Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 11 cờ chớp

Last update 06.06.2019 05:17:23, Creator/Last Upload: saigon

Starting rank

No.NameFED
1Châu Trần Bình NhiBTH
2Đoàn Bảo Khánh NhậtKHO
3Đoàn Hồng NgọcLDO
4Dương Hạnh QuyênBDH
5Hầu Nguyễn Kim NgânDTH
6Lê Hoàng NgânBTH
7Lê Hoàng Phương ThyBTH
8Lê Thị Thuận LợiNTH
9Ngô Thư TúBTH
10Nguyễn Hà LinhBLO
11Nguyễn Ngọc Mai ChiDON
12Nguyễn Phan Mai LinhLDO
13Nguyễn Thị Bích TrânNTH
14Nguyễn Thị Huỳnh ThưBTR
15Nguyễn Thị Thảo QuyênDLC
16Nguyễn Trà Phúc NguyênBTH
17Nguyễn Trần Khánh NgọcLDO
18Nguyễn Tuệ MinhBTH
19Phạm Hoàng Thiên NhiDLC
20Phạm Nguyễn Minh ThưNTN
21Trần Hoàng LinhKHO
22Trần Ngọc Như ÝBTR
23Trương Gia MỹBDH
24Trương Ngọc Trà MyNTH
25Văn Thị Ý ThanhBTH
26Vũ Nguyễn Hoàng GiangDLC
Advertisement