Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
145th Knights Open 1 ngày 4 giờ
22nd National Qualifier 2018 5 ngày 9 giờ
31st National Qualifier 2018 23 ngày 18 giờ
4Thursday Knights Blitz 22 March 29 ngày 5 giờ
51st National Qualifier 2018 37 ngày 9 giờ
6Thursday Knights Blitz 22 March 38 ngày 13 giờ
7Thursday Knights Blitz 8 March 38 ngày 13 giờ
8Lakshmi Girls 2018 In House 73 ngày 13 giờ
9National Youth U10 Absolute 2018 82 ngày 15 giờ
10National Youth U16 Female 2018 82 ngày 16 giờ
11Juniors Female 2018 82 ngày 18 giờ
12Juniors Absolute 2018 90 ngày 8 giờ
13National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff Game 3 103 ngày 8 giờ
14National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff 103 ngày 8 giờ
15National Youth U18 Absolute 2018 103 ngày 9 giờ
16National Youth U18 Female 2018 103 ngày 9 giờ
17Fems 2017 Open 103 ngày 13 giờ
18National Youth U16 Absolute 2018 103 ngày 15 giờ
19National Youth U10 Absolute 2018 - Blitz Playoff 103 ngày 16 giờ
20National Youth U16 Female 2018 - Blitz Playoff 103 ngày 17 giờ
21National Youth U8 Female 2018 104 ngày 8 giờ
22National Youth U14 Absolute 2018 104 ngày 8 giờ
23National Youth U14 Female 2018 104 ngày 8 giờ
24National Youth U12 Female 2018 104 ngày 8 giờ
25National Youth U12 Absolute 2018 104 ngày 10 giờ
26National Youth U8 Absolute 2018 105 ngày 12 giờ
27National Youth U10 Female 2018 105 ngày 14 giờ
28Southern Chess Club Open 2017 118 ngày 8 giờ
29National Blitz Championship 2017 131 ngày 11 giờ
30First Flight Air Ambulance 2017 - Open 153 ngày
31First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1400 153 ngày
32First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1200 153 ngày
33First Flight Air Ambulance 2017 - Novices B 153 ngày
34First Flight Air Ambulance 2017 - Novices A 153 ngày
3525th F W De Verteuil Memorial 154 ngày 21 giờ
36AIB Invitational Junior Classic 2017 - Novices 159 ngày 9 giờ
37AIB Invitational Junior Classic 2017 - Intermediate 159 ngày 9 giờ
38Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Open RR 180 ngày 9 giờ
39Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Women RR 180 ngày 9 giờ
40Trinidad and Tobago International Open 2017 - Blitz 230 ngày 9 giờ
41Trinidad and Tobago International Open 2017 230 ngày 12 giờ
42Trinidad and Tobago International Under 12 - 2017 230 ngày 14 giờ
43National Championship 4th Qualifier 2017 271 ngày 7 giờ
44TML Training Camp 2017 279 ngày 7 giờ
45PLLF Chess Club - July 2017 - Novices A and B 286 ngày 7 giờ
46PLLF Chess Club - July 2017 - Under 1200 and Under 1400 286 ngày 8 giờ
47Pan American Life Insurance Open hosted by Paladins 292 ngày 6 giờ
48National Championship Qualifier 2017 - Tobago 305 ngày 7 giờ
49Knights Open Blitz 2017 316 ngày 3 giờ
5044th Knights Open Chess Tournament 2017 323 ngày 4 giờ