Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Scotland (SCO)

Flag SCO
SốGiảiCập nhật
1CS Rapid 26 ngày 10 giờ
2Glorney Blitz 26 ngày 20 giờ
3Robinson Cup 26 ngày 23 giờ
4Stokes Cup 27 ngày
5Glorney Cup 27 ngày
6Gilbert Cup 27 ngày 1 giờ
7Scottish Championship & International Open 29 ngày 3 giờ
8QCFinal 31 ngày 2 giờ
9QCBlitz 31 ngày 4 giờ
10QCBlitz 31 ngày 4 giờ
11QCBlitz 31 ngày 4 giờ
12QCBlitz 31 ngày 5 giờ
13Scottish Blitz Championship 36 ngày 1 giờ
14LJC Team Day 3, P5U 57 ngày 14 giờ
15LJC Team Day 3, P6/7 57 ngày 22 giờ
16EK Open 83 ngày 16 giờ
17East of Scotland MegaFinal (u6,u7,u8) 113 ngày 19 giờ
18East of Scotland Megafinal (U11) 113 ngày 22 giờ
19East of Scotland Megafinal (U9) 113 ngày 22 giờ
20Richardson Cup 2018 121 ngày 21 giờ
21Edinburgh Premier 126 ngày 1 giờ
22SNCL Division 2 139 ngày 18 giờ
23SNCL Division 3 141 ngày 21 giờ
24SNCL Division 4 141 ngày 21 giờ
25SNCL Division 1 141 ngày 21 giờ
26Team Day 2 - 2018 (P6/7) 190 ngày 22 giờ
27LJC Team Day 2, P5U 190 ngày 22 giờ
28Spens Cup 2018 204 ngày 23 giờ
29Lothians Allegro - Challengers 211 ngày 20 giờ
30Lothian Junior Championships Secondary 253 ngày 22 giờ
31LJC Junior Championships P6-P7 253 ngày 22 giờ
32Lothian Junior Championships P5U 253 ngày 23 giờ
33Lothians Team Day 1 - Secondary 261 ngày 1 giờ
34Oban Major 267 ngày 5 giờ
35Oban Challengers 267 ngày 5 giờ
36Oban Open 267 ngày 5 giờ
37Oban Minor 267 ngày 22 giờ
38Lothians Team Day 1 - P5 and Under 274 ngày 22 giờ
39Lothians Team Day 1 - P6/7 274 ngày 22 giờ
40Richardson Cup 2018 275 ngày
41Edinburgh Junior Congress - Primary u300 309 ngày 20 giờ
42Edinburgh Junior Congress - Primary u600 309 ngày 20 giờ
43Edinburgh Junior Congress - u1000/Open 309 ngày 20 giờ
44Edinburgh Junior Congress - Secondary u600 309 ngày 20 giờ
45Knights Allegro 323 ngày 17 giờ
46Bishops 323 ngày 17 giờ
47Scottish Championship & International Open 384 ngày 20 giờ
48Dundee 150 386 ngày 18 giờ
49Scottish Championship Rapidplay 387 ngày 1 giờ
50Scottish U1850 388 ngày 4 giờ