Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sudan (SUD)

Flag SUD
SốGiảiCập nhật
1National Championship Finals 2 2 giờ 53 phút
2Sudan Final National Championship Women 6 16 giờ 21 phút
3Sudan Final Championship 25 15 ngày 18 giờ
4Ramadan(2) Rapid 24 ngày 11 giờ
5ALSALAM 2 60 ngày 6 giờ
6AL Salam Championship 66 ngày 11 giờ
7AL GAZEERA FIRST BLITZ CHAMPIONSHIP 124 ngày 12 giờ
8ALGAZEERA CHAMPIONSHIP 124 ngày 13 giờ
9Loyal open 212 ngày
10البوستة التنشيطية 212 ngày 16 giờ
11SUDAN NATIONAL CHAMPIONSHIP 25 264 ngày 2 giờ
12Sudan Final National championship Women 399 ngày 22 giờ
13AL Gazeera World Championship 399 ngày 22 giờ
14مهرجان الابداع الطلابي الخامس بطولة الجامعات طالبات 2017 وزارة التعليم العالي 455 ngày 20 giờ
15مهرجان الابداع الطلابي الخامس بطولة الجامعات طلاب "وزارة التعليم العالي" 455 ngày 20 giờ
16Khartoum First Ladies Championship 466 ngày 19 giờ
17Khartoum First Blitz 511 ngày 18 giờ
18ALISTIGLAL tOURNAMENT 513 ngày 14 giờ
19Khartoum Chess Championship 560 ngày 20 giờ
202016 Arab Individual Chess Championship (Open) 594 ngày 14 giờ
212016 Arab Individual Blitz Championship (Open) 595 ngày 1 giờ
222016 Arab Individual Blitz Championship (Women) 595 ngày 1 giờ
232016 Arab Individual Chess Championship (Women) 595 ngày 19 giờ
242016 Arab Individual Rapid Championship (Women) 598 ngày 18 giờ
252016 Arab Individual Rapid Championship (Open) 598 ngày 18 giờ
26Sudan Final Championship 740 ngày 20 giờ
27Sudan Final Championship 2 746 ngày 23 giờ
28Daim El Gana 906 ngày 18 giờ
29Sudan National Championship Women 929 ngày 18 giờ
30Khartoum Championship 962 ngày 3 giờ
31Khartoum Open Championship 981 ngày 16 giờ
32Daim Elgana Championship 986 ngày 17 giờ
33Sudan National championship 23 1011 ngày 13 giờ
34NATIONAL Team Champion 1507 ngày 4 giờ
35 National Club Championship Sudan -ElGadarif 1844 ngày 10 giờ