Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSidste opdatering
1GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 15 1 Timer 10 Min.
2GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 15 1 Timer 15 Min.
3Đội tuyển trẻ CVHN - Giải số 3 năm 2018 1 Timer 17 Min.
4GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ CHỚP 1 Timer 47 Min.
5GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ NHANH 3 Timer 37 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam tuyển 6 Timer 7 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U15 6 Timer 20 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ tuyển 6 Timer 20 Min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U13 6 Timer 23 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U11 6 Timer 25 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U7 6 Timer 25 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U9 6 Timer 27 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U7 6 Timer 29 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U11 6 Timer 33 Min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U9 6 Timer 36 Min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2018 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 11 Timer 12 Min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2018 - BẢNG NAM CỜ TIÊU CHUẨN 11 Timer 12 Min.
18GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 4-5 14 Timer 16 Min.
19GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 8-9 14 Timer 33 Min.
20GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 8-9 14 Timer 40 Min.
21GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 4-5 15 Timer
22GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 6-7 15 Timer 1 Min.
23GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 2-3 15 Timer 3 Min.
24GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 6-7 15 Timer 6 Min.
25GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 2-3 15 Timer 19 Min.
26GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 1 15 Timer 21 Min.
27GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 1 15 Timer 23 Min.
28GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 7 22 Timer 38 Min.
29GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 13 22 Timer 39 Min.
30GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 11 22 Timer 39 Min.
31GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 9 22 Timer 41 Min.
32GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 7 22 Timer 41 Min.
33GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 13 22 Timer 43 Min.
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 11 22 Timer 43 Min.
35GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 9 22 Timer 43 Min.
36GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 7 23 Timer 54 Min.
37GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 15 23 Timer 55 Min.
38GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 13 23 Timer 55 Min.
39GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 11 23 Timer 58 Min.
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 9 23 Timer 58 Min.
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 7 23 Timer 58 Min.
42GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 15 1 Dage
43GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 13 1 Dage
44GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 11 1 Dage
45GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 9 1 Dage
46GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U11 Nữ 1 Dage 4 Timer
47GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U11 Nam 1 Dage 4 Timer
48GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U10 Nữ 1 Dage 4 Timer
49GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U10 Nam 1 Dage 4 Timer
50GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U8 Nữ 1 Dage 4 Timer
Advertisement