Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Australia (AUS)

Flag AUS
SốGiảiCập nhật
1WILSON CHESS TOURNAMENT FU12 69 ngày 12 giờ
2WILSON CHESS TOURNAMENT FU15 69 ngày 13 giờ
3WILSON CHESS TOURNAMENT MU12 69 ngày 13 giờ
4WILSON CHESS TOURNAMENT MU15 69 ngày 13 giờ
5WILSON CHESS TOURNAMENT FU18 69 ngày 13 giờ
6WILSON CHESS TOURNAMENT MU18 69 ngày 13 giờ
72018 NSW Open 100 ngày 11 giờ
82018 NSW Minor 100 ngày 11 giờ
92018 O2C Doeberl Cup Premier 170 ngày 15 giờ
10O2C Doeberl Cup Major 2018 170 ngày 15 giờ
112018 O2C Doeberl Cup Minor 170 ngày 15 giờ
122018 Australian Reserves 250 ngày 15 giờ
132018 Australian Championship 250 ngày 16 giờ
142018 Norths Chess Club Classic 256 ngày 13 giờ
152017 Lidums Australian Junior Masters Open 285 ngày 17 giờ
162017 Lidums Australian Young Masters IM Norm Event 285 ngày 17 giờ
172017 Lidums Australian Young Masters GM Norm Event 285 ngày 19 giờ
18Third World Chess Online League 442 ngày 1 giờ
192017 NSW Open 464 ngày 10 giờ
202017 NSW Minor 464 ngày 11 giờ
21Churchie International FIDE Rated Open Championship 506 ngày 11 giờ
222017 O2C Doeberl Cup Premier 520 ngày 15 giờ
23O2C Doeberl Cup Major 2017 520 ngày 15 giờ
242017 O2C Doeberl Cup Minor 520 ngày 16 giờ
252016 Australasian Masters IM Norm Tournament 640 ngày 13 giờ
262016 Australasian Masters GM Norm Tournament 640 ngày 13 giờ
272016 Lidums Australian Junior Masters U1600 649 ngày 10 giờ
282016 Lidums Australian Young Masters 649 ngày 16 giờ
29Lidums Australian Junior Masters 2016 649 ngày 17 giờ
302016 ACT Junior Championship 709 ngày 15 giờ
312016 Victorian Championship 750 ngày 22 giờ
32NSW CHESS CHAMPIONSHIP 2016 785 ngày 6 giờ
33test рпшп 811 ngày 16 giờ
342016 NSW Minor 828 ngày 10 giờ
352016 NSW Open 828 ngày 10 giờ
36Churchie International 870 ngày 10 giờ
372016 O2C Doeberl Cup Premier 905 ngày 15 giờ
382016 O2C Doeberl Cup Major 905 ngày 15 giờ
392016 O2C Doeberl Cup Minor 905 ngày 15 giờ
402016 ACT Championship 941 ngày 12 giờ
412016 Australian Juniors Under 18 Open 969 ngày 16 giờ
422016 Australian Juniors Under 16 Open 969 ngày 16 giờ
43DIS 2016 Australian Women's Masters 971 ngày 12 giờ
442016 Australian Championships 981 ngày 13 giờ
452015 Australasian Masters IM Norm Event 990 ngày 8 giờ
462015 Australasian Masters GM Norm Event 1004 ngày 12 giờ
47Oceania Zonal 2015 1167 ngày 13 giờ
482015 Oceania Zonal Womens 1167 ngày 14 giờ
492015 Victorian Championship 1172 ngày 20 giờ
502015 NSW Open 1199 ngày 9 giờ