Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
12017 South African Closed Chess Championships B 10 giờ 11 phút
22017 South African Closed Chess Championships Senior 10 giờ 39 phút
32017 South African Closed Chess Championships U23 11 giờ 33 phút
42017 South African Closed Chess Championships Open 11 giờ 34 phút
52017 South African Closed Chess Championships Women 11 giờ 35 phút
6South African Junior Team Championships 2017 All Teams 19 giờ 27 phút
7South African Junior Team Championships 2017 U14 Girls Section 20 giờ 26 phút
8South African Junior Team Championships 2017 U16 & U20 Girls Section 20 giờ 30 phút
9South African Junior Team Championships 2017 U08 A-Section 23 giờ 31 phút
10South African Junior Team Championships 2017 U08 B-Section 1 ngày 1 giờ
11South African Junior Team Championships 2017 U10 A-Section 1 ngày 1 giờ
12South African Junior Team Championships 2017 U10 B-Section 1 ngày 1 giờ
13South African Junior Team Championships 2017 U10 C-Section 1 ngày 1 giờ
14South African Junior Team Championships 2017 U10 D-Section 1 ngày 1 giờ
15South African Junior Team Championships 2017 U12 A-Section 1 ngày 9 giờ
16South African Junior Team Championships 2017 U12 B-Section 1 ngày 9 giờ
17South African Junior Team Championships 2017 U12 C-Section 1 ngày 9 giờ
18South African Junior Team Championships 2017 U12 D-Section 1 ngày 9 giờ
19South African Junior Team Championships 2017 U14 A-Section 1 ngày 9 giờ
20South African Junior Team Championships 2017 U14 B-Section 1 ngày 9 giờ
21South African Junior Team Championships 2017 U14 D-Section 1 ngày 9 giờ
22South African Junior Team Championships 2017 U16 A-Section 1 ngày 9 giờ
23South African Junior Team Championships 2017 U16 A-Section 1 ngày 9 giờ
24South African Junior Team Championships 2017 U16 B-Section 1 ngày 9 giờ
25South African Junior Team Championships 2017 U16 C-Section 1 ngày 9 giờ
26South African Junior Team Championships 2017 U16 D-Section 1 ngày 9 giờ
27South African Junior Team Championships 2017 U18 A-Section 1 ngày 9 giờ
28South African Junior Team Championships 2017 U18 B-Section 1 ngày 9 giờ
29South African Junior Team Championships 2017 U18 C-Section 1 ngày 9 giờ
30South African Junior Team Championships 2017 U20 A-Section 1 ngày 9 giờ
31South African Junior Team Championships 2017 U20 B-Section 1 ngày 9 giờ
32South African Junior Team Championships 2017 U08 & U10 Girls Section 1 ngày 9 giờ
33South African Junior Team Championships 2017 U12 Girls Section 1 ngày 9 giờ
34Kimberley Chess Club Open - 09 December 2017 A - Section 2 ngày 15 giờ
35ACL - Open Tournament 2017 - Elite 2 ngày 19 giờ
362017 SALGA games KZN results with penalties 3 ngày 2 giờ
37Kimberley Chess Club Open - 09 December 2017 C - Section 4 ngày 16 giờ
38Kimberley Chess Club Open - 09 December 2017 B - Section 4 ngày 16 giờ
392017 Tshwane Chess Scheveningen Pinning Princess vs GE U/10C 9 ngày 16 giờ
402017 Tshwane Chess Scheveningen The Lightweights vs GE U/8 B 9 ngày 16 giờ
412017 Tshwane Chess Scheveningen Little Big Shots vs GE U/12D 9 ngày 16 giờ
422017 Tshwane Chess Scheveningen Prelim vs Mercurius 9 ngày 16 giờ
432017 Tshwane Chess Scheveningen Magical Knights vs GE U/10B 9 ngày 16 giờ
442017 Tshwane Chess Scheveningen Castled Dragons vs Mars 9 ngày 16 giờ
452017 Tshwane Chess Scheveningen Lagos vs GE U/8 A 9 ngày 16 giờ
462017 Tshwane Chess Scheveningen King Killers vs GE U/12C 9 ngày 16 giờ
472017 Tshwane Chess Scheveningen Fitness vs Earth 9 ngày 16 giờ
482017 Tshwane Chess Scheveningen Pajama Party vs Sasol 9 ngày 16 giờ
492017 Tshwane Chess Scheveningen Mix & Match vs Saturn 9 ngày 16 giờ
502017 Tshwane Chess Scheveningen Dr Kenneth Kaunda U/10 vs Pluto 9 ngày 16 giờ
Advertisement