Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Yemen (YEM)

Flag YEM
SốGiảiCập nhật
1Yeni Sezon - Qrup birinciliyi - TMQ-4 5 ngày 6 giờ
2Qualified Hadhramout Open Chess Championship for Republic Championship 1055 ngày 2 giờ
3Alakbari 2nd Open Chess Championship - Hadhramout 1194 ngày 21 giờ
4Chess League Championship for First Division Sanaa from 2014/05/06 to 2014/05/12 1255 ngày 7 giờ
5Kamran International Championship 1551 ngày 6 giờ
6Arab Chess CH U12 OPEN 1762 ngày 5 giờ
7Arab Chess CH U16 OPEN 1762 ngày 6 giờ
8Arab Chess CH U20 OPEN 1762 ngày 6 giờ
9Arab Chess CH U12G 1762 ngày 6 giờ
10Arab Chess CH U16 Girls 1762 ngày 6 giờ
11Arab Indv. Chess CH U8 Open 1762 ngày 7 giờ
12Arab Indv. Chess CH U8 Girls 1762 ngày 7 giờ
13Arab Chess CH U10 Girls 1762 ngày 7 giờ
14Arab Indv. Chess CH U10 Open 1762 ngày 7 giờ
15Arab Indv. Chess CH U20 Girls 1762 ngày 7 giờ
16Arab Chess CH U18 OPEN 1762 ngày 7 giờ
17Arab Chess CH U14 OPEN 1762 ngày 8 giờ
18Arab Chess CH U14 Girls 1763 ngày 3 giờ
19Arab Indv. Chess CH U18 Girls 1763 ngày 3 giờ
20Arab Chess CH U20 OPEN 1765 ngày 2 giờ
21Error 2075 ngày 6 giờ
2212th Arab Clubs Championship 2010 (55969) 2494 ngày 1 giờ
23AL Saleh 9th International Open - 2010 2686 ngày 11 giờ
24ZAR 2918 ngày 12 giờ
25Al Saleh 8th Open Chess 2009 3022 ngày 3 giờ
26Zone 3.1 (Women) Chess Championship 2009 3030 ngày 22 giờ
27Zone 3.1 (Men) Chess Championship 2009 3030 ngày 22 giờ
28Zoen 3.1 (Men) Chess Championship 2009 3033 ngày 23 giờ
29Zoen 3.1 (Women) Chess Championship 2009 3033 ngày 23 giờ
304th Arab Ladies Championship.2008 3374 ngày 5 giờ
317th Al Saleh International Open - 2008 3374 ngày 9 giờ
32Arab Man tourmemen th17 open 25-31/12/2007 3573 ngày 6 giờ
333rd GCC Chess Teams Championship 3-8/Sep/2007 ; Doha - Qatar 3614 ngày 6 giờ
34Asian Zone 3.1 Championship - Women 3650 ngày 6 giờ
35Asian Zone 3.1 Championship - MEN 3650 ngày 6 giờ
363rd GCC Teams Chess Championship - 2007 3692 ngày 5 giờ
37Al Saleh 6th International Chess Championship - 2007 3702 ngày 1 giờ
Advertisement