Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1Giải cờ vua Sỹ Toàn Chess tháng 11 năm 2019 32 Мин.
2Giải Cờ chớp Vietchess Văn Quán tháng 11 năm 2019 10 Ч. 35 Мин.
3Giải Cờ chớp Vietchess Văn Quán tháng 11 năm 2019 11 Ч. 48 Мин.
4Giai co chop KTL 12 Ч. 7 Мин.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Phong trào 13 Ч. 35 Мин.
6GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 10 18 Ч. 31 Мин.
7GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 10 18 Ч. 34 Мин.
8GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 8 18 Ч. 37 Мин.
9GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 8 18 Ч. 40 Мин.
10GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 14 18 Ч. 43 Мин.
11GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 14 18 Ч. 46 Мин.
12GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 12 18 Ч. 49 Мин.
13GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 12 18 Ч. 52 Мин.
14GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 6 18 Ч. 57 Мин.
15GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019 NHÓM 1 NAM 5 TUỔI 19 Ч. 48 Мин.
16Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Về Đích U11 22 Ч. 26 Мин.
17GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 6 22 Ч. 27 Мин.
18GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 14 1 Дн. 17 Ч.
19GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 14 1 Дн. 17 Ч.
20GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 12 1 Дн. 17 Ч.
21GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 12 1 Дн. 17 Ч.
22GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 8 1 Дн. 17 Ч.
23GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 10 1 Дн. 17 Ч.
24GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 10 1 Дн. 17 Ч.
25GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 8 1 Дн. 17 Ч.
26GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 6 1 Дн. 17 Ч.
27GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 6 1 Дн. 17 Ч.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Nâng cao 1 Дн. 20 Ч.
29TẬP SỰ - SUNDAYFUNDAY 12 - 10.11.2019, BLUEHORSE 2 Дн. 16 Ч.
30Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 9 2 Дн. 18 Ч.
31Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Về Đích 2 Дн. 21 Ч.
32GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 6-7 3 Дн. 12 Ч.
33The 4th HANOI OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2019 3 Дн. 14 Ч.
34Giải cờ nhanh ISI - trí tuệ tỏa sáng mở rộng lần I: Bảng cờ vua 3 Дн. 15 Ч.
35Giải cờ nhanh ISI - trí tuệ tỏa sáng mở rộng lần I: Bảng cờ tướng 3 Дн. 15 Ч.
36GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 11-12 3 Дн. 16 Ч.
37GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 6-7 3 Дн. 16 Ч.
38GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 1-3 3 Дн. 16 Ч.
39GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 1-3 3 Дн. 16 Ч.
40GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 4-5 3 Дн. 16 Ч.
41GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 10 3 Дн. 16 Ч.
42GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 4-5 3 Дн. 16 Ч.
43GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 11-12 3 Дн. 16 Ч.
44GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 8-9 3 Дн. 17 Ч.
45GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 8-9 3 Дн. 17 Ч.
46GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG NĂM 2019 - NỮ 15 3 Дн. 17 Ч.
47GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG NĂM 2019 - NAM 11 3 Дн. 17 Ч.
48GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG NĂM 2019 - NAM 15 3 Дн. 17 Ч.
49GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG NĂM 2019 - NỮ 11 3 Дн. 17 Ч.
50GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG NĂM 2019 - NỮ 9 3 Дн. 17 Ч.