Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Syria (SYR)

Flag SYR
SốGiảiCập nhật
1بطولة الجمهورية للمخضرمين 2018 11 ngày 8 giờ
2بطولة السيدات 2018 23 ngày 7 giờ
3Syrian Final 2018 for Men 73 ngày 19 giờ
4بطولة الجمهورية تمهيدي 2018 93 ngày 7 giờ
5Chess Damascus 2018 134 ngày 8 giờ
6Homs Touenament for Men 2018 140 ngày 9 giờ
7بطولة محافظة طرطوس عام / 2017 514 ngày 12 giờ
8Syrian Championship for Men 2016-Final 804 ngày 10 giờ
9/ بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/بنات 1056 ngày 11 giờ
10بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/ذكور 1056 ngày 11 giờ
11الأولمبياد السوري الثاني للاناث شطرنج الكلاسيكي- دمشق 2015 1056 ngày 14 giờ
12الأولمبياد الثاني للناشئين للشطرنج الكلاسيكي 2015 1056 ngày 14 giờ
13الأولمبيد السوري الثاني للناشئين للشطرنج السريع2015 1058 ngày 20 giờ
14Syrian Arab Repuplic Champioship 2015 1172 ngày 6 giờ
15women syrian chess 2015 1179 ngày 2 giờ
16Damascus 2015 open 1231 ngày 8 giờ
17Syria Boys U14 1498 ngày 7 giờ
18Syria Boys U12 1498 ngày 7 giờ
19Syria Boys U10 1498 ngày 7 giờ
20Syria Boys U8 1498 ngày 7 giờ
21Syria Boys U6 1498 ngày 7 giờ
22Final Syria 2014 1518 ngày 8 giờ
23Damascus 2014 1519 ngày 9 giờ
24Syria Initiative 2014 1533 ngày 16 giờ
25Damascus Individual 2014 1549 ngày 21 giờ
26Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 1655 ngày 9 giờ
27Syrian Chess Championship for Seniors 1655 ngày 22 giờ
28Syrian Individual Championship - Final2012 2256 ngày 9 giờ
29Syrian Individual Championship-Initiative 2012 2292 ngày 7 giờ
30Damascus Individual Championship-Initiative 2012 2325 ngày 12 giờ
31Syria Clubs 2011 2401 ngày 16 giờ
32Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 2519 ngày 14 giờ
33Syrian Individual Championship -Final 2011 2594 ngày 17 giờ
34Syrian Individual Championship-Semi Final 2653 ngày 21 giờ
35Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 2678 ngày 6 giờ
36Syria Clubs 2010 2697 ngày 14 giờ
37 Individual syrian chess schools for girls (2) 2699 ngày 14 giờ
38Damascus Individual Championship - Final2011 2717 ngày 4 giờ
39damascus individual championship-initiative 2734 ngày 17 giờ
40Syrian final for men 2991 ngày 8 giờ
41Syrian Clubs 2009 3079 ngày 16 giờ
42 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 3294 ngày 5 giờ
43Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 3294 ngày 5 giờ
44Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 3294 ngày 5 giờ
45Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 3294 ngày 5 giờ
46Arab World Championship U12 boys/2009 3294 ngày 5 giờ
47Arab World Championship U12 girls/2009 3294 ngày 5 giờ
48Arab World Championship U14 Girle/ 2009 3294 ngày 5 giờ
49Arab World Championship U 14 Boys / 2009 3294 ngày 16 giờ
50Syria chess men 3346 ngày 10 giờ