Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Chinese Taipei (TPE)

Flag TPE
SốGiảiCập nhật
12018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U14 1 ngày 8 giờ
22018 Kasparov Asia Pacific Tour- Open 2 ngày 3 giờ
32018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U12 2 ngày 3 giờ
42018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U10 2 ngày 3 giờ
52018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U8 2 ngày 3 giờ
62018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U6 2 ngày 3 giờ
72018 臺北市西洋棋等級積分春季賽 - 發展組 15 ngày 14 giờ
82018 臺北市西洋棋等級積分春季賽 - 高階組 16 ngày 5 giờ
92018 臺北市西洋棋等級積分春季賽 - 進階組 16 ngày 5 giờ
102017 臺北市西洋棋等級積分冬季賽-進階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Winter Tournament - Advanced Section 79 ngày 8 giờ
112017 臺北市西洋棋等級積分冬季賽-高階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Winter Tournament - Elite Section 79 ngày 8 giờ
122017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-高階組 2017 Taipei City Grading and Club Rating Autumn Tournament-Elite Section 168 ngày 12 giờ
132017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-進階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Advanced Section 170 ngày 8 giờ
142017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-發展組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Development Section 170 ngày 9 giờ
1511th Asian Dragons International Tournament 2017 Open 208 ngày 8 giờ
1611th Asian Dragons International Tournament 2017 U16 208 ngày 11 giờ
172017 Taipei Chess Open - U8 臺北市西洋棋公開賽 U8 226 ngày 7 giờ
182017 Taipei Chess Open U10 226 ngày 7 giờ
192017 Taipei Chess Open U12 226 ngày 7 giờ
202017 Taipei Chess Open - Open C 226 ngày 7 giờ
212017 Taipei Chess Open A-B Sections 226 ngày 7 giờ
222017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-進階組 264 ngày 8 giờ
232017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-高階組 264 ngày 8 giờ
242017 臺北市西洋棋等級賽-發展組 264 ngày 8 giờ
252017 Taipei Chess Grading Tournament 發展組 Development Section 358 ngày 10 giờ
262017 Taipei Chess Grading Tournament 進階組 358 ngày 10 giờ
272017 Taipei Chess Grading Tournament 高階組 358 ngày 11 giờ
282017 臺北市西洋棋積分賽 405 ngày 13 giờ
2910th Asian Dragons International Tournament 2016-U16 585 ngày 6 giờ
3010th Asian Dragons International Tournament 2016- Open 585 ngày 6 giờ
31Sinfin fiqurları - 18 yanvar 2016-cı il 792 ngày 4 giờ
32The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-U16 977 ngày 5 giờ
33The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-Open 977 ngày 5 giờ
3410th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Open 1299 ngày 9 giờ
3510th Asian Schools Chess Championship 2014 U15U17 Girls 1299 ngày 9 giờ
3610th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Open 1299 ngày 10 giờ
3710th Asian Schools Chess Championship 2014 U15 Open 1299 ngày 10 giờ
3810th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Girls 1299 ngày 10 giờ
3910th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Open 1299 ngày 10 giờ
4010th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Girls 1299 ngày 10 giờ
4110th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Open 1299 ngày 10 giờ
4210th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Girls 1299 ngày 10 giờ
4310th Asian Schools Chess Championship 2014 U7 Open 1299 ngày 10 giờ
4410th Asian Schools Chess Championship 2014 U5U7 Girls 1299 ngày 10 giờ
4510th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Open 1299 ngày 10 giờ
4610th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Girls 1306 ngày 1 giờ
4710th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Girls 1308 ngày 15 giờ
48The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-U16 1341 ngày 7 giờ
49The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-Open 1341 ngày 7 giờ
502013 Asian Dragons International Tournament- Open 1688 ngày 6 giờ
Advertisement
Advertisement