Federations valg    ECU Logo

Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSidste opdatering
1GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U9 3 Timer 19 Min.
2GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U8 3 Timer 20 Min.
3GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U5 3 Timer 20 Min.
4GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U5 3 Timer 21 Min.
5GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U9 3 Timer 22 Min.
6GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U7 3 Timer 24 Min.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 13-14 TUỔI 8 Timer 24 Min.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 11-12 TUỔI 8 Timer 24 Min.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 9-10 TUỔI 8 Timer 24 Min.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 7-8 TUỔI 8 Timer 24 Min.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 13-14 TUỔI 8 Timer 24 Min.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 11-12 TUỔI 8 Timer 25 Min.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 9-10 TUỔI 8 Timer 26 Min.
14GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 7-8 TUỔI 8 Timer 26 Min.
15GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 13-14 TUỔI 8 Timer 27 Min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 11-12TUỔI 8 Timer 28 Min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 9-10 TUỔI 8 Timer 28 Min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 7-8 TUỔI 8 Timer 29 Min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 13-14 TUỔI 8 Timer 30 Min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 11-12 TUỔI 8 Timer 31 Min.
21GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 9-10 TUỔI 8 Timer 32 Min.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 7-8 TUỔI 8 Timer 35 Min.
23GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM OPEN 8 Timer 38 Min.
24GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U11 8 Timer 39 Min.
25GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U7 8 Timer 40 Min.
26GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U6 8 Timer 41 Min.
27GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM OPEN 8 Timer 42 Min.
28GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U11 8 Timer 43 Min.
29GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U8 8 Timer 45 Min.
30GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U6 8 Timer 47 Min.
31Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U13 3 Dage 12 Timer
32Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U11 3 Dage 12 Timer
33Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U09 3 Dage 12 Timer
34Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U07 3 Dage 12 Timer
35Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U06 3 Dage 12 Timer
36GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN II 3 Dage 16 Timer
37Đội tuyển trẻ CVHN - Giải số 12 4 Dage 7 Timer
38Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 Open 4 Dage 11 Timer
39Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 Parent 4 Dage 11 Timer
40Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U05 4 Dage 12 Timer
41Giải giao lưu đấu tập lớp Kỳ thủ và Tập sự- KTTL- cs TTT lần 1 10 Dage 8 Timer
42Giải đấu tập lớp Nhập môn 1- KTTL- cs TTT lần 2 11 Dage 9 Timer
43Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u8 sinh năm 2009 11 Dage 11 Timer
44Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u6 sinh năm 2011 11 Dage 12 Timer
45Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u9 sinh năm 2008 11 Dage 12 Timer
46Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u7 sinh năm 2010 11 Dage 12 Timer
47Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u11 sinh năm 2006 11 Dage 12 Timer
48Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u14 sinh năm 2003 11 Dage 13 Timer
49GIẢI CỜ VUA NGÔI SAO NHỎ MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 - OPEN 11 Dage 17 Timer
50GIẢI CỜ VUA NGÔI SAO NHỎ MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 - U12 11 Dage 17 Timer
Advertisement