Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Yemen (YEM)

Flag YEM
SốGiảiCập nhật
1IRT 20 phút
2Yeni Sezon - Qrup birinciliyi - TMQ-4 58 ngày 11 giờ
3Qualified Hadhramout Open Chess Championship for Republic Championship 1108 ngày 7 giờ
4Alakbari 2nd Open Chess Championship - Hadhramout 1248 ngày 2 giờ
5Chess League Championship for First Division Sanaa from 2014/05/06 to 2014/05/12 1308 ngày 12 giờ
6Kamran International Championship 1604 ngày 11 giờ
7Arab Chess CH U12 OPEN 1815 ngày 10 giờ
8Arab Chess CH U16 OPEN 1815 ngày 10 giờ
9Arab Chess CH U20 OPEN 1815 ngày 10 giờ
10Arab Chess CH U12G 1815 ngày 11 giờ
11Arab Chess CH U16 Girls 1815 ngày 11 giờ
12Arab Indv. Chess CH U8 Open 1815 ngày 11 giờ
13Arab Indv. Chess CH U8 Girls 1815 ngày 12 giờ
14Arab Chess CH U10 Girls 1815 ngày 12 giờ
15Arab Indv. Chess CH U10 Open 1815 ngày 12 giờ
16Arab Indv. Chess CH U20 Girls 1815 ngày 12 giờ
17Arab Chess CH U18 OPEN 1815 ngày 12 giờ
18Arab Chess CH U14 OPEN 1815 ngày 12 giờ
19Arab Chess CH U14 Girls 1816 ngày 8 giờ
20Arab Indv. Chess CH U18 Girls 1816 ngày 8 giờ
21Arab Chess CH U20 OPEN 1818 ngày 7 giờ
22Error 2128 ngày 11 giờ
2312th Arab Clubs Championship 2010 (55969) 2547 ngày 6 giờ
24AL Saleh 9th International Open - 2010 2739 ngày 15 giờ
25ZAR 2971 ngày 16 giờ
26Al Saleh 8th Open Chess 2009 3075 ngày 8 giờ
27Zone 3.1 (Women) Chess Championship 2009 3084 ngày 3 giờ
28Zone 3.1 (Men) Chess Championship 2009 3084 ngày 3 giờ
29Zoen 3.1 (Men) Chess Championship 2009 3087 ngày 4 giờ
30Zoen 3.1 (Women) Chess Championship 2009 3087 ngày 4 giờ
314th Arab Ladies Championship.2008 3427 ngày 10 giờ
327th Al Saleh International Open - 2008 3427 ngày 14 giờ
33Arab Man tourmemen th17 open 25-31/12/2007 3626 ngày 11 giờ
343rd GCC Chess Teams Championship 3-8/Sep/2007 ; Doha - Qatar 3667 ngày 11 giờ
35Asian Zone 3.1 Championship - Women 3703 ngày 11 giờ
36Asian Zone 3.1 Championship - MEN 3703 ngày 11 giờ
373rd GCC Teams Chess Championship - 2007 3745 ngày 10 giờ
38Al Saleh 6th International Chess Championship - 2007 3755 ngày 5 giờ
Advertisement