Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Першість міста Южного до 14 років

Last update 30.09.2017 15:55:40, Creator/Last Upload: yurie gnyp

Starting rank list of players

No.NameFideIDFEDRtg
1Lukyantseva Elena14175517UKR1497
8Korniychuk Igor14158868UKR1491
12Mokhammad David14177188UKR1408
7Zrazhevskiy Nikita14167719UKR1397
10Yushkov Evgeniy14189097UKR1370
2Oleinik Yegor14175541UKR1369
3Stakhurskiy Yaroslav14189046UKR1342
9Ratkova Evgeniya14158957UKR1340
11Shevchuk Yuriy14191628UKR1298
4Lukashov Boris14190443UKR1296
5Mazurtsova Margarita14188961UKR1256
6Paseyliuk Nikolay14191598UKR1143