Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
18th Buddhi International Open Rating Chess Championship 2017 6 giờ 36 phút
2Inter Club B Kandy Qualifying 2017 - Mens 8 ngày 6 giờ
3Inter Club B Kandy Qualifying 2017 - Womens 8 ngày 6 giờ
4Little England Chess Challenge 2017 Open Event 8 ngày 8 giờ
5National Schools Games 2017 - Chess Under 20 Girls 11 ngày 11 giờ
6National Schools Games 2017 - Chess Under 20 Boys - [Drop board before 11.50AM][Send drop boards to 0778028100] 11 ngày 11 giờ
7National Schools Games 2017 - Chess Under 17 Girls 11 ngày 11 giờ
8National Schools Games 2017 - Chess Under 17 Boys 11 ngày 11 giờ
9Inter Club Women's - Colombo Quali. 2017 15 ngày 8 giờ
10Inter Club [B] - Colombo Quali. 2017 15 ngày 8 giờ
11Inter Club B Qualifying 2017 Galle Zone 15 ngày 10 giờ
12Inter Club B Women Qualifying 2017 Galle Zone 15 ngày 10 giờ
13Inter Club B Women Qualifying 2015 Galle Zone 17 ngày 5 giờ
14National Blitz Chess Champonship 2017 Women 22 ngày 12 giờ
15National Rapid Chess Championship 2017 Men 22 ngày 12 giờ
16National Blitz Chess Championship 2017 Men 22 ngày 12 giờ
17National Rapid Chess Championship 2017 Women 22 ngày 13 giờ
18Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 16 & 18 Open 34 ngày 18 giờ
19Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 16 & 18 Girls 34 ngày 18 giờ
20Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 14 Open 34 ngày 18 giờ
21Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 14 Girls 34 ngày 18 giờ
22Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 12 Open 34 ngày 18 giờ
23Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 12 Girls 34 ngày 18 giờ
24Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 10 Open 34 ngày 18 giờ
25Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 10 Girls 34 ngày 18 giờ
26Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 08 Open 34 ngày 18 giờ
27Western Asia Youth Chess Championship 2017-Blitz U 08 Girls 34 ngày 18 giờ
28Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 16 & 18 Open 36 ngày 7 giờ
29Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 16 & 18 Girls 36 ngày 7 giờ
30Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 14 Open 36 ngày 7 giờ
31Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 14 Girls 36 ngày 7 giờ
32Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 12 Open 36 ngày 7 giờ
33Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 12 Girls 36 ngày 7 giờ
34Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 10 Open 36 ngày 7 giờ
35Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 10 Girls 36 ngày 7 giờ
36Western Asia Youth Chess Championship 2017-Rapid U 08 Open 36 ngày 7 giờ
37Western Asia Youth Chess Championship 2017 - Rapid U 08 Girls 36 ngày 7 giờ
38Western Asia Youth Chess Championship 2017 36 ngày 13 giờ
39Sri Lanka Inter University Chess Championship 2017 Women's 36 ngày 14 giờ
40Sri Lanka Inter University Chess Championship 2017 Men's 36 ngày 14 giờ
41Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 18 Girls 42 ngày 3 giờ
42Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 18 Open 42 ngày 4 giờ
43Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 16 Open 42 ngày 4 giờ
44Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 16 Girls 42 ngày 4 giờ
45Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 14 Open 42 ngày 4 giờ
46Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 14 Girls 42 ngày 4 giờ
47Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 12 Open 42 ngày 4 giờ
48Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 12 Girls 42 ngày 4 giờ
49Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 10 Open 42 ngày 4 giờ
50Western Asia Youth Chess Championship 2017 U 10 Girls 42 ngày 4 giờ
Advertisement