Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sweden (SWE)

Flag SWE
SốGiảiCập nhật
1Stockholm Open 2018 1 ngày 1 giờ
2Rockaden Open 2018 1 ngày 1 giờ
3Hurtigfeiden 2018 1 ngày 4 giờ
4Falkoping Open 2018 3 ngày 17 giờ
5Rilton Cup 2018/2019 4 ngày 5 giờ
6Sjakkfejden 2018 4 ngày 22 giờ
7Stockholm Open Blixt 2018 7 ngày 16 giờ
8SM-gruppen 2018 Ronneby 8 ngày 3 giờ
9Öppna Norrländska Mästerskapet i schack för synskadade 2018 8 ngày 4 giờ
10Rilton Open 2018/2019 9 ngày
11Sallskapets Hostturn 2018 17 ngày
12Roslagen Open 2018 - Swiss 19 ngày 7 giờ
13Manhem Open 2018 27 ngày 22 giờ
14Umemästerskapet 2018 28 ngày 3 giờ
15Blixtschacket_Arboga_Riksmöte_2018 31 ngày 8 giờ
16Manhem Open 2018 31 ngày 21 giờ
17Snabbschacket_Arboga_Riksmöte_2018 32 ngày 7 giờ
18Storsjödraget 2018 34 ngày 8 giờ
194 Springare Family Chess 2018 35 ngày 20 giờ
20Sommarschackskolan 2018 Katt 37 ngày 2 giờ
21Sommarschackskolan 2018 Hund 37 ngày 2 giờ
22Sommarschackskolan 2018 SA 37 ngày 2 giờ
234 Springare Family Chess 2018 39 ngày 4 giờ
24Falkopingsmasterskap blixt 2018 42 ngày 20 giờ
25Ελληνικό Σχολείο Γκέτεμποργκ - Step2 - Ιουν 2018 43 ngày
26Snabbschack_VästraMälardalens_Schackallians 43 ngày 18 giờ
27Student Blixt 2018 44 ngày
28Juniturneringen 2018, grupp D 44 ngày 16 giờ
29Juniturneringen 2018, grupp C 44 ngày 16 giờ
30Juniturneringen 2018, grupp B 44 ngày 16 giờ
31Juniturneringen 2018, grupp A 44 ngày 16 giờ
32Östersunds SS juniblixt 2018 46 ngày 20 giờ
33Schackfyranmästaren 3 2018 48 ngày 2 giờ
34Stockholmsmästerskapet 2018 49 ngày 6 giờ
35Alliansmasterskap blixt 50 ngày 4 giờ
36Näringslivet Möter Förorten 50 ngày 23 giờ
37Schackfyranmästaren 2 2018 51 ngày 2 giờ
38Schackfyranmästaren 1 2018 53 ngày 2 giờ
39Blixtmästerskap_Västra_Mälardalens_SchackAllians_2018 53 ngày 17 giờ
40Stockholms Schacksallskap Avslutningsblixt 180529 53 ngày 19 giờ
41Schack56mästaren 2018 55 ngày 2 giờ
42Stockholms Schacksallskap blixt 5 min 55 ngày 22 giờ
43Stockholms Schacksallskap Höstsnabb 2018 55 ngày 22 giờ
44Nackablixten 2018 55 ngày 23 giờ
45blixt 24 maj 58 ngày 19 giờ
46Stockholms Schacksallskap Rolf Littorin rapid 180522 60 ngày 19 giờ
47Upsala ASS Maj-ELO gr B-C 2018 62 ngày 21 giờ
48Upsala ASS Maj-ELO gr A 2018 62 ngày 21 giờ
49Lilla Falkoping Open 2018 62 ngày 23 giờ
50Stockholms Schacksallskap KM 2018 64 ngày 21 giờ