Turnir seçimi

Növünə görə

Federasiya: Hong Kong (HKG)

Flag HKG
No.TurnirSon yükləmə
1栢龍贊助:Kidult C 第三季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(暗籤隊制賽第二站) 11 Gün 18 Saat
2栢龍贊助:Kidult C 第三季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(暗籤隊制賽第一站) 15 Gün 19 Saat
3栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月29日分站) 22 Gün 14 Saat
4栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月22日分站) 30 Gün 12 Saat
5栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月8日分站) 46 Gün 14 Saat
6栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月1日分站) 51 Gün 21 Saat
7栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(3月25日分站) 59 Gün 14 Saat
8栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(3月18日分站) 68 Gün 2 Saat
9Hong Kong Chess Championships 2020 Women 72 Gün 16 Saat
10Hong Kong Chess Championships 2020 Open 72 Gün 16 Saat
11栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(3月11日分站) 73 Gün 11 Saat
12栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治大獎賽 (3月4日分站) 79 Gün 12 Saat
13Kidult C : 抗疫線上賽 Group 2 (Hong Kong Online RAPID Series Season 1) 102 Gün 19 Saat
14Kidult C : 抗疫線上賽 Group 1 (Hong Kong Online RAPID Series Season 1) 109 Gün 11 Saat
15Caissa Winter Festival 2020 Rapid Leg 126 Gün 17 Saat
16Caissa Winter Festival 2020 Blitz Leg 126 Gün 19 Saat
17Kidult C Academy - Winter Holiday 2019 Rapid Open 136 Gün 16 Saat
18Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U12 140 Gün 20 Saat
19Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U10 140 Gün 20 Saat
20Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U14 140 Gün 20 Saat
21Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U18 140 Gün 20 Saat
22Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U8 140 Gün 21 Saat
23Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U16 140 Gün 21 Saat
24全港青年象棋比賽(2019-20年度)大專及青年組 154 Gün 18 Saat
25全港青年象棋比賽(2019-20年度)初中組 154 Gün 19 Saat
26全港青年象棋比賽(2019-20年度)高小組 154 Gün 19 Saat
27全港青年象棋比賽(2019-20年度)高中組 154 Gün 19 Saat
28全港青年象棋比賽(2019-20年度)初小組 154 Gün 20 Saat
29Studio 49 Christmas Blitz 2019 156 Gün 15 Saat
30HKCFL Christmas Blitz 2019 160 Gün 15 Saat
312019年東區文化節 東區象棋錦標賽高小組 161 Gün 20 Saat
322019年東區文化節 東區象棋錦標賽公開組 161 Gün 20 Saat
332019年東區文化節 東區象棋錦標賽中學組 161 Gün 21 Saat
342019年東區文化節 東區象棋錦標賽親子組 161 Gün 21 Saat
352019年東區文化節 東區象棋錦標賽初小組 161 Gün 21 Saat
36Hong Kong National Blitz Chess Championship 2019 167 Gün 15 Saat
37End of Year Tournament 2019 U18 (Rated Rapid) 168 Gün 19 Saat
38End of Year Tournament 2019 U10 168 Gün 19 Saat
39End of Year Tournament 2019 U12 168 Gün 19 Saat
40End of Year Tournament 2019 U8 168 Gün 19 Saat
41End of Year Tournament 2019 U6 168 Gün 19 Saat
42Hong Kong National Open Rapid Chess Championships 2019 171 Gün 17 Saat
43Caissa End of the Month November 2019 182 Gün 19 Saat
44HKCFL Winter Blitz 2019 185 Gün 16 Saat
45Novice Tournament 2019 U8 196 Gün 14 Saat
46Novice Tournament 2019 U6 196 Gün 14 Saat
47Novice Tournament 2019 U10 196 Gün 18 Saat
48Novice Tournament 2019 U12 196 Gün 19 Saat
49HKJCC Junior Chess Championships 2019 - U7 196 Gün 19 Saat
50HKJCC Junior Chess Championships 2019 - U13 196 Gün 20 Saat