Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Syria (SYR)

Flag SYR
SốGiảiCập nhật
1بطولة محافظة طرطوس عام / 2017 296 ngày 15 giờ
2Syrian Championship for Men 2016-Final 586 ngày 14 giờ
3/ بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/بنات 838 ngày 14 giờ
4بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/ذكور 838 ngày 15 giờ
5الأولمبياد السوري الثاني للاناث شطرنج الكلاسيكي- دمشق 2015 838 ngày 18 giờ
6الأولمبياد الثاني للناشئين للشطرنج الكلاسيكي 2015 838 ngày 18 giờ
7الأولمبيد السوري الثاني للناشئين للشطرنج السريع2015 840 ngày 23 giờ
8Syrian Arab Repuplic Champioship 2015 954 ngày 9 giờ
9women syrian chess 2015 961 ngày 6 giờ
10Damascus 2015 open 1013 ngày 11 giờ
11Syria Boys U14 1280 ngày 10 giờ
12Syria Boys U12 1280 ngày 10 giờ
13Syria Boys U10 1280 ngày 10 giờ
14Syria Boys U8 1280 ngày 10 giờ
15Syria Boys U6 1280 ngày 10 giờ
16Final Syria 2014 1300 ngày 11 giờ
17Damascus 2014 1301 ngày 13 giờ
18Syria Initiative 2014 1315 ngày 19 giờ
19Damascus Individual 2014 1332 ngày
20Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 1437 ngày 13 giờ
21Syrian Chess Championship for Seniors 1438 ngày 1 giờ
22Syrian Individual Championship - Final2012 2038 ngày 12 giờ
23Syrian Individual Championship-Initiative 2012 2074 ngày 10 giờ
24Damascus Individual Championship-Initiative 2012 2107 ngày 15 giờ
25Syria Clubs 2011 2183 ngày 20 giờ
26Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 2301 ngày 17 giờ
27Syrian Individual Championship -Final 2011 2376 ngày 20 giờ
28Syrian Individual Championship-Semi Final 2436 ngày
29Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 2460 ngày 9 giờ
30Syria Clubs 2010 2479 ngày 17 giờ
31 Individual syrian chess schools for girls (2) 2481 ngày 18 giờ
32Damascus Individual Championship - Final2011 2499 ngày 7 giờ
33damascus individual championship-initiative 2516 ngày 20 giờ
34Syrian final for men 2773 ngày 11 giờ
35Syrian Clubs 2009 2861 ngày 19 giờ
36 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 3076 ngày 8 giờ
37Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 3076 ngày 8 giờ
38Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 3076 ngày 8 giờ
39Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 3076 ngày 8 giờ
40Arab World Championship U12 boys/2009 3076 ngày 8 giờ
41Arab World Championship U12 girls/2009 3076 ngày 8 giờ
42Arab World Championship U14 Girle/ 2009 3076 ngày 8 giờ
43Arab World Championship U 14 Boys / 2009 3076 ngày 20 giờ
44Syria chess men 3128 ngày 13 giờ
45Syrian chess for Women 3329 ngày 14 giờ
46Daraa Championship for teams 3418 ngày 12 giờ
47Aleppo 3862 ngày 15 giờ
Advertisement