Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար- Կենտրոն

Last update 05.12.2018 14:49:28, Creator/Last Upload: yerevan chess federation

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Աղաջանյան ՍերգեյARM4Նուբարաշեն-Լ.Գալոյան
2Անտոնյան ԷդուարդARM4Ակադեմիա-Տ.Ազարյան
3Ասատրյան ՄուշեղARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
4Ավանեսյան ԱլեքսանդրARM4Ակադեմիա-Տ.Ազարյան
5Ավետիսյան ՆարեկARM4Ակադեմիա-Ա.Խաչատրյան
6Բարսամյան ԱրմենARM4Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
7Բարսամյան ՀակոբARM4Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
8Բարսեղյան ԱշոտARM4Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
9Գասպարյան ԽաչիկARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
10Գիլավյան ԴավիթARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
11Գրիգորյան ԱնրիARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
12Գրիգորյան ԷրիկARM4Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
13Գրիգորյան ԼևոնARM4Մասիս-Մ.Մարտիրոսյան
14Եղիազարյան ԼևոնARM4Ռ.Վահանյան-Հ.Տեր Պետրոսյան
15Զաքարյան ՍուրենARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
16Թագեսյան ՍերգեյARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
17Թարխանյան ՆարեկARM4
18Թորոսյան ԳոռARM4Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
19Խաչատրյան ՄիասնիկARM4Մասիս-Մ.Մարտիրոսյան
20Հարությունյան ԱլեքսARM4Հ.Գասպարյան-Տ.Պողոսյան
21Հարությունյան ԱրմանARM4Մասիս-Մ.Մարտիրոսյան
22Հովակիմյան ՀովակիմARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
23Հովհաննիսյան ՍուրենARM4Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
24Ղազարյան ՄարիաննաARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
25Ղազարյան ՏիգրանARM4Անհատական-Ա.Ղազարյան
26Մանուչարյան ԳրիշաARM4Մասիս-Մ.Մարտիրոսյան
27Մարգարյան ԱնրիARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
28Մարտիրոսյան ԼևոնARM4Ակադեմիա-Տ.Ազարյան
29Միսակյան ՏիգրանARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
30Մխիթարյան ԱրմանARM4Մասիս-Մ.Մարտիրոսյան
31Մկրտումյան ՍտելլաARM4Ն.Աղբալյան-Գ.Ստեփանյան
32Մկրտչյան ԱլեքսARM4Էրեբունի-Ա. Հայրապետյան
33Մկրտչյան ԼիլյաARM4Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
34Մուրադյան ՄարիARM4Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
35Յոլչյան ԱղասիARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
36Նազարյան Հայկ ԱվոARM4Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
37Չիթչյան ԳոռARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
38Չիթչյան ՀրանտARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
39Պետրոսյան ՍամվելARM4Ջ.Կիրակոսյան-Ա.Քարհանյան
40Պողոսյան ՏիգրանARM4Մասիս-Մ.Մարտիրոսյան
41Սահակյան ՅուրիARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
42Սայադյան ԴավիթARM4Ակադեմիա-Ա.Խաչատրյան
43Սարգսյան ԳայանեARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
44Սարգսյան ԴավիթARM4Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
45Սարգսյան ՇողիկARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
46Սարխոշյան ՌոբերտARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
47Սիմոնյան ԳոռARM4Էրեբունի-Գ.Մուրադյան
48Վարդանյան ԽաչատուրARM4Էրեբունի-Ա.Հայրապետյան
49Քոսակյան ՄհերARM4Ակադեմիա-Տ.Ազարյան
50Օգանով ԱլեքսանդրARM4Էրեբունի-Ա.Հայրապետյան
51Օհանջանյան ԴավիթARM4Անհատական-Շ.Սարգսյան
52Օրդանյան ՍարգիսARM4Կենտրոն-Դ.Շահինյան
53Օրդուխանյան ՄարինաARM4Կաիսա- Ն. Սահակյան
54Ավետիսյան Աշոտ*ARM0Դավթաշեն-Հ.Բոյաջյան
55Զաքարյան Սարգիս*ARM0Կենտրոն-Դ.Շահինյան