Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:


Մանրամասներ
 

CLASIFICATORIO UNIVERSITARIO DE AJEDREZ DE LA U.N.A GRUPO B

Վերջին արդիացում12.11.2017 00:33:04, Creator/Last Upload: paraguayan chess federation

Աղյուսակ` ըստ դասակարգման

ՏԹիմ1234567 TB1  TB2  TB3 
1Ingenieria B * 2444441122,055,0
2Economia B2 * 444341121,054,0
3Facen B00 * 30368,521,0
4Politecnica C001 * 24510,524,0
5Quimica B0042 * 059,524,5
6Derecho C011½4 * 349,523,0
7Veterinaria B000½1 * 03,08,5

Լրացուցիչ ցուցանիշներ:
TB1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
TB2: points (game-points)
TB3: Berlin Tie Break