Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

ՆՀՏ 4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար - Բ խումբ / 16:30

Last update 12.05.2018 15:02:07, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameClub/City
1Ալեքսանյան ԷլենՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
2Ալեքսանյան ՎահեՆոր նորք/Հ. Պետրոսյան
3Ալթունյան ԱնժելաՆոր նորք/Ս. Պողոսյան
4Այվազյան Լիլի135/Գ. Մարտիրոսյան
5Այվազյան Տաթևիկ135/Գ. Մարտիրոսյան
6Ասոյան ՄանվելՆոր նորք/Ս. Պողոսյան
7Ավանիսյան ՍահակՆոր նորք/Ս. Պողոսյան
8Ավետիսյան ԳոռՍ. Բաղդասարյան
9Բագրատյան ՍամվելՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
10Բաղրամյան ՎահեՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
11Բարսեղյան ԱրաքսյաՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
12Բեգլարյան ԳրիգորՆոր նորք/Ս. Պողոսյան
13Բերբերյան ՀովիկԱնհատական
14Գալստյան Դավիթ166/Մ. Միքայելյան
15Գալստյան Երանուհի166/Մ. Միքայելյան
16Գրիգորյան ՌաֆայելՍ. Բաղդասարյան
17Դանիելյան Աիդա135/Գ. Մարտիրոսյան
18Դանիելյան ԴավիթՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
19Դավթյան ԱնդրանիկՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
20Դավթյան Սողոմոն166/Մ. Միքայելյան
21Դինգչյան ՎահանՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
22Լազարյան ՄանեՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
23Խաչատրյան ՅուրիՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
24Խաչոյան ԳոռՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
25Կիրակոսյան ԿարինեՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
26Հարությունյան ԱլենՆոր նորք/Ս. Ամիրյան
27Հարությունյան Լևոն135/Գ. Մարտիրոսյան
28Հարությունյան ՍարգիսՆոր նորք/Ս. Ամիրյան
29Հարությունյան ՏիրանՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
30Հովհաննիսյան Անգելինա *Լ. Սահակյան
31Ղազարյան ԷմիլՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
32Ղահրամանյան ՆորայրՍ. Բաղդասարյան
33Մարուքյան ՅուրիՆոր նորք/Ս. Պողոսյան
34Մարտիրոսյան Գարիկ *Նոր նորք/Ա. Գևորգյան
35Միրզոյան ԳագիկՆոր նորք/Ս. Պողոսյան
36Միքայելյան ԱլենՆոր նորք/Հ. Պետրոսյան
37Մկրտչյան ՆարեկՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
38Պապյան ՆարեկՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
39Պողոսյան ԵղիշՆոր նորք/Հ. Պետրոսյան
40Ռևազյան ՍամվելՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
41Վաթյան Հայկ166/Մ. Միքայելյան
42Վարդանյան ԱնիՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
43Ցուցուլյան ՍարգիսՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
Advertisement