Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Syria (SYR)

Flag SYR
SốGiảiCập nhật
1بطولة محافظة طرطوس عام / 2017 241 ngày 16 giờ
2Syrian Championship for Men 2016-Final 531 ngày 15 giờ
3/ بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/بنات 783 ngày 16 giờ
4بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/ذكور 783 ngày 16 giờ
5الأولمبياد السوري الثاني للاناث شطرنج الكلاسيكي- دمشق 2015 783 ngày 19 giờ
6الأولمبياد الثاني للناشئين للشطرنج الكلاسيكي 2015 783 ngày 19 giờ
7الأولمبيد السوري الثاني للناشئين للشطرنج السريع2015 786 ngày
8Syrian Arab Repuplic Champioship 2015 899 ngày 10 giờ
9women syrian chess 2015 906 ngày 7 giờ
10Damascus 2015 open 958 ngày 12 giờ
11Syria Boys U14 1225 ngày 11 giờ
12Syria Boys U12 1225 ngày 11 giờ
13Syria Boys U10 1225 ngày 11 giờ
14Syria Boys U8 1225 ngày 11 giờ
15Syria Boys U6 1225 ngày 11 giờ
16Final Syria 2014 1245 ngày 13 giờ
17Damascus 2014 1246 ngày 14 giờ
18Syria Initiative 2014 1260 ngày 21 giờ
19Damascus Individual 2014 1277 ngày 1 giờ
20Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 1382 ngày 14 giờ
21Syrian Chess Championship for Seniors 1383 ngày 2 giờ
22Syrian Individual Championship - Final2012 1983 ngày 13 giờ
23Syrian Individual Championship-Initiative 2012 2019 ngày 11 giờ
24Damascus Individual Championship-Initiative 2012 2052 ngày 16 giờ
25Syria Clubs 2011 2128 ngày 21 giờ
26Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 2246 ngày 18 giờ
27Syrian Individual Championship -Final 2011 2321 ngày 21 giờ
28Syrian Individual Championship-Semi Final 2381 ngày 1 giờ
29Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 2405 ngày 11 giờ
30Syria Clubs 2010 2424 ngày 18 giờ
31 Individual syrian chess schools for girls (2) 2426 ngày 19 giờ
32Damascus Individual Championship - Final2011 2444 ngày 8 giờ
33damascus individual championship-initiative 2461 ngày 21 giờ
34Syrian final for men 2718 ngày 12 giờ
35Syrian Clubs 2009 2806 ngày 20 giờ
36 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 3021 ngày 9 giờ
37Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 3021 ngày 9 giờ
38Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 3021 ngày 9 giờ
39Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 3021 ngày 9 giờ
40Arab World Championship U12 boys/2009 3021 ngày 9 giờ
41Arab World Championship U12 girls/2009 3021 ngày 9 giờ
42Arab World Championship U14 Girle/ 2009 3021 ngày 10 giờ
43Arab World Championship U 14 Boys / 2009 3021 ngày 21 giờ
44Syria chess men 3073 ngày 14 giờ
45Syrian chess for Women 3274 ngày 15 giờ
46Daraa Championship for teams 3363 ngày 13 giờ
47Aleppo 3807 ngày 16 giờ
Advertisement