Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
19th Ethugalpura International Rated Chess Championship 2017 4 phút
23rd Kolonnawa Classics 2017 - Blitz Chess Championship Below U 10 4 ngày 16 giờ
33rd Kolonnawa Classics 2017 - Open International Rating Chess Championship Tables 1-74 @ CMC Reception Hall, Tables 75-Rest @ Parakramabahu Vid. Main Hall 4 ngày 16 giờ
4Sri Lanka Super League Chess Championship 2017 12 ngày 23 giờ
5Sri Lanka Women's Inter Club [B] Team Chess Championship 2017 13 ngày 17 giờ
6Sri Lanka Inter Club [B] Team Chess Championship 2017 13 ngày 17 giờ
7Kandy District Youth Chess Championships - 2017/2018 UNDER 15 GIRLS [2002/2003] 13 ngày 20 giờ
8Kandy District Youth Chess Championships - 2017/2018 UNDER 15 BOYS [2002/2003] 13 ngày 20 giờ
9Kandy District Youth Chess Championships - 2017/2018 UNDER 13 GIRLS [2004/2005] 13 ngày 20 giờ
10Kandy District Youth Chess Championships - 2017/2018 UNDER 13 BOYS [2004/2005] 13 ngày 20 giờ
11Kandy District Youth Chess Championships - 2017/2018 UNDER 11 GIRLS [2006/2007] 13 ngày 20 giờ
12Kandy District Youth Chess Championships - 2017/2018 UNDER 11 BOYS [2006/2007] 13 ngày 20 giờ
13Kandy District Youth Chess Championships - 2017/2018 UNDER 07 Girls 13 ngày 20 giờ
14Kandy District Youth Chess Championships - 2017/2018 UNDER 07 BOYS 13 ngày 20 giờ
15Kandy District Youth Chess Championships - 2017/2018 UNDER 09 BOYS 13 ngày 22 giờ
16Kandy District Youth Chess Championships - 2017/2018 UNDER 09 Girls [2008/2009] 14 ngày 20 giờ
175th Sri Lanka Grand Prix 2017 24 ngày 18 giờ
185th Sri Lanka Senior Chess Championship 2017 27 ngày 18 giờ
19Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 17 Girls [2001/2000] 35 ngày 19 giờ
20Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 15 Girls [2003/2002] 35 ngày 19 giờ
21Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 15 Open [2003/2002] 35 ngày 19 giờ
22Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 13 Girls [2005/2004] 35 ngày 19 giờ
23Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 13 Open [2005/2004] 35 ngày 19 giờ
24Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 11 Girls [2007/2006] 35 ngày 19 giờ
25Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 11 Open [2007/2006] 35 ngày 19 giờ
26Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 09 Girls [2009/2008] 35 ngày 19 giờ
27Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 09 Open [2009/2008] 35 ngày 19 giờ
28Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 07 Girls [2010/2011/2012] 35 ngày 19 giờ
29Jaffna District Youth Chess Championship 2017/2018 Under 07 Open [2010/2011/2012] 35 ngày 19 giờ
30Sri Lanka Junior National Chess Championship 2017 Open 41 ngày 18 giờ
31Sri Lanka Girls National Chess Championship 2017 41 ngày 18 giờ
32Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 17 BOYS [2000/2001] 42 ngày 17 giờ
33Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 17 GIRLS [2000/2001] 42 ngày 17 giờ
34Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 15 GIRLS [2002/2003] 42 ngày 17 giờ
35Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 15 BOYS [2002/2003] 42 ngày 17 giờ
36Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 13 GIRLS [2004/2005] 42 ngày 17 giờ
37Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 13 BOYS [2004/2005] 42 ngày 17 giờ
38Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 11 GIRLS [2006/2007] 42 ngày 17 giờ
39Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 11 BOYS [2006/2007] 42 ngày 17 giờ
40Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 9 GIRLS [2008/2009] 42 ngày 17 giờ
41Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 9 BOYS [2008/2009] 42 ngày 17 giờ
42Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 7 GIRLS [2010/2011/2012] 42 ngày 17 giờ
43Kalutara District Youth Chess Championships 2017/2018 UNDER 7 BOYS [2010/2011/2012] 42 ngày 17 giờ
44Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 08 Boys (2009 Up ) 44 ngày 5 giờ
45Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 08 Girls (2009 Up ) 44 ngày 5 giờ
46Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 10 Boys (2007/2008) 44 ngày 5 giờ
47Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 10 Girls (2007/2008) 44 ngày 5 giờ
48Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 12 Boys (2005/2006) 44 ngày 5 giờ
49Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 12 Girls (2005/2006) 44 ngày 5 giờ
50Kandy District National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 14 Boys (2003/2004) 44 ngày 5 giờ
Advertisement