Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (THA)

Flag THA
SốGiảiCập nhật
1Thailand Team Chess Championship 2017 5 ngày 3 giờ
2Asian Amateur Chess Championship 2017 - Open 11 ngày 23 giờ
3Asian Amateur Chess Championship 2017 - Women 12 ngày 4 giờ
4TCA Blitz Asean Chess Festival 2017 21 ngày 5 giờ
5TCA Blitz Thai Chess Lady Festival 2017 21 ngày 23 giờ
6TCA Blitz Thai Chess Festival 2017 21 ngày 23 giờ
7TCA Blitz Asean Chess Lady Festival 2017 22 ngày 1 giờ
8TCA Blitz Chess Youth Festival 2017 22 ngày 2 giờ
9TCA Rapid Chess Festival 2017 22 ngày 22 giờ
10XYChess League Chiang Mai - Division 1 42 ngày 7 giờ
11XYChess League Chiang Mai - Division 2 42 ngày 20 giờ
123rd EIS Chess Tournament 53 ngày 22 giờ
1310th IWICA Youth Championship (U06 GIRLS) 63 ngày 20 giờ
1410th IWICA Youth Championship (U06) 63 ngày 20 giờ
1510th IWICA Youth Championship (U07) 63 ngày 20 giờ
1610th IWICA Youth Championship (U08) 63 ngày 20 giờ
1710th IWICA Youth Championship (U09) 63 ngày 20 giờ
1810th IWICA Youth Championship (U11) 63 ngày 20 giờ
1910th IWICA Youth Championship (U13) 63 ngày 20 giờ
20IWICA OPEN Rapid Chess Tournament 63 ngày 20 giờ
21Thailand Rapid Chess Championship - Under 16 106 ngày
22Thailand Rapid Chess Championship - Open 106 ngày
23Thailand Rapid Chess Championship - Girls 18 106 ngày
24Thailand Rapid Chess Championship - Under 18 106 ngày
25Thailand Rapid Chess Championship - Under 14 106 ngày
26Thailand Rapid Chess Championship - Girls 16 106 ngày 1 giờ
27Thailand Rapid Chess Championship - Under 12 106 ngày 1 giờ
28Thailand Rapid Chess Championship - Girls 14 106 ngày 1 giờ
29Thailand Rapid Chess Championship - Under 10 106 ngày 1 giờ
30Thailand Rapid Chess Championship - Girls 10 106 ngày 1 giờ
31Thailand Rapid Chess Championship - Girls 12 106 ngày 1 giờ
32Thailand Rapid Chess Championship - Girls 8 106 ngày 1 giờ
33Thailand Rapid Chess Championship - Under 8 106 ngày 1 giờ
34101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Open 119 ngày 21 giờ
35101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 12 119 ngày 23 giờ
36101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 16 119 ngày 23 giờ
37101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 6 120 ngày
38101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 8 120 ngày
39101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 10 120 ngày
40Thailand National Chess Championship 2017 - Open 152 ngày 20 giờ
41Thailand National Chess Championship 2017 - Women 152 ngày 20 giờ
42Thailand Expat Challenge 2017 152 ngày 23 giờ
43tcachessshop july 162 ngày 22 giờ
44Naresuan Hamburg 2017 (OPEN) หมากรุกไทยจัดระดับครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 168 ngày 23 giờ
45Phitsanulok International Chess Open 2017 176 ngày 2 giờ
46Lower Norther Thailand Junior Chess Championship 2017 Open U16-18 176 ngày 3 giờ
47Lower Northern Thailand Junior Chess Championship 2017 Open U13-15 176 ngày 3 giờ
48Lower Northern Thailand Junior Chess Championship 2017 Open U 11 176 ngày 3 giờ
49Lower Northern Thailand Junior Chess Championship 2017 G10 176 ngày 3 giờ
50Lower Northern Thailand Junior Chess Championship 2017 Open U10 176 ngày 3 giờ
Advertisement