Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIAI CO CHOP 9 Timmar 31 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 1 Dagar 14 Timmar
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 1 Dagar 15 Timmar
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 1 Dagar 15 Timmar
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 1 Dagar 15 Timmar
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 1 Dagar 15 Timmar
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 1 Dagar 21 Timmar
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 4 Dagar 13 Timmar
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 4 Dagar 13 Timmar
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 4 Dagar 13 Timmar
11GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 - BẢNG PT 4 Dagar 14 Timmar
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 4 Dagar 14 Timmar
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 4 Dagar 14 Timmar
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 4 Dagar 14 Timmar
15GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS NĂM 2018 - BẢNG NC 4 Dagar 14 Timmar
16GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 1-2-3 4 Dagar 17 Timmar
17GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 4-5 4 Dagar 18 Timmar
18GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 1-2-3 4 Dagar 18 Timmar
19GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 4-5 4 Dagar 19 Timmar
20GIẢI CHIÊN BINH TẬP SỰ LẦN 1 - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA VIỆT NAM 4 Dagar 19 Timmar
21Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U6 5 Dagar 8 Timmar
22GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LỚP KỲ THỦ 5 Dagar 9 Timmar
23Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U9 5 Dagar 19 Timmar
24GIẢI ĐẤU TẬP 5 Dagar 19 Timmar
25Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess Nâng Cao 5 Dagar 19 Timmar
26Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U12 5 Dagar 19 Timmar
27Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U10 - 11 5 Dagar 19 Timmar
28Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U8 5 Dagar 19 Timmar
29Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U7 5 Dagar 19 Timmar
30Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U15 7 Dagar 14 Timmar
31Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U11 7 Dagar 14 Timmar
32Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U13 7 Dagar 14 Timmar
33Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U10 7 Dagar 14 Timmar
34Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U9 7 Dagar 14 Timmar
35Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U8 7 Dagar 14 Timmar
36Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U7 7 Dagar 14 Timmar
37Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U6 7 Dagar 14 Timmar
38ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U09 9 Dagar 16 Timmar
39ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U07 9 Dagar 16 Timmar
40ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U06 9 Dagar 16 Timmar
41ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U11 10 Dagar 13 Timmar
42GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NAM CỜ VUA 10 Dagar 14 Timmar
43GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NỮ CỜ VUA 10 Dagar 14 Timmar
44GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ TƯỚNG PT 10 Dagar 14 Timmar
45ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 10 Dagar 14 Timmar
46ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 PARENT 10 Dagar 14 Timmar
47ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U15 10 Dagar 14 Timmar
48ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U13 10 Dagar 14 Timmar
49ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U05 10 Dagar 14 Timmar
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2018 NAM U09 10 Dagar 19 Timmar