Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար Մալաթիա

Last update 12.05.2018 11:34:51, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Աբրահամյան ՎրեժARM33Մալաթիա/Մաթևոսյան Ս.
2Ալեքսանյան ՌուբենARM33Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
3Ասատրյան ԴավիթARM33Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
4Ավագյան ՀայկARM33Թ. Հովհաննիսյան
5Բեգինյան ԱշոտARM33Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
6Բուռնազյան ԱրմանARM33Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
7Գաբրիելյան ԳնելARM33Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
8Գյոզալյան ԱրսենARM33Մալաթիա/Մաթևոսյան Ս.
9Գրիգորյան ԱրտյոմARM33Մալաթիա/Անդրեասյան Ա.
10Գրիգորյան ԴավիթARM33Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
11Եղյան ԴավիթARM33Թ. Հովհաննիսյան
12Էյնաթյան ՀայկARM33Թ. Հովհաննիսյան
13Լոռեցյան ԳրիգորARM33Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
14Խաչատրյան ԳոռARM33Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
15Հովակիմյան ՆարեARM33Մալաթիա/Մաթևոսյան Ս.
16Հովհաննիսյան ԱրսենARM33Անհատական
17Ղազարյան ՆանեARM33Մալաթիա/Մաթևոսյան Ս.
18Ղազարյան ՋոնիկARM33Մալաթիա/Մաթևոսյան Ս.
19Մակարյան ԱրամARM33Մալաթիա/Մաթևոսյան Ս.
20Մանուկյան ՀայկARM33Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
21Մանուչարյան ԷդգարARM33Մալաթիա/Մաթևոսյան Ս.
22Մարգարյան ԱլենARM33Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
23Մինասարյան ՍևակARM33Մալաթիա/Մաթևոսյան Ս.
24Մկրտչյան ՌոբերտARM33Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
25Մկրտչյան ԳոռARM33Մալաթիա/Մաթևոսյան Ս.
26Մնացականյան ԴավիթARM33Ակադեմիա/Խաչարտրյան Ա.
27Մնացականյան ՆարեկARM33Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
28Շահբազյան ՎարդանARM33Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
29Պետրոսյան ՏիգրանARM33Մալաթիա/Մաթևոսյան Ս.
30Պողոսյան ԴանիելARM33Մալաթիա/Մաթևոսյան Ս.
31Ջուլհակյան ԴավիթARM33Թ. Հովհաննիսյան
32Սանդիկով ՊյոտրARM33Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
33Սարգսյան ՎահեARM33Մալաթիա/Անդրեասյան Ա.
34Սաֆարյան ԱստղիկARM33Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
35Ստեփանյան ՍամվելARM33Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
Advertisement