Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Ռաֆայել Վահանյանի շախմատի մարզադպրոց - 4 կարգ խումբ Ա

Last update 10.11.2018 14:15:08, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Ապրիյան ԳոռARM0Ռաֆայել Վահանյան / Գագիկ Սարգսյան
2Ասրյան ԱրսենARM0Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
3Ասրյան ՍլավիկARM0Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
4Ավետիսյան ԱշոտARM0Դավիթաշեն / Հայկ Բոյաջյան
5Ավետիսյան ՌուդիկARM0Ռաֆայել Վահանյան / Արամ Նավոյան
6Արզումանյան ԱվետիքARM0Ակադեմիա / Տիգրան
7Բաբասյան ԷլենARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վարուժան Շամյան
8Բասմաջյան ՄերիARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
9Բոտոյան Գագիկ *ARM0Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
10Գաբոյան ՀակոբARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
11Գևորգյան ԱնդրանիկARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վարուժան Շամյան
12Գևորգյան ՌոբերտARM0Ռաֆայել Վահանյան / Մերի Մանգրյան
13Դանիելյան ԳագիկARM0Ռաֆայել Վահանյան / Ռաֆայել Չատինյան
14Դանիելյան ՆունեARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
15Եղյան ՆարեկARM0Ռաֆայել Վահանյան / Մերի Մանգրյան
16Թումանյան ԱդրինեARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վարուժան Շամյան
17Թումանյան ՆարեARM0Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
18Իսախանյան ԴավիթARM0Անհատական / Նելլի Պիպոյան
19Խանումյան ԱնիARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
20Ծպնեցյան ՇուշանիկARM0Ռաֆայել Վահանյան / Գագիկ Սարգսյան
21Կակոսյան ՎահրամARM0Ակադեմիա / Արբի
22Կարապետյան ԱրենARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
23Կարապետյան ՀարությունARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
24Կլեկչյան ԷրիկARM0Ռաֆայել Վահանյան / Արամ Նավոյան
25Հակոբյան ՀրաչյաARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
26Համբարձումյան ՄանեARM0Ռաֆայել Վահանյան / Գագիկ Սարգսյան
27Համբարյան ՇահենARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
28Հարությունյան ԷլենARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
29Հարությունյան ՆարեկARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
30Հարությունյան ՎոլոդյաARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
31Հովհաննիսյան ԶոյաARM0Ռաֆայել Վահանյան / Ռաֆայել Չատինյան
32Հովհաննիսյան ՄայիսARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
33Հովհաննիսյան ՄերիARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
34Հովհաննիսյան ՄիքայելARM0Ակադեմիա / Դավիթ Շահինյան
35Հովհաննիսյան ՎազգենARM0Ակադեմիա / Տիգրան
36Ղազարյան Ալեն Կ.ARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահրամ Մեժլումյա
37Մարգարյան ՄարտինARM0Ակադեմիա / Դավիթ Շահինյան
38Մարտիրոսյան ԱլինաARM0Ռաֆայել Վահանյան / Ռաֆայել Չատինյան
39Մարտիրոսյան ՄիքայելARM0Էրեբունի / Մկրտչյան
40Մելքոնյան ԱլիսաARM0Կենտրոն / Սեդրակ
41Մելքոնյան Միքայել *ARM0Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
42Մխիթարյան ՀայկARM0Ակադեմիա / Դավիթ Շահինյան
43Մնացականյան ՏիգրանARM0Ակադեմիա / Շուշանիկ
44Մովսեսյան ՀայկARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
45Նահապետյան ԼյուդմիլաARM079 դպրոց / Աղազարյան
46Նավասարդյան ՎարդանARM0Ակադեմիա / Արբի Խաչատրյան
47Ներսիսյան ՍամվելARM0Ռաֆայել Վահանյան / Հարություն Տեր-Պ
48Չերքեզյան ՀուսիկARM0Ռաֆայել Վահանյան / Մերի Մանգրյան
49Պետրոսյան ՄելինեARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վահե Պողոսյան
50Սահակյան Հարություն *ARM0Ակադեմիա / Շուշանիկ
51Սարոյան ԳագիկARM0Կենտրոն / Սեդրակ
52Սիմոնյան ԱրամARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վարուժան Շամյան
53Ստեփանյան Անի Ա.ARM0Ակադեմիա / Շուշանիկ
54Սևյան ՏաթևARM0Ակադեմիա / Տիգրան
55Վարդանյան ԱշոտARM0Ակադեմիա / Տիգրան
56Վարոսյան Հայկ *ARM0Ակադեմիա / Տիգրան
57Վեռլինսկի ՄաքսիմARM0Ակադեմիա / Դավիթ Շահումյան
58Օհանյան ՎոլոդյաARM0Ռաֆայել Վահանյան / Վարուժան Շամյան
Advertisement