Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Tập huấn 2017

Last update 11.04.2017 04:11:35, Creator/Last Upload: saigon chess

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Huỳnh Hựu DưVIE0AB
2Huỳnh Tấn ĐạtVIE0RS
3Lê Văn AnVIE0VTV
4Lê Văn BíchVIE0VTV
5Lý Minh YếnVIE0VB
6Lý Ngọc HoanVIE0VB
7Mai Thanh MinhVIE0AB
8Mai Tiến ThànhVIE0AB
9Mạch Văn VĩnhVIE0AB
10Nguyễn Văn ÉnVIE0VL
11Nguyễn Văn GhiVIE0VL
12Phan Thanh KhạiVIE0AH
13Phan Thanh TùngVIE0AH
14Quan Khộng PhánhVIE0VTV
15Trang Hoàng LongVIE0RS
16Trương Minh ChiếnVIE0RS
17Trần Văn CVIE0VT
18Trần Văn ĐêVIE0VT