Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Syria (SYR)

Flag SYR
SốGiảiCập nhật
1Chess Damascus 2018 8 ngày 15 giờ
2Homs Touenament for Men 2018 14 ngày 16 giờ
3حمص2018 22 ngày 14 giờ
4بطولة محافظة طرطوس عام / 2017 388 ngày 19 giờ
5Syrian Championship for Men 2016-Final 678 ngày 18 giờ
6/ بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/بنات 930 ngày 18 giờ
7بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/ذكور 930 ngày 19 giờ
8الأولمبياد السوري الثاني للاناث شطرنج الكلاسيكي- دمشق 2015 930 ngày 22 giờ
9الأولمبياد الثاني للناشئين للشطرنج الكلاسيكي 2015 930 ngày 22 giờ
10الأولمبيد السوري الثاني للناشئين للشطرنج السريع2015 933 ngày 3 giờ
11Syrian Arab Repuplic Champioship 2015 1046 ngày 13 giờ
12women syrian chess 2015 1053 ngày 10 giờ
13Damascus 2015 open 1105 ngày 15 giờ
14Syria Boys U14 1372 ngày 14 giờ
15Syria Boys U12 1372 ngày 14 giờ
16Syria Boys U10 1372 ngày 14 giờ
17Syria Boys U8 1372 ngày 14 giờ
18Syria Boys U6 1372 ngày 14 giờ
19Final Syria 2014 1392 ngày 15 giờ
20Damascus 2014 1393 ngày 17 giờ
21Syria Initiative 2014 1407 ngày 23 giờ
22Damascus Individual 2014 1424 ngày 4 giờ
23Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 1529 ngày 17 giờ
24Syrian Chess Championship for Seniors 1530 ngày 5 giờ
25Syrian Individual Championship - Final2012 2130 ngày 16 giờ
26Syrian Individual Championship-Initiative 2012 2166 ngày 14 giờ
27Damascus Individual Championship-Initiative 2012 2199 ngày 19 giờ
28Syria Clubs 2011 2276 ngày
29Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 2393 ngày 21 giờ
30Syrian Individual Championship -Final 2011 2469 ngày
31Syrian Individual Championship-Semi Final 2528 ngày 4 giờ
32Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 2552 ngày 13 giờ
33Syria Clubs 2010 2571 ngày 21 giờ
34 Individual syrian chess schools for girls (2) 2573 ngày 22 giờ
35Damascus Individual Championship - Final2011 2591 ngày 11 giờ
36damascus individual championship-initiative 2609 ngày
37Syrian final for men 2865 ngày 15 giờ
38Syrian Clubs 2009 2953 ngày 23 giờ
39 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 3168 ngày 12 giờ
40Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 3168 ngày 12 giờ
41Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 3168 ngày 12 giờ
42Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 3168 ngày 12 giờ
43Arab World Championship U12 boys/2009 3168 ngày 12 giờ
44Arab World Championship U12 girls/2009 3168 ngày 12 giờ
45Arab World Championship U14 Girle/ 2009 3168 ngày 12 giờ
46Arab World Championship U 14 Boys / 2009 3169 ngày
47Syria chess men 3220 ngày 17 giờ
48Syrian chess for Women 3421 ngày 18 giờ
49Daraa Championship for teams 3510 ngày 16 giờ
50Aleppo 3954 ngày 19 giờ
Advertisement
Advertisement