Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4

Last update 10.09.2017 05:45:04, Creator/Last Upload: pham viet khoa hanoi vietnam

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtg
1Dương Gia Phong4C50
2Dương Đăng Tuấn Minh4C30
3Hoàng An4C20
4Hoàng Nguyên Long4C20
5Hoàng Văn Lương4C20
6Huỳnh Diệp Anh Huy4C40
7Khuất Gia Khang4C30
8Lê Minh Hoàng4C10
9Nguyễn Anh Tuấn4C30
10Nguyễn Hoàng Long4C10
11Nguyễn Ngọc Gia Vinh4C40
12Lưu Nhật Minh4C20
13Nguyễn Vũ Hải Hà4C50
14Phan Anh Minh4C30
15Phan Gia Huy4C40
16Phạm Bảo Lân4C40
17Phạm Hoàng Minh4C50
18Phạm Nhật Nam4C10
19Phạm Trần Minh Đức4C10
20Phạm Đình Minh Đức4C20
21Vũ Duy Hoàng4C20
22Vũ Mạnh Hùng4C50
Advertisement
Advertisement