Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
12018 Swartkop Open Chess Tournament C Section 5 giờ 5 phút
2NC Provincial Schools Eliminations 2018 U18 Boys 5 giờ 32 phút
3NC Provincial Schools Eliminations 2018 U18 Girls 5 giờ 32 phút
4NC Provincial Schools Eliminations 2018 U15 Boys 5 giờ 33 phút
5NC Provincial Schools Eliminations 2018 U15 Girls 5 giờ 33 phút
6RSA Online Lichess League 2018 5 giờ 33 phút
7King Cars PECC Grand Prix Third Leg 2018 8 giờ 26 phút
8King's Guard Chess Club Blitz III Tournament 9 giờ 20 phút
9Stellenberg Youth Chess Champs 2018 A 12 giờ 46 phút
10Stellenberg Youth Chess Champs 2018 E 12 giờ 49 phút
11Stellenberg Youth Chess Champs 2018 D 12 giờ 50 phút
12Stellenberg Youth Chess Champs 2018 C 12 giờ 51 phút
13Stellenberg Youth Chess Champs 2018 B 12 giờ 52 phút
14British International Prep / Chessnuts Section D (U8) 1 ngày 3 giờ
15British International Prep / Chessnuts Section C (U/10) 1 ngày 3 giờ
16British International Prep / Chessnuts Section B (U/12) 1 ngày 3 giờ
17British International Prep / Chessnuts Section A (U/14 & U/16) 1 ngày 3 giờ
182018 Swartkop Open Chess Tournament F Section 1 ngày 5 giờ
192018 Swartkop Open Chess Tournament E Section 1 ngày 5 giờ
202018 Swartkop Open Chess Tournament D Section 1 ngày 5 giờ
212018 Swartkop Open Chess Tournament B Section 1 ngày 5 giờ
222018 Swartkop Open Chess Tournament A Section 1 ngày 5 giờ
23King's Guard Chess Club Blitz II Tournament 1 ngày 8 giờ
24Limpopo Schools Chess Championship 2018 U15 Girls 1 ngày 12 giờ
25Limpopo Schools Chess Championship 2018 U15 Open 1 ngày 12 giờ
26Limpopo Schools Chess Championship 2018 U18 Girls 1 ngày 12 giờ
27Limpopo Schools Chess Championship 2018 U18 Boys 1 ngày 12 giờ
28Limpopo Schools Chess Championship 2018 U13 Boys 1 ngày 16 giờ
29Limpopo Schools Chess Championship 2018 U13 Girls 1 ngày 16 giờ
30King's Guard Chess Club Blitz Tournament 2 ngày 8 giờ
31 Cape Town Chess Club - 2018 Club Championship - Championship Section 2 ngày 8 giờ
322018 Swartkop Open Chess Tournament B Section 3 ngày 11 giờ
33Pretoria Chess Club Championship 2018 C Division 3 ngày 14 giờ
34Pretoria Chess Club Championship 2018 B Division 3 ngày 14 giờ
35Pretoria Chess Club Championships 2018 A Division 3 ngày 15 giờ
36 Cape Town Chess Club - 2018 Club Championship - Candidate Section 3 ngày 17 giờ
37Pioneers June Challenge 4 ngày 3 giờ
382018 Gauteng Secondary Schools Individual Chess Championships u/18 Open 6 ngày 11 giờ
39Primary school league girls Cluster 5 District 3 6 ngày 12 giờ
40Primary School League u13 Mixed Cluster 5 District 3 6 ngày 12 giờ
41Primary school league u11 Cluster 5 District 3 6 ngày 12 giờ
42Primary School League u9 Cluster 5 District 3 6 ngày 12 giờ
43Broadland's Knights Chess Open 2018 LSEN 8 ngày 2 giờ
44Broadland's Knights Chess Open 2018 E 8 ngày 2 giờ
45Broadland's Knights Chess Open 2018 D 8 ngày 2 giờ
46Broadland's Knights Chess Open 2018 C 8 ngày 2 giờ
47Broadland's Knights Chess Open 2018 B 8 ngày 2 giờ
48Broadland's Knights Chess Open 2018 A 8 ngày 2 giờ
49Knight Riders Youth Day Open - Adult Open Section 8 ngày 4 giờ
50Ekurhuleni Trials 3 2018 (U16) 8 ngày 6 giờ