Player overview for BDI

SNoNameRtgFED1234567Pts.Rk.Group
22Nguyễn Khánh Nam0BDI001101½3,520Cờ tiêu chuẩn: Nam 7
26Nguyễn Vũ Duy Nam0BDI0011½013,519Cờ tiêu chuẩn: Nam 7
28Phạm Bảo Quân0BDI00101002,027Cờ tiêu chuẩn: Nam 7
11Đỗ Đức Quân0BDI01101104,018Nam 9
17Hoàng Vũ Trung Quốc0BDI1½½10115,08Nam 9
39Võ Phúc Hiệp0BDI00110013,026Nam 9
6Đỗ Thái Dương0BDI001½1013,527Nam 11
11Lê Tuấn Phong0BDI½110½½03,520Nam 11
40Trần Như Hải Duy0BDI11½1½015,03Nam 11
7Hoàng Thế Cường0BDI11011105,05Nam 13
18Nguyễn Hoàng Anh0BDI01111004,010Nam 13
27Phạm Nguyễn Gia Phong0BDI100½1114,59Nam 13
6Đỗ Đăng Khôi0BDI00000000,027Nam 15
13Nguyễn Bình Minh0BDI00011114,013Nam 15
20Nguyễn Quang Nhật0BDI½100½002,021Nam 15
5Hồ Minh Anh0BDI10011104,010Cờ tiêu chuẩn: Nữ 7
11Nguyễn Bảo Châu0BDI10000102,021Cờ tiêu chuẩn: Nữ 7
16Nguyễn Ngân Anh0BDI10001002,020Cờ tiêu chuẩn: Nữ 7
2Đinh Hà An0BDI00001113,027Nữ 9
9Mai Thu Giang0BDI00111104,017Nữ 9
14Nguyễn Hoàng Bảo Trân0BDI00111014,013Nữ 9
11Nguyễn Hương Ly0BDI01101014,016Nữ 11
18Nguyễn Quỳnh Lam Phương0BDI00000000,037Nữ 11
27Phan Hà My0BDI00101103,024Nữ 11
23Nguyễn Thu Phương0BDI1½111015,52Nữ 13
28Trần Hà Anh0BDI10001002,027Nữ 13
33Trịnh Phương Thảo0BDI11½00½14,012Nữ 13
13Nguyễn Đỗ Minh Châu0BDI11001115,05Nữ 15
22Nguyễn Thùy Linh0BDI011½0103,513Nữ 15
27Trương Vi Khánh0BDI00011103,017Nữ 15
8Lương Đức Phú0BDI10101014,011Cờ nhanh: Nam 7
14Nguyễn Lê Nguyên0BDI10111015,05Cờ nhanh: Nam 7
16Nguyễn Thế Tuấn Minh0BDI00101103,022Cờ nhanh: Nam 7
2Bùi Minh Đức0BDI11½10104,56Nam 9
16Nguyễn Hoàng Khánh0BDI111111½6,51Nam 9
26Phạm Thiện Khôi0BDI½0101002,524Nam 9
2Bùi Việt Long0BDI101110½4,56Nam 11
17Nguyễn Minh Kiệt0BDI00111003,024Nam 11
19Nguyễn Tấn Danh Tùng0BDI000½1113,520Nam 11
2Bùi Việt Anh0BDI01½01002,521Nam 13
3Chu Thành Nam0BDI10010103,014Nam 13
20Phạm Minh Nghĩa0BDI01110115,05Nam 13
1Bùi Quốc Anh0BDI½0011002,516Nam 15
7Lê Đức Thự0BDI10110014,08Nam 15
13Nguyễn Quang Thái0BDI½0000000,523Nam 15
6Đỗ Hoàng Ngân0BDI10110½14,55Cờ nhanh: Nữ 7
10Nguyễn Bảo Diệp An0BDI00101002,020Cờ nhanh: Nữ 7
24Vũ Bảo Khanh0BDI0½110013,513Cờ nhanh: Nữ 7
9Lê Phương Thảo0BDI0½110114,58Nữ 9
10Ngô Thùy Dương0BDI11100115,04Nữ 9
26Quách Thu Phương0BDI10011003,018Nữ 9
16Nguyễn Hoàng Kim An0BDI10100103,025Nữ 11
29Phạm Nguyễn Hà Anh0BDI011½0013,518Nữ 11
31Trần Ngọc Quyên0BDI00111104,010Nữ 11
5Lý Hải Gia Trang0BDI00001102,022Nữ 13
6Mai Hà Linh0BDI10101104,09Nữ 13
24Trần Hiền Anh0BDI½0110103,512Nữ 13
4Giáp Phương Nga0BDI01001114,010Nữ 15
13Nguyễn Thảo Nguyên0BDI00000000,022Nữ 15
22Trương Hoàng Yến Nhi0BDI10101003,015Nữ 15

Results of the last round for BDI

Rd.Bo.No.NameBdldFEDRtgPts. ResultPts. NameBdldFEDRtgNo.
71122Nguyễn Khánh Nam BDI03 ½ - ½3 Trần Anh Quốc HMA032
71226Nguyễn Vũ Duy Nam BDI0 1 - 0 Nguyễn Phúc Khánh THO024
71328Phạm Bảo Quân BDI02 - - +2 Nguyễn An Phúc BTL014
7511Đỗ Đức Quân BDI04 0 - 14 Nguyễn Thái Minh Hiếu TXU031
7617Hoàng Vũ Trung Quốc BDI04 1 - 04 Hoàng Anh Tùng CGI016
71539Võ Phúc Hiệp BDI02 1 - 02 Bùi Trung Phúc HKI03
7740Trần Như Hải Duy BDI04 1 - 0 Đặng Phùng Trí Đức CGI02
7833Tống Trần An Khang TXU0 1 - 0 Lê Tuấn Phong BDI011
71530Phạm Quang Vinh MDU0 - - + Đỗ Thái Dương BDI06
717Hoàng Thế Cường BDI05 0 - 16 Cấn Chí Thành NTL01
744Đỗ Quốc Anh HBT04 1 - 04 Nguyễn Hoàng Anh BDI018
7624Phạm Hà Minh HDO0 0 - 1 Phạm Nguyễn Gia Phong BDI027
7713Nguyễn Bình Minh BDI03 + - -3 Đàm Thành Trung CGI04
71120Nguyễn Quang Nhật BDI02 - - -2 Nguyễn Quang Đức HDU021
7146Đỗ Đăng Khôi BDI00 0 not paired
737Lê Ngọc Khánh An HDO04 1 - 04 Hồ Minh Anh BDI05
7919Nguyễn Tường An CGI0 1 - 02 Nguyễn Ngân Anh BDI016
71011Nguyễn Bảo Châu BDI02 0 - 1 Phạm Thị Kim Ngân THO023
759Mai Thu Giang BDI04 0 - 14 Nguyễn Nhật Ánh HMA019
7825Phạm Khánh Đan HDO0 0 - 13 Nguyễn Hoàng Bảo Trân BDI014
71315Nguyễn Hoàng Liên PTH02 - - +2 Đinh Hà An BDI02
7931Phùng Vũ Nguyệt Nhi HDO03 0 - 13 Nguyễn Hương Ly BDI011
71127Phan Hà My BDI03 0 - 13 Phan Hà Minh DDA030
72118Nguyễn Quỳnh Lam Phương BDI00 0 not paired
735Hoàng Diệu Anh Thư CGI04 0 - 1 Nguyễn Thu Phương BDI023
71033Trịnh Phương Thảo BDI03 1 - 03 Phạm Quỳnh Anh HDO026
71335Vũ Ngọc Thủy Tiên HDO02 1 - 02 Trần Hà Anh BDI028
7423Nguyễn Trà My HDO04 0 - 14 Nguyễn Đỗ Minh Châu BDI013
7622Nguyễn Thùy Linh BDI0 0 - 1 Trương Thị Bảo Khanh HDU026
7725Trần Hiền Trang LBI03 1 - 03 Trương Vi Khánh BDI027
7314Nguyễn Lê Nguyên BDI04 1 - 04 Phan Trí Vinh NTL023
788Lương Đức Phú BDI03 1 - 03 Trần Viết Thuận HBT028
71016Nguyễn Thế Tuấn Minh BDI03 0 - 13 Phùng Khôi Nguyên TTR024
7124Phạm Huy Đức NTL05 ½ - ½6 Nguyễn Hoàng Khánh BDI016
7221Nguyễn Phúc Nguyên CGI0 1 - 0 Bùi Minh Đức BDI02
71026Phạm Thiện Khôi BDI0 0 - 1 Đỗ Đức Tú TTR06
7428Thân Văn Khang DDA04 ½ - ½4 Bùi Việt Long BDI02
71017Nguyễn Minh Kiệt BDI03 0 - 13 Nguyễn Lâm HDO016
71221Nguyễn Thái Phi Long CGI0 0 - 1 Nguyễn Tấn Danh Tùng BDI019
7420Phạm Minh Nghĩa BDI04 1 - 0 Phạm Ngọc Hải CGI021
763Chu Thành Nam BDI03 0 - 13 Ngô Trọng Quốc Đạt HMA07
7810Nguyễn Đình Khải CGI03 + - - Bùi Việt Anh BDI02
767Lê Đức Thự BDI03 1 - 03 Ngô Bá Minh HKI08
775Lã Hoàng Bách TXU03 + - - Bùi Quốc Anh BDI01
71213Nguyễn Quang Thái BDI0½ 0 not paired
7511Nguyễn Gia Hân DDA0 0 - 1 Đỗ Hoàng Ngân BDI06
7910Nguyễn Bảo Diệp An BDI02 0 - 1 Vũ Bảo Khanh BDI024
7410Ngô Thùy Dương BDI04 1 - 04 Nguyễn Vũ Vân Khanh CGI022
758Lê Bảo Trang CGI0 0 - 1 Lê Phương Thảo BDI09
7926Quách Thu Phương BDI03 0 - 13 Trịnh Khánh Ngọc HBT028
7412Ngô Kim Cương HBT04 1 - 04 Trần Ngọc Quyên BDI031
7934Vũ Ngọc Vân HMA03 1 - 03 Nguyễn Hoàng Kim An BDI016
71229Phạm Nguyễn Hà Anh BDI0 1 - 0 Vũ Anh Ngọc TTR033
746Mai Hà Linh BDI04 0 - 1 Nguyễn Lê Phương TXU012
758Nguyễn Bảo Gia Linh HKI0 1 - 0 Trần Hiền Anh BDI024
7105Lý Hải Gia Trang BDI02 0 - 12 Nguyễn Bảo Ngân HDO09
7623Vũ Lê Phương Anh HDO03 0 - 13 Giáp Phương Nga BDI04
7712Nguyễn Quỳnh Anh LBI03 1 - 03 Trương Hoàng Yến Nhi BDI022
71213Nguyễn Thảo Nguyên BDI00 0 not paired

Player details for BDI

Rd.SNoNameRtgFEDPts.Res.
Nguyễn Khánh Nam 0 BDI Rp:1000 Pts. 3,5
15Hoàng Kim Vũ0TXU3,0s 0
27Lê Anh Khôi0BTL4,0w 0
334Trần Nhân Phong0CMY1,0s 1
43Đặng Thành Trung0HKI1,0w 1
58Lê Đức Phúc0NTL4,0w 0
621Nguyễn Hồng Đức0THO1,0s 1
732Trần Anh Quốc0HMA3,5w ½
Nguyễn Vũ Duy Nam 0 BDI Rp:943 Pts. 3,5
19Lê Lương Tùng0DDA5,0s 0
213Ngô Việt Dũng0HDO3,5w 0
320Nguyễn Hoàng Tùng0HKI0,0- 1K
412Ngô Bình Nguyên0CMY1,0s 1
518Nguyễn Hàm Quân0HBT3,5w ½
615Nguyễn Duy Bảo Lâm0CGI4,5s 0
724Nguyễn Phúc Khánh0THO2,5w 1
Phạm Bảo Quân 0 BDI Rp:760 Pts. 2,0
111Lý Đại Quang0TXU3,0s 0
215Nguyễn Duy Bảo Lâm0CGI4,5w 0
321Nguyễn Hồng Đức0THO1,0s 1
418Nguyễn Hàm Quân0HBT3,5s 0
510Lưu Tài Lâm0TOA1,0- 1K
613Ngô Việt Dũng0HDO3,5w 0
714Nguyễn An Phúc0BTL3,0- 0K
Đỗ Đức Quân 0 BDI Rp:1050 Pts. 4,0
133Nguyễn Trọng Thái Dương0TTR4,5w 0
235Nguyễn Vũ Phong0PTH1,0s 1
338Trần Quang Liêm0ĐPH2,0w 1
418Kiều Công Trí0GLA4,0s 0
522Nguyễn Đăng Khôi0HKI2,0w 1
642Vũ Minh Khôi0HDU4,0s 1
731Nguyễn Thái Minh Hiếu0TXU5,0w 0
Hoàng Vũ Trung Quốc 0 BDI Rp:1158 Pts. 5,0
139Võ Phúc Hiệp0BDI3,0w 1
233Nguyễn Trọng Thái Dương0TTR4,5s ½
34Chu Phan Đăng Khoa0HBT4,5w ½
49Đặng Minh Nhật0CMY2,0w 1
531Nguyễn Thái Minh Hiếu0TXU5,0s 0
610Đinh Nguyễn Hải0HMA3,0s 1
716Hoàng Anh Tùng0CGI4,0w 1
Võ Phúc Hiệp 0 BDI Rp:875 Pts. 3,0
117Hoàng Vũ Trung Quốc0BDI5,0s 0
215Hà Phúc Thăng0STA3,5w 0
3-bye- --- 1
48Đào Nhật Dương0LBI3,0s 1
510Đinh Nguyễn Hải0HMA3,0w 0
66Dương Mạnh Bảo0CGI4,0s 0
73Bùi Trung Phúc0HKI2,0w 1
Đỗ Thái Dương 0 BDI Rp:851 Pts. 3,5
129Phạm Gia Bảo0DDA4,0w 0
231Phạm Trí Đức0CMY1,5s 0
335Trần Gia Huy0HDU3,0w 1
421Nguyễn Đức Minh0THO2,5s ½
538Trần Khoa Tuấn0ĐPH2,0- 1K
624Nguyễn Tuấn Phong0NTL4,5w 0
730Phạm Quang Vinh0MDU2,5- 1K
Lê Tuấn Phong 0 BDI Rp:1000 Pts. 3,5
134Trần Đức Dương0NTL4,0s ½
22Đặng Phùng Trí Đức0CGI3,5w 1
316Nguyễn Bảo Minh0NTL2,5s 1
440Trần Như Hải Duy0BDI5,0w 0
529Phạm Gia Bảo0DDA4,0w ½
626Nguyễn Việt Anh0DAN4,5s ½
733Tống Trần An Khang0TXU4,5s 0
Trần Như Hải Duy 0 BDI Rp:1158 Pts. 5,0
117Nguyễn Duy Hoàng Linh0HBT5,0w 1
21Chu Đức Trọng0BTL3,5s 1
39Lê Nam Khánh0HDU5,0w ½
411Lê Tuấn Phong0BDI3,5s 1
542Trần Trung Hải0HDO5,0w ½
63Đinh Nho Kiệt0CGI6,5s 0
72Đặng Phùng Trí Đức0CGI3,5w 1
Hoàng Thế Cường 0 BDI Rp:1158 Pts. 5,0
124Phạm Hà Minh0HDO3,5s 1
234Nguyễn Hữu Nhật Minh0UHO2,0w 1
316Nguyễn Duy Thành0CGI5,5s 0
415Nguyễn Duy Mạnh0ĐPH2,0w 1
54Đỗ Quốc Anh0HBT5,0s 1
618Nguyễn Hoàng Anh0BDI4,0w 1
71Cấn Chí Thành0NTL7,0w 0
Nguyễn Hoàng Anh 0 BDI Rp:1050 Pts. 4,0
11Cấn Chí Thành0NTL7,0w 0
230Trần Bá Quân0TTR3,0s 1
333Trương Khải Đăng0HBT3,5w 1
49Lê Minh0DDA3,0s 1
511Lê Quốc Trung0GLA3,0w 1
67Hoàng Thế Cường0BDI5,0s 0
74Đỗ Quốc Anh0HBT5,0s 0
Phạm Nguyễn Gia Phong 0 BDI Rp:1102 Pts. 4,5
110Lê Nhật Quang0TOA3,0s 1
26Đỗ Tiến Minh0CGI5,5w 0
35Đỗ Tề Kiến Quốc0HKI4,0w 0
42Chu Quang Minh0DDA1,5s ½
512Nguyễn Anh Đức0HDO2,0s 1
630Trần Bá Quân0TTR3,0w 1
724Phạm Hà Minh0HDO3,5s 1
Đỗ Đăng Khôi 0 BDI Pts. 0,0
121Nguyễn Quang Đức0HDU2,0- 0K
2-not paired- --- 0
3-not paired- --- 0
4-not paired- --- 0
5-not paired- --- 0
6-not paired- --- 0
7-not paired- --- 0
Nguyễn Bình Minh 0 BDI Rp:1000 Pts. 4,0
128Trần Ngọc Quang0HDO3,0w 0
226Trần Mạnh Dũng0STA1,0s 0
312Ngân Bá Hoàng Tùng0HMA3,0w 0
422Nguyễn Quốc Khánh0PTH0,0s 1
514Nguyễn Duy Anh0CMY1,0w 1
621Nguyễn Quang Đức0HDU2,0s 1
74Đàm Thành Trung0CGI3,0- 1K
Nguyễn Quang Nhật 0 BDI Rp:875 Pts. 2,0
15Đoàn Quang Huy0HDO4,0s ½
23Đàm Quang Huy0HDU2,0w 1
37Đỗ Quang Tùng0TTR5,0s 0
427Trần Minh Nguyên0DDA3,0w 0
512Ngân Bá Hoàng Tùng0HMA3,0w ½
628Trần Ngọc Quang0HDO3,0s 0
721Nguyễn Quang Đức0HDU2,0- 0K
Hồ Minh Anh 0 BDI Rp:1050 Pts. 4,0
118Nguyễn Tuệ Ngân0DDA3,0s 1
213Nguyễn Hương Thảo0CGI5,5w 0
322Phạm Nguyễn Hà My0NTL4,0s 0
46Lê Mai Phương0BTL3,5w 1
515Nguyễn Minh Dung0CGI2,5s 1
610Nguyễn Ánh Hồng0HMA3,5w 1
77Lê Ngọc Khánh An0HDO5,0s 0
Nguyễn Bảo Châu 0 BDI Rp:727 Pts. 2,0
124Phạm Vân Nhi0HKI0,0- 1K
21Chử Ngọc Khánh0LBI3,0s 0
325Trần Bảo Hân0BTL5,0w 0
418Nguyễn Tuệ Ngân0DDA3,0s 0
56Lê Mai Phương0BTL3,5w 0
614Nguyễn Khánh Phương0TTR1,0s 1
723Phạm Thị Kim Ngân0THO3,5w 0
Nguyễn Ngân Anh 0 BDI Rp:842 Pts. 2,0
13Đặng Huyền Bảo Châm0BTL3,0w 1
27Lê Ngọc Khánh An0HDO5,0s 0
39Lương Phúc Viên0TOA3,5w 0
420Nguyễn Vũ Ngọc Linh0LBI5,0s 0
517Nguyễn Ngọc Khánh0CMY1,0s 1
61Chử Ngọc Khánh0LBI3,0w 0
719Nguyễn Tường An0CGI3,5s 0
Đinh Hà An 0 BDI Rp:760 Pts. 3,0
121Nguyễn Trần Minh Phương0MDU3,0w 0
226Phạm Ngọc Bảo Anh0HDO4,5w 0
318Nguyễn Ngọc Minh0HDU2,0s 0
424Phạm Hoàng Ngân0HMA1,0w 0
5-bye- --- 1
634Trịnh Hương Giang0CMY2,0s 1
715Nguyễn Hoàng Liên0PTH2,0- 1K
Mai Thu Giang 0 BDI Rp:1000 Pts. 4,0
128Phùng Diệp Khánh0THO3,5s 0
220Nguyễn Thiên Kim0TTR4,0w 0
324Phạm Hoàng Ngân0HMA1,0s 1
418Nguyễn Ngọc Minh0HDU2,0w 1
534Trịnh Hương Giang0CMY2,0- 1K
621Nguyễn Trần Minh Phương0MDU3,0s 1
719Nguyễn Nhật Ánh0HMA5,0w 0
Nguyễn Hoàng Bảo Trân 0 BDI Rp:1050 Pts. 4,0
133Trịnh Hoàng Yến0HMA5,5w 0
227Phạm Yến Thy0HDU3,0s 0
37Lê Như Nguyệt Minh0BTL3,5w 1
438Vũ Thu Uyên0CGI3,0s 1
520Nguyễn Thiên Kim0TTR4,0w 1
66Lê Hương Giang0CGI5,0w 0
725Phạm Khánh Đan0HDO3,5s 1
Nguyễn Hương Ly 0 BDI Rp:1050 Pts. 4,0
130Phan Hà Minh0DDA4,0w 0
227Phan Hà My0BDI3,0s 1
332Tô Xuân Phương0NTL2,0w 1

Show complete list

Advertisement