Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Wales (WLS)

Flag WLS
SốGiảiCập nhật
12018 Welsh U13 Champ 13 ngày 2 giờ
22018 Welsh U16 Champ 13 ngày 5 giờ
3U12 Ch 27 ngày 3 giờ
4U14 Ch 27 ngày 4 giờ
52018 Dyfed Open 34 ngày 5 giờ
62018 Dyfed Major 34 ngày 6 giờ
72018 Dyfed Blitz 35 ngày 1 giờ
82 UNNAYAN ALL BENGAL SUBJUNIOR RAPID CHESS TOURNAMENT 2018 (A11) 69 ngày 12 giờ
92018 South Wales New Year Major 76 ngày 4 giờ
102018 South Wales New Year Open 76 ngày 5 giờ
112018 South Wales New Year Minor 76 ngày 6 giờ
122017 West Wales Open 125 ngày 3 giờ
132017 West Wales Minor 125 ngày 3 giờ
142017 West Wales Major 125 ngày 3 giờ
15Gwent Closed 2017 146 ngày 4 giờ
162017 South Wales Minor 160 ngày 5 giờ
172017 South Wales Autumn Premier 160 ngày 5 giờ
182017 South Wales Autumn Open 160 ngày 5 giờ
192017 South Wales Autumn Blitz 195 ngày 6 giờ
202017 Welsh Seniors Champ 202 ngày 4 giờ
212017 South wales Summer Major 202 ngày 4 giờ
222017 South Wales Summer Open 202 ngày 4 giờ
23Glorney Cup 241 ngày 10 giờ
24Stokes Cup 241 ngày 10 giờ
25Gilbert Cup 241 ngày 10 giờ
26Robinson Cup 241 ngày 10 giờ
272017 South Wales International Open 253 ngày 4 giờ
282017 North Wales Major 264 ngày 5 giờ
292017 North Wales Open 265 ngày 4 giờ
302017 North Wales Minor 265 ngày 5 giờ
312017 Welsh Blitz Champ 280 ngày 10 giờ
322017 Welsh Minor Championship 340 ngày 7 giờ
332017 Welsh Open Major Championship 340 ngày 8 giờ
342017 Welsh Championship 341 ngày
352017 Welsh Open Major Championship 341 ngày 2 giờ
362017 South Wales Spring Blitz 370 ngày 6 giờ
372017 Welsh Under 11 Championship 384 ngày 3 giờ
382017 Welsh Under 13 Championship 384 ngày 3 giờ
392017 Welsh Under 16 Championship 384 ngày 3 giờ
4046th Dyfed Open 2017 391 ngày 5 giờ
412017 Dyfed Major 391 ngày 5 giờ
422017 South Wales New Year Open 440 ngày 4 giờ
432017 South Wales New Year Major 440 ngày 4 giờ
44West Wales Open 2016 482 ngày 4 giờ
45West Wales Major 2016 482 ngày 4 giờ
46West Wales Minor 2016 482 ngày 4 giờ
47Gwent Cl 2016 510 ngày 2 giờ
482016 South Wales Minor 530 ngày 11 giờ
49South Wales Autumn Major 531 ngày 5 giờ
50South Wales Autumn Open 531 ngày 5 giờ
Advertisement