Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար-Կենտրոն (1-ին խումբ- 15:00)

Last update 13.11.2019 13:09:00, Creator/Last Upload: yerevan chess federation

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Ամոյան ՆարեկARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
2Անդրեասյան ՖեդյաARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
3Առաքելյան ՏիգրանARM0Ակադեմիա-Է.Մեջինյան
4Ասատրյան ԱնգելինաARM0Ակադեմիա-Ա.Գասպարյան
5Ասատրյան Լենա *ARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
6Ասրիյան ԴանիելARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
7Ավետիսյան Մոնիկա *ARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
8Արշակյան ԱլիսաARM0Մ.Սեբաստացի կ.հ.-Ա.Միքայելյան
9Բաբայան ԷրիկARM0Կենտրոն-ԱՔարհանյան
10Բաբելյան ԱշոտARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
11Բալագյոզյան ՀովհաննեսARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
12Բալոյան ԼոլիտաARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
13Բալոյան ՀայկARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
14Բոյաջյան ՆորայրARM0Կենտրոն-Ս.Մանուկյան
15Գասպարյան ՏիգրանARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
16Գրիգորյան ԱրենARM0Դավթաշեն-Տ.Դանիելյան
17Գրիգորյան ՀարությունARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
18Գրիգորյան ՍերգեյARM0Կենտրոն-Ս.Մանուկյան
19Գևորգյան Ալեքսանդր *ARM0Մ.Սեբաստացի կ.հ.-Ա.Միքայելյան
20Դաբաղյան ԳոռARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
21Դանիելյան ՌոմանARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
22Դարբինյան ՄարիամARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
23Դեմիրճյան ՅուրիARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
24Դունամալյան ԴավիթARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
25Եգորյան ՍամվելARM0Էրեբունի-Ա.Հայրապետյան
26Թորոսյան ԿարենARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
27Թորոսյան ՂազարARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
28Խանգելդյան ԻննաARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
29Կարապետյան ԱրթուրARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
30Կարապետյան ԱլլաARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
31Կարոյան ԱլբերտARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
32Կոստիկյան ԷդմոնARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
33Հակոբյան ՀրայրARM0Կենտրոն-Ս.Մանուկյան
34Հակոբյան ՆարեկARM0Էրեբունի-Ա.Հայրապետյան
35Հակոբյան ՍամվելARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
36Հայոցյան ԱրմանARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
37Հարթենյան ԴավիթARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
38Հարթենյան ՄանեARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
39Հարությունյան ԱլեքսանդրARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
40Հարությունյան ԳոռARM0Կենտրոն-Ա.Բալոըան
41Հովակիմյան ԿարլենARM0Ակադեմիա-Ռ.Ակոպով
42Ղազարյան ՆորայրARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
43Մաթևոսյան ՄարկARM0Կենտրոն-Ս.Մանուկյան
44Մարեմկոյան ՎահանARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
45Մարկոսյան ՆարեկARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
46Մարտիրոսյան Էրիկ *ARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
47Մարտիրոսյան ՀայկARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
48Մարտիրսյան ԴանիելARM0Էրեբունի-Ա.Հայրապետյան
49Մելիքսեթյան ՅուրաARM0Էրեբունի-Ա.Հայրապետյան
50Մինասյան ԱլեքսARM0Էրեբունի-Ա.Հայրապետյան
51Միսակյան ԴավիթARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
52Միսակյան ՄհերARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
53Միրզոյան ԱնդրանիկARM0Կենտրոն-Ս.Մանուկյան
54Միքայելյան ԿարենARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
55Մկրտչյան ՎարդանARM0Ակադեմիա-Շ.Սարգսյան
56Ներսեսյան ՄարիամARM0Մ.Սեբաստացի կ.հ.-Ա.Միքայելյան
57Նոր-Պարոնյան ԿարինաARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
58Շաքարյան ԱմալյաARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
59Պետրոսյան Հայկ *ARM0Կենտրոն-Ա,.Քարհանյան
60Պետրոսյան ՄերիARM0Ակադեմիա-Ռ.Ակոպով
61Սարգսյան ԽաչատուրARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
62Սարգսյան ՄիքայելARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
63Սիրադեղյան ՎիկտորիաARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
64Վարդանյան ՍամվելARM0Մ.Սեբաստացի կ.հ.-Ա.Միքայելյան
65Օրդուխանյան ՎահագնARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան