Turnyro pasirinktys

Rūšiuoti pagal

Pasirinkta federacija: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnyrasPaskutinis atnaujinimas
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 18 5 val. 43 min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 7 val. 6 min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 7 val. 22 min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 7 val. 25 min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 7 val. 26 min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 7 val. 28 min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 7 val. 31 min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 7 val. 32 min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 7 val. 33 min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 18 7 val. 34 min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 7 val. 36 min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 9 7 val. 59 min.
13Giải Cờ Vua Richland mở rộng tháng 8 năm 2018 8 val. 3 min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 8 val. 10 min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 8 val. 21 min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 8 val. 22 min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 20 8 val. 25 min.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 8 val. 33 min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 8 val. 40 min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 8 val. 43 min.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 20 8 val. 47 min.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 8 val. 56 min.
23GIẢI ĐẤU TẬP SỐ 8 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 1 dien. 20 val.
24GIAỈ CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÍ HƠN HÀ TĨNH MỞ RỘNG U6, U7 NỮ 1 dien. 22 val.
25GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÍ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U11 NỮ 1 dien. 22 val.
26GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U7 NAM 1 dien. 22 val.
27GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U9 NỮ 1 dien. 22 val.
28GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U6 NAM 1 dien. 22 val.
29GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U11 NAM 1 dien. 22 val.
30GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U9 NAM 1 dien. 22 val.
31GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG HÀ TĨNH MỞ RỘNG BẢNG NAM 1 dien. 22 val.
32GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG HÀ TĨNH MỞ RỘNG BẢNG NAM 1 dien. 22 val.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 9 2 dien. 6 val.
34GIẢI ĐẤU TẬP SỐ 8 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 2 dien. 23 val.
35GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 5-6-7 3 dien. 6 val.
36GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 8-9 3 dien. 6 val.
37GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 10 3 dien. 6 val.
38GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. 3 dien. 7 val.
39Giải cờ vua tổ dân phố 13, phường Hoàng Văn Thụ mở rộng lần 1 năm 2018 (L6-L9) 4 dien. 23 val.
40Giải cờ vua tổ dân phố 13, P. Hoàng Văn Thụ mở rộng lần 1 năm 2018 (L1-L5) 4 dien. 23 val.
41Tổ dân phố 13 5 dien. 19 val.
42GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ VUA PT 6 dien.
43GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ TƯỚNG PT 6 dien. 1 val.
44GIẢI CỜ VUA TỔ DÂN PHỐ 13 P. HOÀNG VĂN THỤ MỞ RỘNG LẦN I-2018. LỚP 1-5 6 dien. 2 val.
45GIẢI CỜ VUA TỔ DÂN PHỐ 13 P. HOÀNG VĂN THỤ MỞ RỘNG LẦN I-2018. LỚP 6-9 6 dien. 2 val.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 20 6 dien. 6 val.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 15 6 dien. 6 val.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 11 6 dien. 6 val.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 7 6 dien. 6 val.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 20 6 dien. 6 val.