Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Ռաֆայել Վահանյանի շախմատի մարզադպրոցի 2018թ.-ի առաջնություն (կիսաեզրափակիչ)

Last update 24.11.2018 15:02:11, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Աղազարյան ԱլբերտARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
2Աղաջանյան ՍոսARM33Ռաֆայել Վահանյան / Արամ Նավոյան
3Գրիգորյան ՍերգեյARM33Ռաֆայել Վահանյան / Սլավիկ Մովսիսյան
4Դավթյան ՆարեկARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
5Դավիթավյան ԱնաիսաARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
6Եղյան ՏիգրանARM33Ռաֆայել Վահանյան / Սլավիկ Մովսիսյան
7Զախարյան ՀովհաննեսARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
8Զաքարյան ՀարությունARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
9Թումանյան ՆարեկARM33Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
10Խաչատրյան ԱրսենARM33Ռաֆայել Վահանյան / Արամ Նավոյան
11Ծատուրյան ԳոռARM33Ռաֆայել Վահանյան / Արամ Նավոյան
12Կարապետյան ԱրտյոմARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
13Հարությունյան Արթուր Հ.ARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
14Հարությունյան ԴավիթARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
15Ղազարյան ԱլենARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
16Ղազարյան ԱրմենARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
17Ղազարյան ՄովսեսARM33Ռաֆայել Վահանյան / Հայկ Վարդանյան
18Մարգարյան ԼալաARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
19Մարգարյան ԼեոARM33Ռաֆայել Վահանյան / Սլավիկ Մովսիսյան
20Մնացականյան ԴավիթARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
21Շիրոյան ԱլբերտARM33Ռաֆայել Վահանյան / Գագիկ Սարգսյան
22Ոսկանյան ԿարենARM33Ռաֆայել Վահանյան / Արամ Նավոյան
23Ստեփանյան Անի Վ.ARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
24Ստեփանյան ԱրթուրARM33Ռաֆայել Վահանյան / Հայկ Վարդանյան
25Քյուփելյան ԱռնոARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
26Ախպարյան ԳևորգARM4Ռաֆայել Վահանյան / Գագիկ Սարգսյան
27Անանյան ՆարեկARM4Ռաֆայել Վահանյան / Սլավիկ Մովսիսյան
28Ասլանյան ՀակոբARM4Ռաֆայել Վահանյան / Սլավիկ Մովսիսյան
29Ավետիսյան ՎարդգեսARM4Ռաֆայել Վահանյան / Սլավիկ Մովսիսյան
30Բադալյան ՍամսոնARM4Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
31Բեգոյան ԱրտյոմARM4Ռաֆայել Վահանյան / Գագիկ Սարգսյան
32Բունիաթյան ԳևորգARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
33Գալստյան ԱրսենARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
34Դաշյան ՄարիետաARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
35Դաշյան ՇահանեARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
36Եղիազարյան ԼևոնARM4Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
37Զախարյան ԻգնատARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
38Զաքարյան ԴավիթARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
39Էժդարյան ՊետրոսARM4Ռաֆայել Վահանյան / Սլավիկ Մովսիսյան
40Թումանյան ՆարեARM4Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
41Կարապետյան ԷրիկARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
42Հակոբյան ԱշոտARM4Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
43Հակոբյան ՍարգիսARM4Ռաֆայել Վահանյան / Ռաֆայել Չատինյան
44Հարությունյան ԿարենARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
45Հովհաննիսյան ԳայանեARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
46Ղազարյան ԴավիթARM4Ռաֆայել Վահանյան / Ռաֆայել Չատինյան
47Ղազարյան ԷդուարդARM4Ռաֆայել Վահանյան / Գագիկ Սարգսյան
48Ղարիբյան ԱնդրանիկARM4Ռաֆայել Վահանյան / Սլավիկ Մովսիսյան
49Մակարով ԼևոնARM4Ռաֆայել Վահանյան / Գագիկ Սարգսյան
50Մարգարյան ՐաֆֆիARM4Ռաֆայել Վահանյան / Գագիկ Սարգսյան
51Մարտիրոսյան ԱրթուրARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վարուժան Շամյան
52Մարտիրոսյան ԷդուարդARM4Ռաֆայել Վահանյան / Գագիկ Սարգսյան
53Մելքոնյան ՄիքայելARM4Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
54Մեսրոպյան ԱշոտARM4Ռաֆայել Վահանյան / Արամ Նավոյան
55Միրաքյան ԱրտյոմARM4Ռաֆայել Վահանյան / Արամ Նավոյան
56Մխիթարյան ԱրմանARM4Ռաֆայել Վահանյան / Ռաֆայել Չատինյան
57Մկրտչյան ՄարիամARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
58Մկրտչյան ՎահեARM4Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
59Ներսիսյան ՀայկARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
60Նիկոյան ՀայկARM4Ռաֆայել Վահանյան / Գագիկ Սարգսյան
61Շամյան ԳրիգորARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վարուժան Շամյան
62Շամյան ԼևոնARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վարուժան Շամյան
63Շիրոյան ՎահրամARM4Ռաֆայել Վահանյան / Գագիկ Սարգսյան
64Պողոսյան ԱրսենARM4Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
65Պողոսյան ՀայկARM4Ռաֆայել Վահանյան / Սլավիկ Մովսիսյան
66Սարգսյան ՍերժARM4Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
67Ստեփանյան ՀայկARM4Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
68Ստեփանյան ՎարդանARM4Ռաֆայել Վահանյան / Ռաֆայել Չատինյան
69Նիկողոսյան ՌուբենARM33Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
70Սիմոնյան ՅուրիARM4Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ