výber federácie    ECU Logo

Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 10 Hodiny 46 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 11 Hodiny 3 Min.
3Giải Cờ Vua Richland mở rộng tháng 8 năm 2018 16 Hodiny 14 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 18 1 Days 17 Hodiny
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 1 Days 19 Hodiny
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 1 Days 19 Hodiny
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 1 Days 19 Hodiny
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 1 Days 19 Hodiny
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 1 Days 19 Hodiny
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 1 Days 19 Hodiny
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 1 Days 19 Hodiny
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 1 Days 19 Hodiny
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 18 1 Days 19 Hodiny
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 1 Days 19 Hodiny
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 9 1 Days 19 Hodiny
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 1 Days 20 Hodiny
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 1 Days 20 Hodiny
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 1 Days 20 Hodiny
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 20 1 Days 20 Hodiny
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 1 Days 20 Hodiny
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 1 Days 20 Hodiny
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 1 Days 20 Hodiny
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 20 1 Days 20 Hodiny
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 1 Days 20 Hodiny
25GIẢI ĐẤU TẬP SỐ 8 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 3 Days 8 Hodiny
26GIAỈ CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÍ HƠN HÀ TĨNH MỞ RỘNG U6, U7 NỮ 3 Days 10 Hodiny
27GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÍ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U11 NỮ 3 Days 10 Hodiny
28GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U7 NAM 3 Days 10 Hodiny
29GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U9 NỮ 3 Days 10 Hodiny
30GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U6 NAM 3 Days 10 Hodiny
31GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U11 NAM 3 Days 10 Hodiny
32GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U9 NAM 3 Days 10 Hodiny
33GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG HÀ TĨNH MỞ RỘNG BẢNG NAM 3 Days 10 Hodiny
34GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG HÀ TĨNH MỞ RỘNG BẢNG NAM 3 Days 10 Hodiny
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 9 3 Days 18 Hodiny
36GIẢI ĐẤU TẬP SỐ 8 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 4 Days 11 Hodiny
37GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 5-6-7 4 Days 18 Hodiny
38GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 8-9 4 Days 18 Hodiny
39GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 10 4 Days 18 Hodiny
40GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. 4 Days 19 Hodiny
41Giải cờ vua tổ dân phố 13, phường Hoàng Văn Thụ mở rộng lần 1 năm 2018 (L6-L9) 6 Days 11 Hodiny
42Giải cờ vua tổ dân phố 13, P. Hoàng Văn Thụ mở rộng lần 1 năm 2018 (L1-L5) 6 Days 11 Hodiny
43Tổ dân phố 13 7 Days 7 Hodiny
44GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ VUA PT 7 Days 12 Hodiny
45GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ TƯỚNG PT 7 Days 13 Hodiny
46GIẢI CỜ VUA TỔ DÂN PHỐ 13 P. HOÀNG VĂN THỤ MỞ RỘNG LẦN I-2018. LỚP 1-5 7 Days 14 Hodiny
47GIẢI CỜ VUA TỔ DÂN PHỐ 13 P. HOÀNG VĂN THỤ MỞ RỘNG LẦN I-2018. LỚP 6-9 7 Days 14 Hodiny
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 20 7 Days 18 Hodiny
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 15 7 Days 18 Hodiny
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 11 7 Days 18 Hodiny