HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 -

Last update 15.01.2020 11:04:29, Creator/Last Upload: pham viet khoa hanoi vietnam

Tournament selectionCờ tiêu chuẩn: Nam 7, Nam 9, Nam 11, Nam 13, Nam 15, Nam 18
Cờ tiêu chuẩn: Nữ 7, Nữ 9, Nữ 11, Nữ 13, Nữ 15, Nữ 18
Cờ nhanh: Nam 7, Nam 9, Nam 11, Nam 13, Nam 15, Nam 18
Cờ nhanh: Nữ 7, Nữ 9, Nữ 11, Nữ 13, Nữ 15, Nữ 18
Parameters Show tournament details, Link with tournament calendar
Overview for teamAMS, BBA, BDI, BMA, BTL, CGI, CMY, DAN, DDA, ĐPH, GLA, HBT, HCA, HDO, HDU, HKI, HMA, HOZ, KLI, LBI, LTT, MDU, NCH, NHO, NHU, NTL, NTR, PDP, PHT, PTH, QOA, SSO, STA, THO, TOA, TOB, TQT, TTH, TTR, TXU, UHO, VDU, YHO, YVI
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Final Ranking crosstable after 7 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Top five players, Total statistics, medal statistics
Excel and PrintPrint list, Export to Excel (.xls), Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File

Starting rank crosstable

No.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 
1Cao Khánh Linh0TQT 7b1 6w0 13b1 9w1 11w0 5b1 10w15,021,030,5533
2Đỗ Ngọc Anh0BBA 8w1 10b0 5w0 12b0 4b1 7w1 6b03,0110,021,5341
3Lê Thị Hoàng Yến0YVI 9b1 13w1 11b0 5w0 6b0 8w1 -14,060,028,0331
4Nguyễn Hải Yến0NTR 10w0 12b1 9w0 13b½ 2w0 -1 7b02,5120,026,0131
5Nguyễn Như Quỳnh0TOB 11b0 7w1 2b1 3b1 10w0 1w0 9w03,080,030,0332
6Nguyễn Phương Linh0NHU 12w1 1b1 10w1 11b0 3w1 9b0 2w15,031,030,0531
7Nguyễn Thanh Huyền0BBA 1w0 5b0 8w1 10b0 -1 2b0 4w13,0100,022,0230
8Nguyễn Thị Thúy Ngân0BMA 2b0 11w0 7b0 -1 13w0 3b0 12b01,0130,027,0040
9Phạm Diệu Hương0KLI 3w0 -1 4b1 1b0 12w1 6w1 5b15,041,026,0432
10Phạm Hạnh Trang0TOA 4b1 2w1 6b0 7w1 5b1 11w0 1b04,070,027,5442
11Quách Minh Châu0KLI 5w1 8b1 3w1 6w1 1b1 10b1 13w06,010,026,5633
12Tạ Phương Phương0NHU 6b0 4w0 -1 2w1 9b0 13b0 8w13,090,024,5230
13Triệu Hải Yến0PDP -1 3b0 1w0 4w½ 8b1 12w1 11b14,550,025,0332

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories (variable)
Tie Break4: Most black
Tie Break5: The greater number of victories (variable)