Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

ՆՀՏ 4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար - Ա խումբ / 15:00

Last update 12.05.2018 13:51:33, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameClub/City
1Ալոյան Ալեք88/Ավետիսյան
2Ամիրջանյան ԻռենՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
3Արսենյան ԱզատՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
4Բաղդասարյան ԳագիկՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
5Բայրամյան ԱլենՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
6Գալստյան ԼևոնՍ.Բաղդասարյան
7Գրիգորյան ՎահագնՆոր նորք/Ս. Պողոսյան
8Գևորգյան ԽաչատուրՆոր նորք/Ս. Ամիրյան
9Իվանյան ՍևադաՆոր նորք/Ս. Պողոսյան
10Կոստանդյան Ալեքս *Նոր նորք/Ս. Պողոսյան
11Հակոբյան Արման166/Մ. Միքայելյան
12Հակոբյան ԼիանաՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
13Համբարձումյան ՀայկՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
14Հարությունյան ՄերիՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
15Հովակիմյան ՏիգրանՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
16Հովհաննիսյան Միլենա135/Գ. Մարտիրոսյան
17Հովհաննիսյան Վալեր *Նոր նորք/Ա. Գևորգյան
18Մանասյան ԱռնոՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
19Մանուկյան ՀայկՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
20Մանուկյան ՎարդգեսՆոր նորք/Հ. Պետրոսյան
21Մանուչարյան ՍամսոնՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
22Մարգարյան ԱլեքսՆոր նորք/Ս. Ամիրյան
23Միքայելյան ՎազգենՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
24Մկրտչյան ԴավիթՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
25Մովսիսյան Հայկ *ՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
26Նալբանդյան Սյուզաննա *Ս. Բաղդասարյան
27Պետրոսյան Գոռ166/Մ. Միքայելյան
28Պետրոսյան Ռուբեն166/Մ. Միքայելյան
29Սանոսյան ԳնելՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
30Քալաշյան ՄարիՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
31Օհանյան ԴավիթՆոր նորք/Ս. Պողոսյան
32Օհանյան ՏաթևիկՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
Advertisement