Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար Էրեբունի

Last update 20.12.2018 13:02:12, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFEDClub/City
1Ujji SinghARM
2Ալեքսանյան ՆարեARM194 դպրոց
3Անանյան նարեկARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
4Առաքելյան ԱրամARM49 դպրոց-Մկրտչյան Ս.
5Ասլանյան ՏիգրանARM6 դպրոց-անհատական
6Ավագյան ԱլենARMՄասիս-Մարտիրոսյան Մ.
7Բաղդասարյան ԳագիկARMԷրեբունի-Առաքելյան Վ.
8Բաղդասարյան ՏիգրանARMԷրեբունի-Առաքելյան Վ.
9Բանդարի ԱլենARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
10Բասմաջյան Նշան*ARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
11Բարսեղյան ԷրիկARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
12Բարսեղյան ՆարեկARMԷրեբունի-Առաքելյան Վ.
13Գոզեյան ՀովհաննեսARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
14Գրբաշյան ԴավիթARMԷրեբունի-Մկրտչյան Ս.
15Գրիգորյան Գագիկ*ARMԷրեբունի-Հայրապետյան Ա.
16Գրիգորյան ՄարիARMԿենտրոն-Սեդրակ
17Գևորգյան ՀովհաննեսARMԷրեբունի-Մկրտչյան Ս.
18Դարբինյան ԷրիկARMԷրեբունի-Հայրապետյան Ա.
19Դունամալյան Սամվել*ARMԷրեբունի-Մանուկյան Է.
20Եգորյան ՍամվելARMԷրեբունի-Հայրապետյան Ա.
21Երվանդյան ԳագիկARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
22Ջաբյան ՆարեկARMՄասիս-Մարտիրոսյան Մ.
23Զաքարյան ԳոռARMԷրեբունի-Մկրտչյան Ս.
24Թեմուրյան ԳոռARMՄասիս-Մարտիրոսյան Մ.
25Թովմասյան ԱլբերտARMՄասիս-Մարտիրոսյան Մ.
26Թորոսյան ԿարենARMԷրեբունի-Մկրտչյան Ս.
27Իսրաելյան ՏիգրանARMԷրեբունի-Մկրտչյան Ս.
28Լուլուկյան Ռաֆայել*ARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
29Խաչատրյան ՍուրենARMՄասիս-Մարտիրոսյան Մ.
30Խշտոյան ԷդգարARMԷրեբունի-Առաքելյան Վ.
31Խորոտյան ՍամվելARMԷրեբունի-Առաքելյան Վ.
32Կարապետյան ՄանեARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
33Կիրակոսյան ԱրմանARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
34Կնյազյան ՎլադիմիրARM
35Համբարձումյան ԱրենARMՄասիս-Մարտիրոսյան Մ.
36Համբարձումյան Գագիկ Պ.ARM
37Համբարձումյան Գագիկ Ա.ARMԷրեբունի-Առաքելյան Վ.
38Հայրապետյան ԳուրգենARMԱրաբկիր-Վուվունիկյան Կ.
39Հարությունյան ԱրմանARMԷրեբունի-Մկրտչյան Ս.
40Հարությունյան ՄիլենաARMԷրեբունի-Մկրտչյան Ս.
41Ղուկասյան ԱռնակARMՄասիս-Մարտիրոսյան Մ.
42Մանուկյան ԴավիթARMՄասիս-Մարտիրոսյան Մ.
43Մարտիրոսյան ԷրիկARMԷրեբունի-Մկրտչյան Ս.
44Մխիթարյան ԷլենARMԷրեբունի-Մկրտչյան Ս.
45Մովսիսյան ԱրտաշեսARM6 դպրոց
46Մորյան ԱրտյոմARMԷրեբունի Մկրտչյան Ս.
47Նալբանդյան ՀրայրARMԷրեբունի-Մկրտչյան Ս.
48Նիկոլյան ԷրիկARMԷրեբունի-Հայրապետյան Ա.
49Շահվերդյան ՀովհաննեսARMԿենտրոն-Մկրտչյան Ս.
50Ոսկանյան ՀակոբARMՄասիս-Մարտիրոսյան Մ.
51Ունանյան ԱրամARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
52Չանդոյան ՆորայրARMԱկադեմիա-Խաչատրյան
53Պետրոսյան ՄարիաARMԷրեբունի-Առաքելյան Վ.
54Պողոսյան ԱլենARMՄասիս-Մարտիրոսյան Մ.
55Ռուբենյան ՌուբենARM20 դպրոց-անհատական
56Սարգսյան ԱրտյոմARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
57Սարգսյան ԼևոնARMՆուբարաշեն-Գևորգյան Վ.
58Սարգիս ՍարգիսARMՄասիս-Մարտիրոսյան Մ.
59Սարուխանյան ԱրմանARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
60Սիմոնյան ԱվետիքARMԷրեբունի-Մկրտչյան Ս.
61Սողոմոնյան ԱլբերտARMԷրեբունի-Մանուկյան Է.
62Վարդանյան ԱվետիքARMԷրեբունի-Մկրտչյան Ս.
63Վարդապետյան ՀարությունARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
64Փահլևանյան ԱրենARMՄասիս-Մարտիրոսյան Մ.
65Փարվանյան ՄարկARMԷրեբունի-Մուրադյան Գ.
66Քևնաքսզյան ՄերիARM67 դպրոց
67Ֆիդանյան ԱշոտARMԷրեբունի-Հայրապետյան Ա.
Advertisement