Välj nation    ECU Logo

Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1 NĂM 2017-CỜ VUA 11 Timmar 52 Min.
2Giải cờ chớp Cụm 7 tỉnh Miền Đông Nam Bộ 1 Dagar 16 Timmar
3GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NỮ 2 Dagar 5 Timmar
4GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NAM 2 Dagar 5 Timmar
5DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 2 Dagar 6 Timmar
6OPEN_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dagar 10 Timmar
7U9NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dagar 10 Timmar
8U11NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dagar 10 Timmar
9U13NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dagar 10 Timmar
10U7NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dagar 10 Timmar
11Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U9 nữ_Cờ nhanh 2 Dagar 10 Timmar
12Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U11 nữ_Cờ nhanh 2 Dagar 10 Timmar
13Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U7 nữ_Cờ nhanh 2 Dagar 10 Timmar
14U6NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dagar 10 Timmar
15U9 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dagar 10 Timmar
16U11 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dagar 11 Timmar
17Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U6 nữ_Cờ nhanh 2 Dagar 11 Timmar
18GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5A NỮ 2 Dagar 11 Timmar
19GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3A NỮ 2 Dagar 11 Timmar
20GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4A NỮ 2 Dagar 11 Timmar
21GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5A NAM 2 Dagar 11 Timmar
22U13 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dagar 11 Timmar
23U13+15 nữ_Cờ nhanh_Giải miền Bắc 2017 2 Dagar 11 Timmar
24GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2A NAM 2 Dagar 11 Timmar
25U7 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dagar 11 Timmar
26GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2A NỮ 2 Dagar 11 Timmar
27GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1A NỮ 2 Dagar 11 Timmar
28GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1A NAM 2 Dagar 11 Timmar
29GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3A NAM 2 Dagar 11 Timmar
30GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4A NAM 2 Dagar 11 Timmar
31GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 3 Dagar 10 Timmar
32U11NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dagar 10 Timmar
33U13NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dagar 10 Timmar
34Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U6 nữ_Cờ chớp 3 Dagar 10 Timmar
35Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U9 nữ_Cờ chớp 3 Dagar 10 Timmar
36Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U11 nữ_Cờ chớp 3 Dagar 10 Timmar
37OPEN_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dagar 10 Timmar
38U7NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dagar 10 Timmar
39U9NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dagar 10 Timmar
40U6NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dagar 10 Timmar
41Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U7 nữ_Cờ chớp 3 Dagar 10 Timmar
42Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U13+15 nữ_Cờ chớp 3 Dagar 11 Timmar
43Trường TH Vinschool - Gardenia K1 NAM 3 Dagar 12 Timmar
44Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 4-5 NỮ 3 Dagar 12 Timmar
45Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 4-5 NAM 3 Dagar 12 Timmar
46Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 2-3 NỮ 3 Dagar 12 Timmar
47Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 2-3 NAM 3 Dagar 12 Timmar
48Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 1 - NỮ 3 Dagar 12 Timmar
49Giải cờ tiêu chuẩn Cụm Miền Đông Nam Bộ 2017 3 Dagar 15 Timmar
50Giải cờ nhanh Cụm Miền Đông Nam Bộ 2017 3 Dagar 16 Timmar
Advertisement