Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Chinese Taipei (TPE)

Flag TPE
SốGiảiCập nhật
12017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-高階組 2017 Taipei City Grading and Club Rating Autumn Tournament-Elite Section 20 ngày 7 giờ
22017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-進階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Advanced Section 22 ngày 4 giờ
32017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-發展組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Development Section 22 ngày 4 giờ
411th Asian Dragons International Tournament 2017 Open 60 ngày 4 giờ
511th Asian Dragons International Tournament 2017 U16 60 ngày 7 giờ
62017 Taipei Chess Open - U8 臺北市西洋棋公開賽 U8 78 ngày 2 giờ
72017 Taipei Chess Open U10 78 ngày 2 giờ
82017 Taipei Chess Open U12 78 ngày 2 giờ
92017 Taipei Chess Open - Open C 78 ngày 2 giờ
102017 Taipei Chess Open A-B Sections 78 ngày 2 giờ
112017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-進階組 116 ngày 3 giờ
122017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-高階組 116 ngày 3 giờ
132017 臺北市西洋棋等級賽-發展組 116 ngày 3 giờ
142017 Taipei Chess Grading Tournament 發展組 Development Section 210 ngày 6 giờ
152017 Taipei Chess Grading Tournament 進階組 210 ngày 6 giờ
162017 Taipei Chess Grading Tournament 高階組 210 ngày 6 giờ
172017 臺北市西洋棋積分賽 257 ngày 8 giờ
1810th Asian Dragons International Tournament 2016-U16 437 ngày 1 giờ
1910th Asian Dragons International Tournament 2016- Open 437 ngày 2 giờ
20Sinfin fiqurları - 18 yanvar 2016-cı il 644 ngày
21The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-U16 829 ngày
22The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-Open 829 ngày
2310th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Open 1151 ngày 5 giờ
2410th Asian Schools Chess Championship 2014 U15U17 Girls 1151 ngày 5 giờ
2510th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Open 1151 ngày 6 giờ
2610th Asian Schools Chess Championship 2014 U15 Open 1151 ngày 6 giờ
2710th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Girls 1151 ngày 6 giờ
2810th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Open 1151 ngày 6 giờ
2910th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Girls 1151 ngày 6 giờ
3010th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Open 1151 ngày 6 giờ
3110th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Girls 1151 ngày 6 giờ
3210th Asian Schools Chess Championship 2014 U7 Open 1151 ngày 6 giờ
3310th Asian Schools Chess Championship 2014 U5U7 Girls 1151 ngày 6 giờ
3410th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Open 1151 ngày 6 giờ
3510th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Girls 1157 ngày 20 giờ
3610th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Girls 1160 ngày 10 giờ
37The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-U16 1193 ngày 2 giờ
38The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-Open 1193 ngày 2 giờ
392013 Asian Dragons International Tournament- Open 1540 ngày 1 giờ
402013 Asian Dragons International Tournament-U16 1540 ngày 2 giờ
412012 Asian Dragons U-16 Tournament 1890 ngày
422012 Asian Dragons Open Tournament 1890 ngày
432011 Asian Dragons U-16 2264 ngày 1 giờ
442011 Asian Dragons Open Tournament 2264 ngày 1 giờ
454th Asian Dragons Invitational Tournament- U16 2614 ngày 6 giờ
464th Asian Dragons Invitational Tournament-Open 2614 ngày 6 giờ
47文化大學夏令營2010 2648 ngày 8 giờ
483rd Asian Dragons Invitational Tournament 2009 - U-16 2998 ngày 7 giờ
493rd Asian Dragons Invitational Tournament 2009 - Open 2998 ngày 7 giờ
50Asian Dragons Invitational Tournament 2008 - Open 3349 ngày 21 giờ
Advertisement