Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Scotland (SCO)

Flag SCO
SốGiảiCập nhật
1SNCL Division 4 1 ngày 1 giờ
2SNCL Division 3 1 ngày 21 giờ
3SNCL Division 2 1 ngày 21 giờ
4SNCL Division 1 1 ngày 21 giờ
5Edinburgh Junior Congress - Primary u300 14 ngày 20 giờ
6Edinburgh Junior Congress - Primary u600 14 ngày 20 giờ
7Edinburgh Junior Congress - u1000/Open 14 ngày 20 giờ
8Edinburgh Junior Congress - Secondary u600 14 ngày 20 giờ
9Edinburgh Junior Congress - Secondary u300 15 ngày 5 giờ
10Knights Allegro 28 ngày 17 giờ
11Bishops 28 ngày 17 giờ
12Scottish Championship & International Open 89 ngày 20 giờ
13Dundee 150 91 ngày 18 giờ
14Scottish Championship Rapidplay 92 ngày 1 giờ
15Scottish U1850 93 ngày 4 giờ
16Scottish Schools 97 ngày 22 giờ
17Scottish Blitz 100 ngày 1 giờ
18Scottish Schools 118 ngày
19Chess for Kicks Final U300 140 ngày 21 giờ
20MacIsaac National Rapidplay Championship - Major 162 ngày 20 giờ
21MacIsaac National Rapidplay Championship 162 ngày 20 giờ
22East of Scotland Megafinal U8 181 ngày 3 giờ
23East of Scotland Megafinal u11 181 ngày 3 giờ
24East of Scotland Megafinal U8 181 ngày 16 giờ
25East of Scotland Megafinal u9s 182 ngày
26East of Scotland Megafinal - Under 10s 182 ngày 20 giờ
27East of Scotland Megafinal u9s 183 ngày 1 giờ
28East of Scotland Megafinal u9s 183 ngày 3 giờ
29Spens Final 190 ngày 21 giờ
30Campbell Rosebowl Final 190 ngày 21 giờ
31Richardson Final 190 ngày 22 giờ
32Edinburgh Congress Premier 203 ngày 19 giờ
33Edinburgh Congress Major 2017 203 ngày 19 giờ
34Edinburgh Congress Knights 203 ngày 20 giờ
35Edinburgh Congress Bishops 203 ngày 20 giờ
36SNCL Division 3 210 ngày 20 giờ
37SNCL Division 1 211 ngày
38SNCL Division 2 211 ngày
39SNCL Division 4 211 ngày
402017 Perth Congress - Open 245 ngày 19 giờ
412017 Perth Congress - Major 245 ngày 19 giờ
42Perth Minor 246 ngày
43Oban Open 336 ngày 21 giờ
44Oban Challengers 336 ngày 21 giờ
45Oban Minor 336 ngày 21 giờ
46Oban Major 336 ngày 21 giờ
47SNCL Division 4 370 ngày 6 giờ
48Dundee and Angus Congress 2016 Minor 378 ngày 17 giờ
49Dundee and Angus Major 2016 378 ngày 18 giờ
50Dundee and Angus 2016 Open 378 ngày 18 giờ
Advertisement