Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
14th National Qualifier 2018 3 ngày 14 giờ
2Knights Club Championship 2018 5 ngày 14 giờ
3Paladins Primary School Individual 12 ngày 21 giờ
4Southern Chess Club Open 2018 18 ngày 9 giờ
5Central Vikings One-Day Rapid 2018 Under-18 37 ngày 10 giờ
6Central Vikings 2018 One-Day Rapid - Under 14 37 ngày 10 giờ
7Central Vikings 2018 One-Day Rapid - Under 12 37 ngày 10 giờ
8Central Vikings 2018 One- Day Rapid - Under 10 37 ngày 10 giờ
9Central Vikings 2018 One Day Rapid - Novices 37 ngày 10 giờ
10Thursday Knights Blitz 5 July 41 ngày 10 giờ
11Paladins Primary School Individual 43 ngày 11 giờ
12Paladins Primary School Individual 43 ngày 11 giờ
13Paladins Primary School Individual 43 ngày 12 giờ
14Paladins Primary School Individual 43 ngày 12 giờ
15Pan American Life / Paladins Open 2018 45 ngày 12 giờ
16Naparima College Inhouse Juniors 2018 47 ngày 6 giờ
17Naparima College Inhouse Seniors 2018 47 ngày 6 giờ
183rd National Qualifier - Tobago 2018 74 ngày 18 giờ
19T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Open 77 ngày 8 giờ
20T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Under 1400 77 ngày 8 giờ
21T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Under 1200 77 ngày 8 giờ
22T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Novices B 77 ngày 8 giờ
23T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Novices A 77 ngày 9 giờ
24NALIS Swiss - May 2018 80 ngày 15 giờ
25Knights Open Blitz 2018 83 ngày 10 giờ
2645th Knights Open 90 ngày 9 giờ
272nd National Qualifier 2018 115 ngày 15 giờ
281st National Qualifier 2018 141 ngày
29Thursday Knights Blitz 22 March 146 ngày 10 giờ
30Thursday Knights Blitz 8 March 155 ngày 19 giờ
31Lakshmi Girls 2018 In House 190 ngày 18 giờ
32National Youth U10 Absolute 2018 199 ngày 21 giờ
33National Youth U16 Female 2018 199 ngày 21 giờ
34Juniors Female 2018 199 ngày 23 giờ
35Juniors Absolute 2018 207 ngày 13 giờ
36National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff Game 3 220 ngày 13 giờ
37National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff 220 ngày 13 giờ
38National Youth U18 Absolute 2018 220 ngày 14 giờ
39National Youth U18 Female 2018 220 ngày 15 giờ
40Fems 2017 Open 220 ngày 19 giờ
41National Youth U16 Absolute 2018 220 ngày 20 giờ
42National Youth U10 Absolute 2018 - Blitz Playoff 220 ngày 21 giờ
43National Youth U16 Female 2018 - Blitz Playoff 220 ngày 22 giờ
44National Youth U8 Female 2018 221 ngày 13 giờ
45National Youth U14 Absolute 2018 221 ngày 13 giờ
46National Youth U14 Female 2018 221 ngày 13 giờ
47National Youth U12 Female 2018 221 ngày 13 giờ
48National Youth U12 Absolute 2018 221 ngày 15 giờ
49National Youth U8 Absolute 2018 222 ngày 17 giờ
50National Youth U10 Female 2018 222 ngày 19 giờ