Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

ՆՀՏ - 4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար/ Ա խումբ 16:30

Last update 21.11.2017 18:49:32, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFEDClub/City
1Ազոյան ԵվաARMՆոր նորք /Ա, Գևորգյան
2Ալեքսանյան ԷլենARMՆՀՏ / Գ. Բարխոյան
3Ահարոնյան ԱշոտARMՍ. Բաղդասարյան
4Ավանիսյան ՍահակARMՆոր նորք / Ս. Պողոսյան
5Արսենյան ԱզատARMՆՀՏ / Գ. Բարխոյան
6Բաբասյան ԶավենARMN166 / Մ. ՄԻքայելյան
7Բաղդասարյան ԳագիկARMՆՀՏ / Գ. Բարխոյան
8Բերբերյան ՀովիկARMԱնհատական
9Գասպարյան ՆարեկARMԱնհատական
10Գրիգորյան ԱլիկARMՆոր նորք /Ս. Պողոսյան
11Դինգչյան ՎահանARMՆՀՏ / Գ. Բարխոյան
12Եղիազարյան ՄերուժանARMՆոր նորք /Ս. Պողոսյան
13Թունյան ՆորայրARMՆՀՏ /Ա, Գևորգյան
14Իվանյան ՍևադաARMՆոր նորք /Ս. Պողոսյան
15Կոստանդյան ԱլեքսARMՆոր նորք / Ս. Պողոսյան
16Հակոբյան ԱրմանARMN166 / Մ. ՄԻքայելյան
17Հակոբյան ԼիանաARMՆՀՏ / Գ. Բարխոյան
18Համբարձումյան ՀայկARMՆոր նորք /Ա, Գևորգյան
19Հարությունյան ԿարենARMN166 / Մ. ՄԻքայելյան
20Հարությունյան ՆարեARMՆոր նորք /Ա, Գևորգյան
21Մաճկալյան Արամե *ARMՆոր նորք /Ս. Ամիրյան
22Մանուկյան ՀայկARMՆոր նորք /Ա, Գևորգյան
23Մանուկյան ՎարդգեսARMՆոր նորք/ Հ. Պետրոսյան
24Միլիտոնյան ԳևորգARMԱնհատական
25Մովսիսյան ՄկրտիչARMՆոր նորք/ Հ. Պետրոսյան
26Նահապետյան ԱնիARMՆոր նորք /Ս. Պողոսյան
27Նիկոյան ԱլեքսանARMՆՀՏ / Գ. Բարխոյան
28Շահմիրյան Ռուբեն *ARMՆոր նորք /Ս. Պողոսյան
29Պապյան ՆարեկARMՆՀՏ / Գ. Բարխոյան
30Ստեփանյան ՎահեARMՆոր նորք/ Հ. Պետրոսյան
31Վարդանյան ԱնիARMՆՀՏ / Գ. Բարխոյան
32Քալաշյան ՄարիARMՆՀՏ / Գ. Բարխոյան
33Օգանյան ՎարթիARMՆՀՏ / Գ. Բարխոյան
34Օհանյան ԴավիթARMՆոր նորք / Ս. Պողոսյան