Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Zambia (ZAM)

Flag ZAM
SốGiảiCập nhật
1LCLA Mukubulo Open Chess Championships - Second Phase Trials Women's Section 1 ngày 7 giờ
2LCLA Mukubulo Open Chess Championships - Open Section 1 ngày 8 giờ
3LCLA Mukubulo Open Chess Championships - Second Phase Trials Men's Section 2 ngày 17 giờ
4The Chairman's Copperbelt Closed Chess Tournament 9 ngày 7 giờ
52018 Henry Sinkala Annual Chess Tournament 12 ngày 8 giờ
6LPCA NATIONAL TEAM TRIALS 20 ngày 9 giờ
7Luapula Closed Chess Tournament 20 ngày 11 giờ
8Nkwazi closed invitational tournament 26 ngày 8 giờ
9CCLA Mukubulo Open Chess Championships - Open Section 40 ngày 17 giờ
10CCLA Mukubulo Open Chess Championships - Women Section 41 ngày 5 giờ
11CCLA Mukubulo Open Chess Championships - Elite Section 41 ngày 6 giờ
122017 African Amateur Chess Championships - Open U2300 48 ngày 6 giờ
132017 Lusaka Province Chess Association - League 48 ngày 9 giờ
14RUFARO ELITE ROUND ROBIN-(Luanshya 2017) 48 ngày 9 giờ
15RUFARO CHESS CLUB LEAGUE-2017 (Luanshya) 48 ngày 9 giờ
162017 African Amateur Chess Championships - Women U1700 49 ngày 10 giờ
172017 African Amateur Chess Championships - Women U2000 49 ngày 10 giờ
182017 African Amateur Chess Championships - Open U1700 49 ngày 10 giờ
192017 African Amateur Chess Championships - Open U2000 49 ngày 10 giờ
202017 African Amateur Chess Championships - Women U2300 49 ngày 10 giờ
21LPCA MUKUBULO BLITZ 55 ngày 6 giờ
22LPCA Mukubulo Open Chess Tournament - U 16 Section 55 ngày 9 giờ
23LPCA Mukubulo Open Chess Tournament - Women Section 55 ngày 9 giờ
24LPCA Mukubulo Open Chess Tournament - Elite Section 55 ngày 9 giờ
25LPCA Mukubulo Open Chess Tournament - Open Section 55 ngày 9 giờ
26LPCA Mukubulo Open Chess Tournament - Under 16 Section 56 ngày 19 giờ
27Henry Chilufya Memorial Chess Tournament - GM Norm 87 ngày 6 giờ
28Henry Chilufya Memorial Chess Tournament - Open Section 89 ngày 7 giờ
29Henry Chilufya Memorial Chess Tournament - Women Section 89 ngày 9 giờ
30Luanshya Closed Chess Tournament - Sep 2017 118 ngày 9 giờ
319th LPCA Blitz Tournament (23 September 2017) 118 ngày 18 giờ
328th LPCA Blitz Tournament (16 September 2017) 126 ngày 8 giờ
33ZONE 3 RAPID CHESS TOURNAMENT 126 ngày 11 giờ
346th LPCA Blitz Tournament (01 September 2017) 140 ngày 9 giờ
35Luapula Open Chess Tournament - August 2017 153 ngày 12 giờ
364th LPCA Blitz Tournament I(12 August 2017) 160 ngày 16 giờ
37Copperbelt Closed Monthly Tournament July 2017 165 ngày 13 giờ
38Boot Camp Luapula Preparatory Tournament 166 ngày 12 giờ
39Luapula Open Chess Tournament 176 ngày 7 giờ
40LPCA Blitz Tournament I(July) 182 ngày 2 giờ
41HKS Heroes and Unity Rufaro Tournament 201 ngày 5 giờ
42Zone 4.3 Open Tournament 207 ngày 5 giờ
432017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section 217 ngày 11 giờ
442017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Women Section 217 ngày 11 giờ
45Rufaro Braii Chess Tournament 230 ngày 4 giờ
46COPPERBELT CLOSED MONTHLY CHESS TOURNAMENT- April 2017 245 ngày 7 giờ
472017 Zambia Open Chess Championship - Masters Section 266 ngày 20 giờ
482017 Inter Provincial Schools Chess Championships - Under 17 Girls 279 ngày 15 giờ
492017 Inter Provincial Schools Chess Championships - Under 17 Boys 279 ngày 15 giờ
502017 Inter Provincial Schools Chess Championships - Under 13 Girls 279 ngày 16 giờ