Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար(12։30)-Քանաքեռ-Զեյթուն

Last update 13.06.2018 12:30:04, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Աբաջանյան ԼևոնARM0Զեյթուն/Առաքելով/Գ․
2Ադամյան ՀայկARM0Զեյթուն/Հակոբյան Ռ․
3Ադամյան ՀրայրARM0Զեյթուն/Հակոբյան Ռ․
4Ալեքսանյան ԳոռARM0անհատ․/Ստեփանյան Գ․
5Այվազյան ՏիգրանARM048 դպրոց
6Առաքելյան ՄանվելARM0Մալաթիա/Ստեփանյան Գ․
7Բաղդասարյան ԳուրգենARM0Զեյթուն/Ստեփանյան Գ․
8Բաղդասարյան ՀայկARM0Զեյթուն/Պլուզյան Ար․
9Գաբրիելյան ԱլեքARM0Զեյթուն/Առաքելով/Գ․
10Գասպարյան ԱրուսյակARM0Զեյթուն/Առաքելով/Գ․
11Դիլոև ԿարպիսARM0
12Գրիգորյան ՍտյոպաARM0Զեյթուն/Մաճկալյան Հ․
13Գրիգորյան ՎարդանARM0Իսունց
14Եղիազարյան ԳագիկARM0յթուն/Հակոբյան Ռ
15Եսայան ՎլադիմիրARM0Նորք/Պողոսյան Ս․
16Զաքարյան ՇուշանARM0Զեյթուն/Հակոբյան Ռ․
17Թունյան ՆատալիARM0Զեյթուն/Առաքելով/Գ․
18Լազյան ՀարությունARM0Զեյթուն/Ստեփանյան Գ․
19Խաչատրյան ԱնահիտARM0Զեյթուն/Հակոբյան Ռ․
20Խաչատրյան ՆարեկARM0անհատ․/Ստեփանյան Գ
21Խաչատրյան ՍարգիսARM0անհատ․/Ստեփանյան Գ
22Խուրշուդյան ԱրենARM0
23Կարապետյան ԳագիկARM0Զեյթուն/Ստեփանյան Գ․
24Կյուրեղյան ԱլենARM0Զեյթուն/Հակոբյան Ռ․
25Հակոբյան ՍարգիսARM0Զեյթուն/Առաքելով/Գ․
26Հարթենյան ԱնաստասիաARM0Զեյթուն/Մաճկալյան Հ․
27Հարությունյան ԶավենARM0Զեյթուն/Առաքելով/Գ․
28Հարությունյան ՆվարդARM0Իսունց
29Ղազարյան Դավիթ ԱրARM0Ռ․Վահանյան/Չատինյան Ռ․
30Ղազարյան ԷմիլARM0Նոր Նորք/Գևորգյան Ան․
31Ղուկասյան ԱրամARM0Զեյթուն/Հակոբյան Ռ․
32Մաթոսյան ԷլենաARM0Զեյթուն/Հակոբյան Ռ․
33Մակարյան ԵվաARM0Նոր Նորք/Պողոսյան Ս․
34Մատինյան ԴանիելARM0Զեյթուն/Պլուզյան Ար․
35Մատինյան ՄարիարիանաARM0Զեյթուն/Պլուզյան Ար․
36Մարգարյան ԱլեքսARM0Մալաթիա/Ստեփանյան Գ․
37Մարտիրոսյան ԼևոնARM0Զեյթուն/Առաքելով/Գ․
38Մարտիրոսյան ՍտեփանARM0Արաբկիր/Վուվունիկյան
39Մելքումյան ՌոմիկARM0Զեյթուն/Հակոբյան Ռ․
40Մխիթարյան Դավիթ*ARM0Զեյթուն/Ստեփանյան ․
41Նազարյան ՌուբենARM0Զեյթուն/Ստեփանյան Գ․
42Շիրվանյան ԱրենARM0Համբարձումյան Էդ․
43Ոսկանյան ԱլենARM0Իսունց
44Պետրոսյան ԱրտյոմARM0Զեյթուն/Առաքելով/Գ․
45Պետրոսյան ՆարեկARM0Զեյթուն/Ստեփանյան Գ․
46Ջվանշիրյան ԱրենARM0Զեյթուն/Ստեփանյան Գ․
47Սաղաթելյան ՀասմիկARM0Զեյթուն/Առաքելով/Գ․
48Սարգսյան ԹորգոմARM0Զեյթուն/Ստեփանյան Գ․
49Սարգսյան ՄարիամARM0Զեյթուն/Պլուզյան Ար․
50Սարոյան ՄարգարիտաARM0Զեյթուն/Հակոբյան Ռ․
51Սաֆարյան ԷդգարARM0Զեյթուն/Հակոբյան Ռ․
52Սաֆարյան ԼիաARM0Զեյթուն/Հակոբյան Ռ․
53Սիմոնյան ԱլեսյաARM0Զեյթուն/Ստեփանյան Գ․
54Վերանյան ՍիլվիARM0Զեյթուն/Առաքելով/Գ․
55Օհանյան ԱնիARM0Զեյթուն/Առաքելով/Գ․
56Օհանջանյան ԱլբերտARM0Զեյթուն/Առաքելով/Գ․
Advertisement