Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Wales (WLS)

Flag WLS
SốGiảiCập nhật
12 UNNAYAN ALL BENGAL SUBJUNIOR RAPID CHESS TOURNAMENT 2018 (A11) 2 ngày 20 giờ
22018 South Wales New Year Major 9 ngày 12 giờ
32018 South Wales New Year Open 9 ngày 12 giờ
42018 South Wales New Year Minor 9 ngày 14 giờ
52017 West Wales Open 58 ngày 11 giờ
62017 West Wales Minor 58 ngày 11 giờ
72017 West Wales Major 58 ngày 11 giờ
8Gwent Closed 2017 79 ngày 11 giờ
9Gwent Closed 2017 79 ngày 18 giờ
102017 South Wales Minor 93 ngày 12 giờ
112017 South Wales Autumn Premier 93 ngày 12 giờ
122017 South Wales Autumn Open 93 ngày 12 giờ
132017 South Wales Autumn Blitz 128 ngày 14 giờ
142017 Welsh Seniors Champ 135 ngày 12 giờ
152017 South wales Summer Major 135 ngày 12 giờ
162017 South Wales Summer Open 135 ngày 12 giờ
17Glorney Cup 174 ngày 18 giờ
18Stokes Cup 174 ngày 18 giờ
19Gilbert Cup 174 ngày 18 giờ
20Robinson Cup 174 ngày 18 giờ
212017 South Wales International Open 186 ngày 11 giờ
222017 North Wales Major 197 ngày 13 giờ
232017 North Wales Open 198 ngày 12 giờ
242017 North Wales Minor 198 ngày 12 giờ
252017 Welsh Blitz Champ 213 ngày 18 giờ
262017 Welsh Minor Championship 273 ngày 15 giờ
272017 Welsh Open Major Championship 273 ngày 15 giờ
282017 Welsh Championship 274 ngày 7 giờ
292017 Welsh Open Major Championship 274 ngày 10 giờ
302017 South Wales Spring Blitz 303 ngày 14 giờ
312017 Welsh Under 11 Championship 317 ngày 11 giờ
322017 Welsh Under 13 Championship 317 ngày 11 giờ
332017 Welsh Under 16 Championship 317 ngày 11 giờ
3446th Dyfed Open 2017 324 ngày 13 giờ
352017 Dyfed Major 324 ngày 13 giờ
362017 South Wales New Year Open 373 ngày 12 giờ
372017 South Wales New Year Major 373 ngày 12 giờ
38West Wales Open 2016 415 ngày 12 giờ
39West Wales Major 2016 415 ngày 12 giờ
40West Wales Minor 2016 415 ngày 12 giờ
41Gwent Cl 2016 443 ngày 9 giờ
422016 South Wales Minor 463 ngày 18 giờ
43South Wales Autumn Major 464 ngày 13 giờ
44South Wales Autumn Open 464 ngày 13 giờ
452nd Welsh Seniors Invitational sponsored by ZPR International 478 ngày 17 giờ
462016 South Wales Autumn Blitz 492 ngày 9 giờ
472016 South Wales Summer Major 504 ngày 19 giờ
48South Wales Summer Open 504 ngày 19 giờ
492016 Welsh Seniors Championship 504 ngày 19 giờ
502016 South Wales International 552 ngày 15 giờ