Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Chinese Taipei (TPE)

Flag TPE
SốGiảiCập nhật
12017 臺北市西洋棋等級積分冬季賽-發展組 2017 Taipei City Grading & Club Rating WinterTournament - Development Section 14 ngày 8 giờ
22017 臺北市西洋棋等級積分冬季賽-進階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Winter Tournament - Advanced Section 16 ngày 9 giờ
32017 臺北市西洋棋等級積分冬季賽-高階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Winter Tournament - Elite Section 16 ngày 9 giờ
42017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-高階組 2017 Taipei City Grading and Club Rating Autumn Tournament-Elite Section 105 ngày 12 giờ
52017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-進階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Advanced Section 107 ngày 9 giờ
62017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-發展組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Development Section 107 ngày 9 giờ
711th Asian Dragons International Tournament 2017 Open 145 ngày 8 giờ
811th Asian Dragons International Tournament 2017 U16 145 ngày 12 giờ
92017 Taipei Chess Open - U8 臺北市西洋棋公開賽 U8 163 ngày 7 giờ
102017 Taipei Chess Open U10 163 ngày 7 giờ
112017 Taipei Chess Open U12 163 ngày 7 giờ
122017 Taipei Chess Open - Open C 163 ngày 7 giờ
132017 Taipei Chess Open A-B Sections 163 ngày 7 giờ
142017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-進階組 201 ngày 8 giờ
152017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-高階組 201 ngày 8 giờ
162017 臺北市西洋棋等級賽-發展組 201 ngày 8 giờ
172017 Taipei Chess Grading Tournament 發展組 Development Section 295 ngày 11 giờ
182017 Taipei Chess Grading Tournament 進階組 295 ngày 11 giờ
192017 Taipei Chess Grading Tournament 高階組 295 ngày 11 giờ
202017 臺北市西洋棋積分賽 342 ngày 13 giờ
2110th Asian Dragons International Tournament 2016-U16 522 ngày 6 giờ
2210th Asian Dragons International Tournament 2016- Open 522 ngày 7 giờ
23Sinfin fiqurları - 18 yanvar 2016-cı il 729 ngày 5 giờ
24The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-U16 914 ngày 5 giờ
25The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-Open 914 ngày 5 giờ
2610th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Open 1236 ngày 9 giờ
2710th Asian Schools Chess Championship 2014 U15U17 Girls 1236 ngày 9 giờ
2810th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Open 1236 ngày 11 giờ
2910th Asian Schools Chess Championship 2014 U15 Open 1236 ngày 11 giờ
3010th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Girls 1236 ngày 11 giờ
3110th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Open 1236 ngày 11 giờ
3210th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Girls 1236 ngày 11 giờ
3310th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Open 1236 ngày 11 giờ
3410th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Girls 1236 ngày 11 giờ
3510th Asian Schools Chess Championship 2014 U7 Open 1236 ngày 11 giờ
3610th Asian Schools Chess Championship 2014 U5U7 Girls 1236 ngày 11 giờ
3710th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Open 1236 ngày 11 giờ
3810th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Girls 1243 ngày 1 giờ
3910th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Girls 1245 ngày 15 giờ
40The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-U16 1278 ngày 7 giờ
41The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-Open 1278 ngày 7 giờ
422013 Asian Dragons International Tournament- Open 1625 ngày 6 giờ
432013 Asian Dragons International Tournament-U16 1625 ngày 7 giờ
442012 Asian Dragons U-16 Tournament 1975 ngày 5 giờ
452012 Asian Dragons Open Tournament 1975 ngày 5 giờ
462011 Asian Dragons U-16 2349 ngày 6 giờ
472011 Asian Dragons Open Tournament 2349 ngày 6 giờ
484th Asian Dragons Invitational Tournament- U16 2699 ngày 11 giờ
494th Asian Dragons Invitational Tournament-Open 2699 ngày 11 giờ
50文化大學夏令營2010 2733 ngày 13 giờ