Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 6

Last update 06.11.2016 12:03:47, Creator: gm.bui vinh- kientuongtuonglai,Last Upload: pham viet khoa hanoi vietnam

Starting rank

No. NameIDFideIDFEDRtgRtgIRtgNsexBdldTypGr
1
Alex Phạm0T10000
2
Bình Minh 5T0KTT000
3
Bùi Hoàng Bách0KTT000
4
Bùi Quang Hải0OLY000
5
Bùi Đức Tuấn0CHS000
6
Cao Tùng Linh0HCK000
7
Chu Thái Khang0CTN000
8
Cáp Hồ Tiến0TKB000
9
Dương Mạnh Bảo 5T0VCH000
10
Dương Quang Minh 5T0HPD000
11
Hoàng Khánh Việt0HDI000
12
Hoàng Ngọc Cường0VCH000
13
Hoàng Tiến Minh 5T0KTT000
14
Hà Gia Huy 5T0QDO000
15
Hà Quốc Khánh0TNG000
16
Lê Cường Lâm0VIS000
17
Lê Giang Đông0KTT000
18
Lê Nguyễn Ngọc Quân0QDO000
19
Lê Nhật An g0HDI000
20
Lê Phạm Minh Đức0QDO000
21
Lê Quý Vương0QDO000
22
Lê Thế Danh0HPD000
23
Lê Trà My g0VCH000
24
Lưu Gia Minh 5T0KTT000
25
Lưu Quang Thành Đạt0DTD000
26
Lương Hữu Đức Minh0KTT000
27
Mai Chí Thành0CGI000
28
Mai Xuân Uy0HPD000
29
Nguyễn Anh Quốc0HLI000
30
Nguyễn Bảo Nam0KTT000
31
Nguyễn Danh Bảo 5T0MCC000
32
Nguyễn Danh Đức0MCC000
33
Nguyễn Diệp Vy g0VCH000
34
Nguyễn Hoàng Bách 5T0QDO000
35
Nguyễn Hoàng Minh0HPD000
36
Nguyễn Hải Ngọc Hà g0TTH000
37
Nguyễn Hữu Bảo Lâm 5T0T10000
38
Nguyễn Khánh Nam0KTT000
39
Nguyễn Phúc Nguyên 5T0QDO000
40
Nguyễn Kim Khánh Hưng0NCH000
41
Nguyễn Kim Thủy g0GDC000
42
Nguyễn Linh Anh g0KTT000
43
Nguyễn Lâm0VCH000
44
Nguyễn Mai Chi g 5T0QDO000
45
Nguyễn Mạnh Quân0HLI000
46
Nguyễn Thanh Hải0QDO000
47
Nguyễn Nam Khánh0NTC000
48
Nguyễn Ngọc Thy Khanh g0DTD000
49
Nguyễn Phong Tây Bắc0CTM000
50
Nguyễn Phương Chi g0QDO000
51
Nguyễn Quốc Bảo 5T0VCH000
52
Nguyễn Mạnh Đức 5T0CTM000
53
Nguyễn Thanh Thảo g 4T0HPD000
54
Nguyễn Thành Long0QDO000
55
Nguyễn Thái Lâm0HNO000
56
Nguyễn Thái Minh Hiếu 5T0T10000
57
Nguyễn Tiến Mạnh Trí 4T0T10000
58
Nguyễn Trung Dũng 4T0TGC000
59
Nguyễn Trung Lâm0NTC000
60
Trần Nguyễn Nhật Nam0TGC000
61
Nguyễn Trần Phúc Hải0MND000
62
Nguyễn Tú Quỳnh g0TKB000
63
Nguyễn Tấn Khoa0KTT000
64
Nguyễn Vũ Kỳ Anh0VCH000
65
Nguyễn Đăng Nguyên0VCH000
66
Nguyễn Đặng Kiều Thy g0HDU000
67
Nguyễn Đỗ Đức Anh0KTT000
68
Nguyễn Đức Bảo Lâm 5T0QDO000
69
Nguyễn Đức Hùng0BGI000
70
Nguyễn Đức Thịnh0HPD000
71
Ngô Gia Phong0CHS000
72
Ngô Khôi Nguyên 5T0KTT000
73
Ngô Thùy Dương g 5T0T10000
74
Ngô Tuấn Thành0QDO000
75
Ngô Xuân Phú0QDO000
76
Phan Lê Anh Khôi0BGI000
77
Phó Đức Minh0KTT000
78
Phùng Minh Trung0CGI000
79
Phạm An Khánh0TLC000
80
Phạm Gia Linh g0HPD000
81
Phạm Hoàng Tuấn0T10000
82
Phạm Ngọc An0NTC000
83
Phạm Nhật Quang 5T0HHO000
84
Phạm Thùy Dương g0HPD000
85
Triệu Hải Phong0HLI000
86
Trương Văn Minh Triết0HLI000
87
Trần Bá Kỳ Anh0KTT000
88
Trần Gia Huy0CTN000
89
Trần Hoàng Minh Tuấn0VCH000
90
Trần Minh Châu0HDU000
91
Trần Nguyễn Như Ngọc g0VCH000
92
Trần Như Hải Duy0T10000
93
Trần Phan Hoàng Việt0VCH000
94
Trần Quang Đức0DTD000
95
Trần Thành0VCH000
96
Trần Văn Minh Đức 5T0VCH000
97
Trần Đức Minh0NTC000
98
Trịnh Hoàng Yến g 5T0QDO000
99
Trịnh Phong 5T0TKB000
100
Tạ Hoàng Minh Tâm g0NTC000
101
Tống Trần An Khang0QDO000
102
Võ Hoàng Lâm0QDO000
103
Vũ Dương Thiện Nhân0BMA000
104
Vũ Hải Anh g0HPD000
105
Vũ Hải Đăng 5T0KTT000
106
Vũ Minh Hằng g 5T0QDO000
107
Vũ Ngô Minh Anh g0KTT000
108
Vũ Đức Trí 5T0T10000
109
Vương Bảo Ngọc g0LCI000
110
Vũ Tiến Dũng 5T0KTT000
111
Đinh Quang Vinh0CTN000
112
Đoàn Hoàng Bách 5T0KTT000
113
Đào Phạm Gia Khánh 5T0CTM000
114
Đặng Duy Khánh0HDU000
115
Đặng Hải Sơn0NGS000
116
Đặng Thành Đức 5T0HPH000
117
Đặng Trường Giang 5T0KTT000
118
Đặng Vũ Thùy Trang g0NTC000
119
Đỗ Bình Minh0TCT000
120
Đỗ Gia Minh0CTN000
121
Đỗ Hoàng Lâm0TKB000
122
Đỗ Hoàng Lân0T10000
123
Đỗ Hà Trang g 5T0TKB000
124
Đỗ Minh Quân0KTT000
125
Đỗ Quang Minh0TNG000
126
Đỗ Quý Hiển0NTC000
127
Đỗ Thành Trung0TKB000
128
Dương Trung Khải0VCH000
129
Đỗ Hải Minh0HNO000
130
Bùi Linh Anh g0VSC000