Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1Juniors Absolute 2018 2 ngày 18 giờ
2Juniors Female 2018 2 ngày 18 giờ
3National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff Game 3 15 ngày 18 giờ
4National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff 15 ngày 18 giờ
5National Youth U18 Absolute 2018 15 ngày 18 giờ
6National Youth U18 Female 2018 15 ngày 19 giờ
7Fems 2017 Open 15 ngày 23 giờ
8National Youth U16 Absolute 2018 16 ngày 1 giờ
9National Youth U10 Absolute 2018 - Blitz Playoff 16 ngày 2 giờ
10National Youth U16 Female 2018 - Blitz Playoff 16 ngày 2 giờ
11National Youth U8 Female 2018 16 ngày 18 giờ
12National Youth U14 Absolute 2018 16 ngày 18 giờ
13National Youth U14 Female 2018 16 ngày 18 giờ
14National Youth U12 Female 2018 16 ngày 18 giờ
15National Youth U10 Absolute 2018 16 ngày 18 giờ
16National Youth U16 Female 2018 16 ngày 19 giờ
17National Youth U12 Absolute 2018 16 ngày 19 giờ
18National Youth U8 Absolute 2018 17 ngày 22 giờ
19National Youth U10 Female 2018 18 ngày
20Southern Chess Club Open 2017 30 ngày 17 giờ
21National Blitz Championship 2017 43 ngày 21 giờ
22FW De Verteuil 25th Anniversary Blitz 60 ngày 16 giờ
23First Flight Air Ambulance 2017 - Open 65 ngày 10 giờ
24First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1400 65 ngày 10 giờ
25First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1200 65 ngày 10 giờ
26First Flight Air Ambulance 2017 - Novices B 65 ngày 10 giờ
27First Flight Air Ambulance 2017 - Novices A 65 ngày 10 giờ
2825th F W De Verteuil Memorial 67 ngày 7 giờ
29AIB Invitational Junior Classic 2017 - Novices 71 ngày 19 giờ
30AIB Invitational Junior Classic 2017 - Intermediate 71 ngày 19 giờ
31Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Open RR 92 ngày 19 giờ
32Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Women RR 92 ngày 19 giờ
33Trinidad and Tobago International Open 2017 - Blitz 142 ngày 19 giờ
34Trinidad and Tobago International Open 2017 142 ngày 22 giờ
35Trinidad and Tobago International Under 12 - 2017 143 ngày
36National Championship 4th Qualifier 2017 183 ngày 17 giờ
37TML Training Camp 2017 191 ngày 17 giờ
38PLLF Chess Club - July 2017 - Novices A and B 198 ngày 17 giờ
39PLLF Chess Club - July 2017 - Under 1200 and Under 1400 198 ngày 17 giờ
40Pan American Life Insurance Open hosted by Paladins 204 ngày 15 giờ
41National Championship Qualifier 2017 - Tobago 217 ngày 17 giờ
42Knights Open Blitz 2017 228 ngày 13 giờ
4344th Knights Open Chess Tournament 2017 235 ngày 14 giờ
44Indian Arrival Day 2017 - Open 237 ngày 4 giờ
45Indian Arrival Day 2017 - Under 1400 237 ngày 4 giờ
46Indian Arrival Day 2017 - Under 1200 237 ngày 4 giờ
47Indian Arrival Day 2017 - Novices B 237 ngày 4 giờ
48Indian Arrival Day 2017 - Novices A 237 ngày 4 giờ
49Point Fortin Inhouse Tournament March 2017 301 ngày 16 giờ
50National Preliminaries 2017 East Qualifier 303 ngày 19 giờ