Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար-Կենտրոն ( 2-րդ խումբ-16:15)

Last update 22.11.2018 13:59:58, Creator/Last Upload: yerevan chess federation

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Ասատրյան ԱնրիARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
2Ասրյան Սամվել*ARM0Ջ.Կիրակոսյան-Ա.Քարհանյան
3Ավետիսյան ԼեոնARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
4Ավետիսյան ԱշոտARM0Դավթաշեն-Հ.Բոյաջյան
5Արզումանյան ԳոռARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
6Բաղդասարյան ԱրենARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
7Բարսամյան Հակոբ*ARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
8Բոտոյան Գագիկ*ARM0Ռ.Վահանյան-Հ.Տեր Պետրոսյան
9Գասպարյան ԱլեքսARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
10Գասպարյան ՏիգրանARM0Ջ.Կիրակոսյան-Ա.Քարհանյան
11Գրիգորյան Գագիկ*ARM0Էրեբունի-Ա.Հայրապետյան
12Գրիգորյան ԳևորգARM0Նոր Նորք- Կ.Ինդատ
13Դեվիձե ԴավիթARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
14Զաքարյան ԳոռARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
15Զաքարյան ՄիքայելARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
16Խանգելդյան ԻննաARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
17Կարապետյան ԱրթուրARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
18Հակոբյան ՄիլենաARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
19Հակոբյան ՍամվելARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
20Հայոցյան ԱրմանARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
21Հարությունյան ՌաֆայելARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
22Հովհաննիսյան ԱլբերտARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
23Հովհաննիսյան ԱնդրանիկARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
24Հովհաննիսյան ՎարդանARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
25Ղազարյան ԳագիկARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
26Ղազարյան ԱլվարդARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
27Մանուկյան ՌուբենARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
28Մարգարյան ՎիլիանդARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
29Մարեմկոյան ՎահանARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
30Մարտիրոսյան Միքայել*ARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
31Միսակյան ԴավիթARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
32Միսակյան ՄհերARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
33Միքայելյան ՌաֆայելARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
34Մխիթարյան ՀայկARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
35Մկրտչյան ԱրմանARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
36Մովսեսյան ՏիգրանARM0Ջ.Կիրակոսյան-Ա.Քարհանյան
37Նավասարդյան ՎարդանARM0Ակադեմիա-Ա.Խաչատրյան
38Շահբազյան ՄիլենաARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
39Ոսկանյան ԳոհարARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
40Պետրոսյան ՀայկARM0Ջ.Կիրակոսյան-Ա.Քարհանյան
41Պողոսյան ԱրամայիսARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
42Ռուբենյան ՌուբենARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
43Սարգսյան ԱրտյոմARM0Էրեբունի-Գ.Մուրադյան
44Սարգսյան ՀրաչARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
45Սարգսյան ՆազենիARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
46Սարոյան ԳագիկARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
47Վարդանյան ԱշոտARM0Ակադեմիա-Տ.Ազարյան
48Տոնոյան ԱրամARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
49Տոնոյան ՍերգեյARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
50Օրդուխանյան ՄարինաARM0Կաիսա-Ն.Սահակյան