Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: United Arab Emirates (UAE)

Flag UAE
SốGiảiCập nhật
1Alain Weekly Chess Championship -Rapid 24-03-2018 3 giờ 13 phút
22nd Sharjah Masters International Chess Championship 4 giờ 15 phút
3UAE Teams Chess CH.2018 Open U18 20 giờ
4UAE Teams Chess CH.2018 Girls(U14) 20 giờ 4 phút
5UAE Teams Chess CH.2018 Girls(U10) 20 giờ 20 phút
6UAE Teams Chess CH.2018 Girls(U18) 20 giờ 24 phút
7UAE Teams Chess CH.2018 Open(U14) 20 giờ 33 phút
8UAE Teams Chess CH.2018 Open U10 20 giờ 37 phút
9Alain Weekly Chess Championship - Blitz 22-03-2018 2 ngày
1020th Dubai Open Chess Championship 2018 2 - 10 April 2018 4 ngày 2 giờ
11March Blitz Chess Tournament 2018 7 ngày
12March Blitz Chess Tournament 2018 7 ngày 3 giờ
13بطولة تصفيات المدارس لمنطقة الشارقة التعليمية الصف الحادي عشر 10 ngày 7 giờ
14بطولة تصفيات المدارس لمنطقة الشارقة التعليمية الصف التاسع 10 ngày 7 giờ
15بطولة تصفيات المدارس لمنطقة الشارقة التعليمية الصف السادس 10 ngày 7 giờ
16بطولة تصفيات المدارس لمنطقة الشارقة التعليمية الصف الثامن 10 ngày 7 giờ
17بطولة تصفيات المدارس لمنطقة الشارقة التعليمية الصف السابع 10 ngày 8 giờ
18بطولة تصفيات المدارس لمنطقة الشارقة التعليمية الصف العاشر 10 ngày 8 giờ
19بطولة تصفيات المدارس لمنطقة الشارقة التعليمية الصف الثاني عشر 10 ngày 8 giờ
20بطولة تصفيات المدارس لمنطقة الشارقة التعليمية الصف الرابع 11 ngày 8 giờ
21بطولة تصفيات المدارس لمنطقة الشارقة التعليمية الصف الثالث 11 ngày 8 giờ
22بطولة تصفيات المدارس لمنطقة الشارقة التعليمية الصف الخامس 11 ngày 8 giờ
23بطولة تصفيات المدارس لمنطقة الشارقة التعليمية الصف الثاني 11 ngày 8 giờ
24بطولة تصفيات المدارس لمنطقة الشارقة التعليمية الصف الأول 11 ngày 9 giờ
25National Sports Day Chess Tournament - Abu Dhabi 17 ngày 1 giờ
261st Future Leaders Chess Championship 17 ngày 13 giờ
27البطولة السادسة للشطرنج للمؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية بالشارقة 2018 25 ngày 1 giờ
28بطولة الأمل الأولى للشطرنج الصم 31 ngày 8 giờ
29Arab Interclub 2017 Teams Championship 38 ngày 23 giờ
302.nd Al Ain weekly Chess Championship - Rapid 42 ngày 1 giờ
312.nd Al Ain weekly Chess Championship - blitz 44 ngày 1 giờ
32Arab Indv. Chess CH. 2017. Open -Blitz 48 ngày 9 giờ
33Arab Indv. Chess CH. 2017. Women - Blitz 48 ngày 9 giờ
34Arab Indv. Chess CH. 2017. Open 48 ngày 12 giờ
35Arab Indv. Chess CH. 2017. U8 Open 48 ngày 12 giờ
36Arab Indv. Chess CH. 2017. U18 Open 48 ngày 20 giờ
37Arab Indv. Chess CH. 2017. U14 Open 48 ngày 20 giờ
38Arab Indv. Chess CH. 2017. U12 Open 48 ngày 20 giờ
39Arab Indv. Chess CH. 2017. U10 Open 48 ngày 20 giờ
40Arab Indv. Chess CH. 2017. U20 Open 48 ngày 20 giờ
41Arab Indv. Chess CH. 2017. U8 & U10 Girl 49 ngày
42Arab Indv. Chess CH. 2017. Women 49 ngày
43Arab Indv. Chess CH. 2017. U16 Open 49 ngày
44Arab Indv. Chess CH. 2017. U16 & U18 Girl 49 ngày 1 giờ
451.st Al Ain weekly Chess Championship - Rapid 49 ngày 1 giờ
46Arab Indv. Chess CH. 2017. U12 & U14 Girl 49 ngày 1 giờ
471.st Al Ain weekly Chess Championship - blitz 51 ngày 2 giờ
48Arab Indv. Chess CH. 2017. Open - Rapid 52 ngày 2 giờ
49Arab Indv. Chess CH. 2017. Women - Rapid 52 ngày 2 giờ
50January Champioship For Rated Players Under 2000 68 ngày 23 giờ
Advertisement