Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար- Կենտրոն (1-ին խումբ-12:00)

Last update 20.06.2018 11:16:47, Creator/Last Upload: yerevan chess federation

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Ալեքսանյան ԱլեքսARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
2Անդրեասյան ՖեդյաARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
3Առաքելյան Միքայել Բ.ARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
4Ասատրյան ԼիաննաARM0Ակադեմիա-Շ.Սարգսյան
5Ասծատրյան ՄիքայելARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
6Ասրյան ՍամվելARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
7Ավետիսյան ՄոնիկաARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
8Արզումանյան ԳոռARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
9Արտաշեսյան ՄարկARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
10Բաբայան ԱրմենակARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
11Բալոյան ՄիհրանARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
12Գրբաշյան ԴավիթARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
13Գրիգորյան ԴավիթARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
14Գրիգորյան ԷրիկARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
15Գրիգորյան Սուրեն*ARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
16Գրիգորյան Տարոն*ARM0Անհատական-Ա.Քարհանյան
17Գևորգյան ԱվետARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
18Դայան ՆարեկARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
19Դանիելյան ՌոմանARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյնան
20Դեվիձե ԴավիթARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
21Դիմու ԱրտուշARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
22Զաքարյան ԳոռARM0Էրեբունի -Ս.Մկրտչյան
23Թովմասյան ԱլեքսARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
24Թորոսյան ԷմիլARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
25Կարախանյան ԱնահիտARM0Նոր Նորք-Կ.Ինդատ
26Կոդաբաշյան ՏիգրանARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
27Կոստանյան ՀայկARM0Անհատական-Տ.Պետրոսյան
28Հակոբյան ՍամվելARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
29Հայոցյան ԱրմանARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
30Հայրապետյան ՄարկARM0Ակադեմիա-Շ.Սարգսյան
31Հարությունյան ԱրմանARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
32Հարությունյան ՄարիաARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
33Ղազարյան Էդուարդ*ARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
34Մանուկյան ԱրթուրARM0Նոր Նորք-Կ.Ինդատ
35Մանուկյան ՀայկARM0Նոր Նորք-Ա.Գևորգյան
36Մանուկյան ՎարդգեսARM0Նոր Նորք-Հ.Պետրոսյան
37Մարգարյան ՎիլիանդARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
38Մարտիրոսյան ԷրիկARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
39Մարտիրոսյան ՄիքայելARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
40Մելիքյան ԿարինաARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
41Մինասյան ԼևոնARM0Անհատական-Ա.Գևորգյան
42Միսակյան ԴավիթARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
43Միսակյան ՏիգրանARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
44Մխիթարյա ՄխիթարARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
45Մխիթարյան ՀայկARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
46Մկրտչյան ՏիգրանARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
47Մկրտչյան ԼիլյաARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
48Մովսեսյան ՏիգրանARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
49Մուրադյան Արամ*ARM0Ակադեմիա-Շ.Սարգսյան
50Նազարյան ՄանվելARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
51Նալգրանյան ԴավիթARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
52Նալգրանյան ԺաննաARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
53Նարգիզյան ՏիգրանARM0Անհատական-Ա.Քարհանյան
54Նիկոլյան ԷրիկARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
55Սահակյան ԷմիլիաARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
56Սահակյան ՄանեARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
57Սարգսյան ՀրաչARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
58Սարգսյան ԼիլյաARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
59Սարգսյան ԿարենARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
60Սաֆարյան ԴավիթARM0Ակադեմիա-Ա.Խաչատրյան
61Սիմոնյան ԱրփիARM0Անհատական-Ա.Քարհանյան
62Սիմոնյան ԳագիկARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
63Ստեփանյան ՌուբենARM0Անհատական-Ռ.Ստեփանյան
64Սևյան ՏաթևARM0Ակադեմիա-Տ.Ազարյան
65Տոնոյան ԱրամARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
66Տոնոյան ՍերգեյARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան