Выбор федерации    ECU Logo

Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - CỜ NHANH - Nữ U13 3 Ч. 8 Мин.
2Đội tuyển trẻ CVHN - Giải số 3 năm 2018 3 Ч. 40 Мин.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2018 - BẢNG NAM CỜ TIÊU CHUẨN 6 Ч. 14 Мин.
4GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ NHANH 6 Ч. 34 Мин.
5GIẢI CỜ KHO BẠC TĨNH NGHỆ AN 7 Ч. 11 Мин.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - CỜ NHANH - Nữ Tuyển 7 Ч. 52 Мин.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - CỜ NHANH - Nam U15 7 Ч. 57 Мин.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - CỜ NHANH - NamTuyển 7 Ч. 57 Мин.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - CỜ NHANH - Nam U11 7 Ч. 58 Мин.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - CỜ NHANH - Nữ U9 8 Ч. 2 Мин.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - CỜ NHANH - Nam U9 8 Ч. 7 Мин.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - CỜ NHANH - Nữ U11 8 Ч. 9 Мин.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - CỜ NHANH - Nam U7 8 Ч. 14 Мин.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - CỜ NHANH - Nữ U7 8 Ч. 14 Мин.
15GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 11 8 Ч. 48 Мин.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 11 8 Ч. 58 Мин.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 15 9 Ч. 2 Мин.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 13 9 Ч. 4 Мин.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 7 9 Ч. 6 Мин.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 9 9 Ч. 8 Мин.
21GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 9 9 Ч. 10 Мин.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 13 9 Ч. 14 Мин.
23GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 7 9 Ч. 17 Мин.
24GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 15 10 Ч. 14 Мин.
25GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 13 10 Ч. 15 Мин.
26GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 13 10 Ч. 15 Мин.
27Đội tuyển trẻ CVHN - Giải số 3 năm 2018 10 Ч. 36 Мин.
28GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ CHỚP 13 Ч. 18 Мин.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ tuyển 13 Ч. 22 Мин.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam tuyển 13 Ч. 43 Мин.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U15 13 Ч. 46 Мин.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U11 13 Ч. 49 Мин.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U13 13 Ч. 52 Мин.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U11 13 Ч. 54 Мин.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U9 13 Ч. 56 Мин.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U9 14 Ч. 11 Мин.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U7 14 Ч. 12 Мин.
38GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 11 14 Ч. 20 Мин.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U7 14 Ч. 26 Мин.
40GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 11 14 Ч. 27 Мин.
41Đội tuyển trẻ CVHN - Giải số 3 năm 2018 18 Ч. 51 Мин.
42GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 15 1 Дн. 2 Ч.
43GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 15 1 Дн. 2 Ч.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2018 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 1 Дн. 12 Ч.
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 4-5 1 Дн. 15 Ч.
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 8-9 1 Дн. 16 Ч.
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 8-9 1 Дн. 16 Ч.
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 4-5 1 Дн. 16 Ч.
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 6-7 1 Дн. 16 Ч.
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 2-3 1 Дн. 16 Ч.
Advertisement