Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
1JCC Wits 2018 A-Section 2 giờ 40 phút
2JCC Wits 2018 D-Section 2 giờ 50 phút
3JCC Wits 2018 C-Section 2 giờ 50 phút
4JCC Wits 2018 B-Section 2 giờ 53 phút
5JCC Wits 2018 C-Section 3 giờ 17 phút
6King Cars PECC Grand Prix First Leg 2018 5 giờ 8 phút
7Allan Harding Swiss Tournament 7 giờ 2 phút
8Brakpan Open 2018 - Section D 9 giờ 36 phút
9Brakpan Open 2018 - Section C 9 giờ 36 phút
10Brakpan Open 2018 - Section B 9 giờ 37 phút
11Brakpan Open 2018 - Section A 9 giờ 38 phút
12Bellville Club Champs 2018 Section A 13 giờ 37 phút
13Bellville Club Champs 2018 Section B 1 ngày 4 giờ
14Morris Club Challenge 1 ngày 12 giờ
15Onder-Weskus Prestige - U18 1 ngày 13 giờ
16Onder-Weskus Prestige - U15 1 ngày 13 giờ
17Onder-Weskus Prestige U13 1 ngày 13 giờ
18Onder-Weskus Prestige U11 1 ngày 13 giờ
19Onder-Weskus Prestige - U9 1 ngày 13 giờ
202018 Boardwalk Pearson Open ( B Section) 2 ngày
212018 Boardwalk Pearson Open ( A Section) 2 ngày
222018 Blou Bul Open A Section 2 ngày 3 giờ
232018 Blou Bul Open B Section 2 ngày 3 giờ
242018 Blou Bul Open C Section 2 ngày 3 giờ
252018 Blou Bul Open D Section 2 ngày 3 giờ
262018 Blou Bul Open E Section 2 ngày 3 giờ
272018 Blou Bul Open F Section 2 ngày 3 giờ
28WP Team Blitz 2018 - A Section 2 ngày 6 giờ
29WP Team Blitz 2018 - B Section 2 ngày 6 giờ
30Welgemoed Chess Challenge 2018 - U14 2 ngày 9 giờ
31JNW Club - Trinityhouse Little Falls Open 2018 - u10 Section 2 ngày 15 giờ
32Despatch Open - A 2 ngày 18 giờ
33Despatch Open - B 2 ngày 18 giờ
34JNW Club - Trinityhouse Little Falls Open 2018 - A Section 3 ngày 4 giờ
35JNW Club - Trinityhouse Little Falls Open 2018 - B Section 3 ngày 4 giờ
36JNW Club - Trinityhouse Little Falls Open 2018 - C Section 3 ngày 4 giờ
37JNW Club - Trinityhouse Little Falls Open 2018 - D Section 3 ngày 4 giờ
38BO-WESKUS PRESTIGE 2018 SEUNS OPE RONDTE 1 3 ngày 5 giờ
39BO-WESKUS PRESTIGE 2018 DOGTERS OPE RONDTE 1 3 ngày 5 giờ
40BO-WESKUS PRESTIGE 2018 SEUNS 15 RONDTE 1 3 ngày 5 giờ
41BO-WESKUS PRESTIGE 2018 DOGTERS 15 RONDTE 1 3 ngày 5 giờ
42BO-WESKUS PRESTIGE 2018 DOGTERS 13 3 ngày 6 giờ
43BO-WESKUS PRESTIGE 2018 SEUNS 13 RONDTE 1 3 ngày 6 giờ
44BO-WESKUS PRESTIGE 2018 DOGTERS 11 RONDTE 1 3 ngày 6 giờ
45ZF Mgcawu Qualifier Open Chess Tournament SECTION C 3 ngày 6 giờ
46ZF Mgcawu Qualifier Open Chess Tournament SECTION B 3 ngày 6 giờ
47BO-WESKUS PRESTIGE 2018 SEUNS 11 RONDTE 1 3 ngày 6 giờ
48ZF Mgcawu Qualifier Open Chess Tournament SECTION A 3 ngày 6 giờ
49BO-WESKUS PRESTIGE 2018 SEUNS 9 RONDTE 1 3 ngày 6 giờ
50BO-WESKUS PRESTIGE 2018 DOGTERS 9 RONDTE 1 3 ngày 6 giờ