Turnyro pasirinktys

Rūšiuoti pagal

Pasirinkta federacija: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnyrasPaskutinis atnaujinimas
1Giải cờ vua các CLB Đồng Hới mở rộng lần 1 1 val.
2GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U10 NỮ 11 val. 51 min.
3GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U8 NAM 11 val. 52 min.
4GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U6 NAM 11 val. 54 min.
5GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 RAPID 11 val. 57 min.
6GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 BLIZT 11 val. 58 min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ PHAN THIẾT NĂM 2018 18 val. 39 min.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 1 dien. 1 val.
9GIẢI CỜ NHANH CLB KTTL 1 dien. 11 val.
10Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 4 2 dien. 15 val.
11Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 5 2 dien. 15 val.
12Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 3 2 dien. 15 val.
13Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 2 2 dien. 16 val.
14Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 1 2 dien. 17 val.
15Giải cờ vua các CLB Đồng Hới mở rộng lần 1 2 dien. 17 val.
16GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019-BẢNG NAM 2 dien. 17 val.
17GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019-BẢNG NỮ 2 dien. 17 val.
18Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 1-2-3 3 dien. 16 val.
19Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 4 3 dien. 16 val.
20Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 5 3 dien. 16 val.
21GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 3 dien. 17 val.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 3 dien. 17 val.
23GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 3 dien. 17 val.
24GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 3 dien. 17 val.
25GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 14-15 (8-9) 3 dien. 18 val.
26GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 3 dien. 18 val.
27GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 3 dien. 18 val.
28GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 3 dien. 18 val.
29GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 3 dien. 18 val.
30GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 3 dien. 18 val.
31Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 2 3 dien. 23 val.
32Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 9 3 dien. 23 val.
33Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 8 3 dien. 23 val.
34Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 7 3 dien. 23 val.
35Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 6 3 dien. 23 val.
36Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 5 3 dien. 23 val.
37Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 4 3 dien. 23 val.
38Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 3 3 dien. 23 val.
39Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 1 3 dien. 23 val.
40Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nam lớp 9 3 dien. 23 val.
41Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nam lớp 8 3 dien. 23 val.
42Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nam lớp 7 3 dien. 23 val.
43Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nam lớp 6 3 dien. 23 val.
44Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nam lớp 5 3 dien. 23 val.
45Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nam lớp 4 3 dien. 23 val.
46Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nam lớp 3 3 dien. 23 val.
47Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nam lớp 2 3 dien. 23 val.
48Giải cờ chớp Cụm Miền Đông Nam Bộ 2018 4 dien. 17 val.
49Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nam lớp 1 4 dien. 21 val.
50Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ vua: Nữ lớp 9 4 dien. 21 val.