Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Մալաթիա-Սեբաստիա ՇՄՄ Կիսաեզրափակիչ մրցաշար Ա խումբ

Last update 11.05.2018 17:34:31, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Գալստյան ԱրսենARM4Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
2Գրիգորյան ԳոռARM4Մալաթիա/Մաթևոսյան Ս.
3Թադևոսյան ԴավիթARM4Հովհաննիսյան Թ.
4Հարությունյան ՀամլետARM4Հովհաննիսյան Թ.
5Հովհաննիսյան ԷդգարARM4Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
6Մաթևոսյան ՌուբենARM4Մալաթիա/Անդրեասյան Ա.
7Մկրտչյան ՆատալիARM4Մալաթիա/Մաթևոսյան Ս.
8Ստեփանյան ԱնիARM4Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
9Քեշիշյան ՎահեARM4Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
10Աբաղյան ԱլենARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
11Աբրահամյան Գագիկ *ARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
12Աբրահամյան ԱրմանARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
13Աբրահամյան ԱրտյոմARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
14Ազիզյան ՎահագնARM0Մալաթիա/Անդրեասյան Ա.
15Աթաբեկյան ԵվաARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
16Աթաբեկյան ԴավիթARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
17Ալեքսանյան ԱլեքսARM0Մալաթիա/Անդրեասյան Ա.
18Ալեքսանյան ԱրտակARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
19Ապիկյան ՄանուկARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
20Ասատրյան ԱշոտARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
21Ասատրյան ՄիքայելARM0Մալաթիա/Անդրեասյան Ա.
22Ասատրյան ՍարգիսARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
23Ավեդյան ԱրմանARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
24Ավետիքյան ԳոռARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
25Գասպարյան ԳեորգիARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Ս.
26Գասպարյան ԴավիթARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
27Գափոյան ՀայկARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Ս.
28Գրիգորյան ԷմիլARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
29Գրիգորյան ՆարեկARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
30Գևորգյան ՍարգիսARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
31Դանիլով ԳոռARM0Մալաթիա/Անդրեասյան Ա.
32Դավթյան ՆարեկARM0Հովհաննիսյան Թ.
33Դիլանյան ԱշոտARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
34Եղիզարյան ՀռիփսիմեARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
35Եղոյան ԱլենARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
36Իգիթխանյան ՌուբենARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
37Իգիթխանյան ԷլենARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
38Խաչատրյան ՀամլետARM0Մալաթիա/Անդրեասյան Ա.
39Խոդերյան ԼիլիթARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Ս.
40Կարապետյան Արամ *ARM0Հովհաննիսյան Թ.
41Կիրակոսյան ՎաչեARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
42Հակոբյան ԳոռARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Ս.
43Հարությունյան ԱրմանARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
44Հարությունյան ԷրիկARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
45Հարությունյան ԼևոնARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Ս.
46Հովակիմյան ԱրշակARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Ս.
47Ղազարյան ԷլինաARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
48Ղուկասյան ԿարապետARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
49Ղևենյան ԳրիգորARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Ս.
50Մանուկյան ՆորայրARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
51Մանուչարյան ՄարիետաARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Ս.
52Մանսուրյան ՄիհրանARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
53Մարդյան ՆարեկARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Ս.
54Մացակյան ՏիգրանARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
55Մելիքսեթյան ՀրաչյաARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
56Մելքումյան ԴավիթARM0Մալաթիա/Անդրեասյան Ա.
57Միքայելյան ԱրամARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
58Մկրտչյան ՎարդանARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
59Մկրտչյան ՕրբելիARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
60Մուսայելյան ՏիգրանARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
61Մուսեսյան Նարեկ*ARM0Հովհաննիսյան Թ.
62Նավասարդյան ԴավիթARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
63Ներսիսյան ԺորաARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
64Պետրոսյան ՍերոբARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
65Պողոսյան ՄիքայելARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
66Սաֆրազյան ՍերգեյARM0Մալաթիա/Հայրապետյան Ա.
67Վարդանյան ՎարդանARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
68Օհանյան ՄարիամARM0Մալաթիա/Մելքոնյան Վ.
Advertisement