien. 4 val.
28ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U13 3 dien. 4 val.
29ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U11 3 dien. 4 val.
30ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U09 3 dien. 4 val.
31ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U07 3 dien. 4 val.
32ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U06 3 dien. 4 val.
33ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U05 3 dien. 4 val.
34GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID OPEN 3 dien. 9 val.
35GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U13 3 dien. 9 val.
36GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U11 3 dien. 9 val.
37GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U09 3 dien. 9 val.
38GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U07 3 dien. 9 val.
39Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Tướng Đội tuyển 3 dien. 11 val.
40Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Vua Đội tuyển 3 dien. 11 val.
41Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Vua Đội tuyển 3 dien. 11 val.
42Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Tướng 15 tuổi 3 dien. 11 val.
43Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Vua 11 tuổi 3 dien. 11 val.
44Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Vua 11 tuổi 3 dien. 11 val.
45Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Tướng 15 tuổi 3 dien. 11 val.
46GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U7 - U8 3 dien. 16 val.
47GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U9 - U10 3 dien. 16 val.
48GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U11 TRỞ LÊN 3 dien. 16 val.
49SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN I 20.1.2019 3 dien. 16 val.
50HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 6-7 3 dien. 17 val.