Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (THA)

Flag THA
SốGiảiCập nhật
11st EIS FIDE-rated Chess Tournament 2018 Open 2 ngày 17 giờ
21st EIS FIDE-rated Chess Tournament 2018 Student 2 ngày 17 giờ
3101 Classic Chess Championship 2018 16 ngày 19 giờ
4Northern Youth Ra[id Chess Championship 2018 17 ngày 19 giờ
5หมากรุกไทยศึกเซียนประจัญบาน ตักศิลาดินแดง รุ่นถ้วย ค คะแนสะสม2000 ลงมา 19 ngày 8 giờ
6การแข่งขันหมากรุกไทยศึกเซียนประจัญบานตักศิลาดินแดง รุ่นถ้วย ก เรท2201 ขึ้น 19 ngày 15 giờ
7Thailand Team Chess Championship 2017 48 ngày 17 giờ
8หมากรุกสากล พิธีเปิดสถาบันตักกะศิลาดินแดง 58 ngày 16 giờ
9Test 61 ngày 10 giờ
10Asian Amateur Chess Championship 2017 - Open 83 ngày 17 giờ
11Asian Amateur Chess Championship 2017 - Women 83 ngày 21 giờ
12TCA Blitz Asean Chess Festival 2017 92 ngày 23 giờ
13TCA Blitz Thai Chess Lady Festival 2017 93 ngày 16 giờ
14TCA Blitz Thai Chess Festival 2017 93 ngày 16 giờ
15TCA Blitz Asean Chess Lady Festival 2017 93 ngày 18 giờ
16TCA Blitz Chess Youth Festival 2017 93 ngày 20 giờ
17TCA Rapid Chess Festival 2017 94 ngày 16 giờ
18XYChess League Chiang Mai - Division 1 114 ngày
19XYChess League Chiang Mai - Division 2 114 ngày 14 giờ
203rd EIS Chess Tournament 125 ngày 15 giờ
2110th IWICA Youth Championship (U06 GIRLS) 135 ngày 14 giờ
2210th IWICA Youth Championship (U06) 135 ngày 14 giờ
2310th IWICA Youth Championship (U07) 135 ngày 14 giờ
2410th IWICA Youth Championship (U08) 135 ngày 14 giờ
2510th IWICA Youth Championship (U09) 135 ngày 14 giờ
2610th IWICA Youth Championship (U11) 135 ngày 14 giờ
2710th IWICA Youth Championship (U13) 135 ngày 14 giờ
28IWICA OPEN Rapid Chess Tournament 135 ngày 14 giờ
29Thailand Rapid Chess Championship - Under 16 177 ngày 18 giờ
30Thailand Rapid Chess Championship - Open 177 ngày 18 giờ
31Thailand Rapid Chess Championship - Girls 18 177 ngày 18 giờ
32Thailand Rapid Chess Championship - Under 18 177 ngày 18 giờ
33Thailand Rapid Chess Championship - Under 14 177 ngày 18 giờ
34Thailand Rapid Chess Championship - Girls 16 177 ngày 18 giờ
35Thailand Rapid Chess Championship - Under 12 177 ngày 18 giờ
36Thailand Rapid Chess Championship - Girls 14 177 ngày 18 giờ
37Thailand Rapid Chess Championship - Under 10 177 ngày 18 giờ
38Thailand Rapid Chess Championship - Girls 10 177 ngày 18 giờ
39Thailand Rapid Chess Championship - Girls 12 177 ngày 18 giờ
40Thailand Rapid Chess Championship - Girls 8 177 ngày 19 giờ
41Thailand Rapid Chess Championship - Under 8 177 ngày 19 giờ
42101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Open 191 ngày 14 giờ
43101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 12 191 ngày 16 giờ
44101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 16 191 ngày 17 giờ
45101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 6 191 ngày 17 giờ
46101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 8 191 ngày 17 giờ
47101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 10 191 ngày 17 giờ
48Thailand National Chess Championship 2017 - Open 224 ngày 14 giờ
49Thailand National Chess Championship 2017 - Women 224 ngày 14 giờ
50Thailand Expat Challenge 2017 224 ngày 16 giờ