Databáza hráčov na Chess-Results

Poznámka: Nerozlišuje sa medzi malými a veľkými písmenami. Aspoň jedno z polí označených * musí byť vyplnené.

Priezvisko *) Krstné meno Klub ID nár. *) Fide ID *) Federácia (FIDE skratka) *) tournament end between and Rok narodenia (yyyy) Minimum-Rating
Triedené podľa