Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tanzania (TAN)

Flag TAN
SốGiảiCập nhật
1Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Parents Section 20 ngày 9 giờ
2Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 12 20 ngày 9 giờ
3Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 14 20 ngày 9 giờ
4Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 10 20 ngày 9 giờ
5Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 8 20 ngày 9 giờ
6Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 18 20 ngày 9 giờ
7Merged under 14 and Under 18 - Youth Chess Championship July 2018 55 ngày 10 giờ
8Under 12 Section - Youth Chess Championship July 2018 55 ngày 10 giờ
9Under 8 Section - Youth Chess Championship July 2018 55 ngày 10 giờ
10Under 10 Section - Youth Chess Championship July 2018 55 ngày 12 giờ
11Monthly Rapid Chess Tournament - July 2018 76 ngày 23 giờ
12Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 12/14 111 ngày 6 giờ
13Don Bosco Anniversary Junior Chess Champinship U 10 111 ngày 6 giờ
14Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 8 111 ngày 6 giờ
15Don Bosco Chess Club 2nd Anniversary Junior Championship C U18 111 ngày 6 giờ
16IST Chess Tournament 2018 - Grade 5 Beginner Section 112 ngày 13 giờ
17IST Chess Tournament 2018 - Grade 6 and above Section 112 ngày 15 giờ
18IST Chess Tournament 2018 - Grade 4 Beginner Section 112 ngày 16 giờ
19IST Chess Tournament 2018 - Grade 4 Intermediate Section 112 ngày 16 giờ
20IST Chess Tournament 2018 - Grade 3 and below section 112 ngày 16 giờ
21IST Chess Tournament 2018 - Grade 5 Intermediate Section 112 ngày 16 giờ
22Tanzania National Chess Championship 2018 173 ngày 1 giờ
23Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 18 181 ngày 8 giờ
24Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 14 181 ngày 9 giờ
25Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 8 181 ngày 9 giờ
26Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section Merged under 10 /under 12 181 ngày 9 giờ
27Zanaki Chess Club Monthly Rapid 2018 195 ngày 8 giờ
28H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U18 210 ngày 4 giờ
29H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U8 210 ngày 4 giờ
30H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U10 210 ngày 4 giờ
31H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U14 210 ngày 4 giờ
32Kalamandalam Chess Competition 2017 - Over 18 yrs 223 ngày 12 giờ
33Kalamandalam Chess Competition 2017 - Under 18 Section 223 ngày 14 giờ
34Sunday Rapid Chess - January 2018 236 ngày 14 giờ
35Tanzania Open Chess Championship 2017 - Open Section 300 ngày 7 giờ
36Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 18 Section 301 ngày 11 giờ
37Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 12 Section 301 ngày 13 giờ
38Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 8 Section 301 ngày 14 giờ
39Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 10 Section 301 ngày 14 giờ
40Don BOSCO LIGHTHOUSE QUALIFIRES U10 321 ngày 9 giờ
41Don Bosco LIGHTHOUSE QUALIFIRES U8 321 ngày 9 giờ
42Don BOSCO LIGHTOUSE QUALIFIRES U!@ 321 ngày 9 giờ
43Don BOSCO LIGHTHOUSE QUALIFIRES 321 ngày 10 giờ
44Mid Sunday Rapid Chess 369 ngày 2 giờ
45Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 16 Category) 410 ngày 8 giờ
46Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 12 Category) 410 ngày 8 giờ
47Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 8 Category) 410 ngày 8 giờ
48Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 10 Category) 410 ngày 8 giờ
49DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U12 454 ngày 14 giờ
50DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U10 454 ngày 14 giờ