Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
1SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 15 Girls [2003 & 2004] 6 ngày 10 giờ
2SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 15 Boys [2003 & 2004] 6 ngày 10 giờ
3SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 09 Girls [2009 & 2010] 6 ngày 10 giờ
4SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 11 Girls [2007 & 2008] 6 ngày 10 giờ
5SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 11 Boys [2007 & 2008] 6 ngày 10 giờ
6SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 07 Girls [2011 & 2012] 6 ngày 10 giờ
7SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 20 Girls [1998, 1999 & 2000] 6 ngày 10 giờ
8SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 20 Boys [1998, 1999 & 2000] 6 ngày 10 giờ
9SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 17 Girls [2001 & 2002] 6 ngày 10 giờ
10SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 17 Boys [2001 & 2002] 6 ngày 10 giờ
11SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 09 Boys [2009 & 2010] 6 ngày 10 giờ
12SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 13 Girls [2005 & 2006] 6 ngày 11 giờ
13SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 13 Boys [2005 & 2006] 6 ngày 11 giờ
14SLSCA Individual Chess Festival 2018 - Finals Under 07 Boys [2011 & 2012] 6 ngày 11 giờ
15SLSCA Individual Chess Championship 2018 - Matara District Under 20 Boys 8 ngày 14 giờ
16SLSCA Individual Chess Championship 2018 - Matara District Under 17 Girls 8 ngày 14 giờ
17Polonnaruwa District School Chess Championship 2018 Under 17 Open 8 ngày 21 giờ
18Polonnaruwa District School Chess Championship 2018 Under 15 Open 8 ngày 21 giờ
19Polonnaruwa District School Chess Championship 2018 Under 15 Girls 8 ngày 21 giờ
20Polonnaruwa District School Chess Festival 2018 Under 13 Open 8 ngày 21 giờ
21Polonnaruwa District School Chess Festival 2018 Under 13 Girls 8 ngày 21 giờ
22Polonnaruwa District School Chess Festival 2018 Under 11 Girls 8 ngày 21 giờ
23Polonnaruwa District School Chess Festival 2018 Under 11 Open 8 ngày 21 giờ
24Polonnaruwa District School Chess Festival 2018 Under 9 Open 8 ngày 21 giờ
25Polonnaruwa Ditrict School Chess Festival 2018 Under 9 Girls 8 ngày 21 giờ
26Polonnaruwa District School Chess Festival 2018 Under 7 Open 8 ngày 21 giờ
27Polonnaruwa District School Chess Festival 2018 Under 7 Girls 8 ngày 21 giờ
28SLSCA Colombo District Inter Schools CF 2018 Under 13 Girls [2005 / 2006] 12 ngày 18 giờ
29Women's National [B] Chess Championship 2018 13 ngày 9 giờ
30National [B] Chess Championship 2018 13 ngày 9 giờ
31SLSCA Colombo District Inter Schools CC 2018 Under 15 Girls [2003 / 2004] 13 ngày 11 giờ
32SLSCA Colombo District Inter Schools CC 2018 Under 15 Boys [2003 / 2004] 13 ngày 11 giờ
33SLSCA Colombo District Inter Schools CF 2018 Under 13 Boys [2005 / 2006] 13 ngày 12 giờ
34SLSCA Colombo District Inter School CF 2018 Under 11 Boys [2007 / 2008] 13 ngày 12 giờ
35SLSCA Colombo District Inter Schools CC 2018 Under 17 Boys [2001 / 2002] 13 ngày 12 giờ
36SLSCA Colombo District Inter Schools CF 2018 Under 11 Girls [2007 / 2008] 13 ngày 12 giờ
37SLSCA Colombo District Inter Schools CC 2018 Under 17 Girls [2001 / 2002] 13 ngày 14 giờ
38Sri Lanka School Chess Matale District Selection - 2018 Under 07 Boys 17 ngày 21 giờ
39Sri Lanka School Chess Matale District Selection - 2018 Under 07 Girls 17 ngày 21 giờ
40Sri Lanka School Chess Matale District Selection - 2018 Under 09 Boys 17 ngày 21 giờ
41Sri Lanka School Chess Matale District Selection - 2018 Under 09 Girls 17 ngày 21 giờ
42Sri Lanka School Chess Matale District Selection - 2018 Under 11 Boys 17 ngày 21 giờ
43Sri Lanka School Chess Matale District Selection - 2018 Under 11 Girls 17 ngày 21 giờ
44Sri Lanka School Chess Matale District Selection - 2018 Under 13 Boys 17 ngày 21 giờ
45Sri Lanka School Chess Matale District Selection - 2018 Under 13 Girls 17 ngày 21 giờ
46Sri Lanka School Chess Matale District Selection - 2018 Under 15 Boys 17 ngày 21 giờ
47Sri Lanka School Chess Matale District Selection - 2018 Under 15 Girls 17 ngày 21 giờ
48Sri Lanka School Chess Matale District Selection - 2018 Under 17 Girls 17 ngày 21 giờ
49Sri Lanka School Chess Matale District Selection - 2018 Under 17 Boys 17 ngày 21 giờ
50Sri Lanka Schools - Anuradhapura District Chess Festival - 2018 Under 7 Boys 20 ngày 9 giờ
Advertisement