Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U6

Last update 09.04.2017 17:33:29, Creator/Last Upload: gm.bui vinh- kientuongtuonglai

Starting rank

No. NameIDFideIDFEDRtgRtgIRtgNsexBdldTypGr
1
Bùi Khôi Nguyên0KTT000
2
Bùi Minh Khôi0KTT000
3
Bùi Đức Tuấn0CHS000Stmk
4
Dương Mạnh Bảo0VCH000
5
Dương Quang Minh0HPD000
6
Dương Quốc Đạt U50VCH000
7
Gia Minh0QDO000
8
HOÀNG MINH DŨNG0NBI000
9
Hoàng Minh Tuấn0PHC000
10
Hoàng Thái Lâm0KTT000
11
Hà Gia Huy0QDO000
12
Hà Minh Tùng0CTM000
13
Lâm Hữu Bình0CTM000
14
Lê Khôi Nguyên0QDO000
15
Lê Thanh Dương0THO000
16
Lê Đức Minh Quân0THO000
17
Lưu Gia Minh0KTT000
18
Lương Minh Quân0PHC000
19
Lữ Khải Minh U50KTT000
20
NGUYỄN XUÂN AN0NBI000
21
Nguyễn Danh Bảo0KTT000
22
Nguyễn Gia Bình0OLP000
23
Nguyễn Hoàng Bách0QDO000
24
Nguyễn Hà Tùng Lâm0KTT000
25
Nguyễn Hữu Bảo Lâm0KTT000
26
Nguyễn Khôi Nguyên0KTT000
27
Nguyễn Minh Tiến U50QDO000
28
Nguyễn Mạnh Đức0CTM000
29
Nguyễn Quang Anh0RCH000
30
Nguyễn Quang Huy0OLP000
31
Nguyễn Quốc Bảo0VCH000
32
Nguyễn Thanh Khoa U50KTT000
33
Nguyễn Thái Minh Hiếu0HNO000
34
Nguyễn Tuấn Kiệt0BNI000
35
Nguyễn Đức Anh Khôi0KTT000
36
Nguyễn Đức Bảo Lâm0QDO000
37
PHẠM GIA BÁCH0NBI000
38
PHẠM HẢI NAM0NBI000
39
Phạm Cao Thành Nam0KTT000
40
Phạm Duy Minh0RCH000
41
Phạm Đình Phong0KTT000
42
Trần Anh Tuấn0KTT000
43
Trần Bình Minh0KTT000
44
Trần Hoàng Bảo Khang0QDO000
45
Trần Huy Hoàng0CHS000Stmk
46
Trần Trí Đức *0CHS000Stmk
47
Trần Tuấn Kiệt0CPH000AUT
48
Trần Văn Minh Đức0VCH000
49
Trần Vũ Nhật Khôi0KTT000
50
Trịnh Phong0BNI000
51
Võ Đức Khiêm0KTT000
52
Vũ Gia Huy0CHS000Stmk
53
Vũ Hoàng Quốc Thái0KTT000
54
Vũ Tiến Dũng0KTT000
55
Đỗ Thành Minh0HPD000
56
Đỗ Trọng Hoàng Hải0CHS000Stmk
57
Nguyễn Thaành Hoàng0CTM000
58
Ngô Xuân Phú0QDO000
59
Vũ Hải Đăng0KTT000