Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
1Doha Junior Closed Tournament 2018 48 ngày 9 giờ
2Qatar Ramadan Blitz tournament 2018 51 ngày
3Qatar Ramadan Rapid tournament 52 ngày
4AAB CHESS OPEN 2018 84 ngày 8 giờ
5Championnat d'echecs Lycee Voltaire 2018 91 ngày 10 giờ
62nd DESS Chess Championship 147 ngày 13 giờ
75th Qatargas Youth Chess Championship 2018 149 ngày 7 giờ
8Doha Winter Closed Tournament 2018 155 ngày 13 giờ
9MSA Chess Championships 325 ngày 6 giờ
10MSA Rapid Event 326 ngày 8 giờ
11Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 407 ngày 15 giờ
12Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 408 ngày 23 giờ
13Victory Day 426 ngày 17 giờ
14Weekend rapid tournament 430 ngày 3 giờ
15Toyota-open 2017 for juniors under 16 442 ngày 17 giờ
16Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 445 ngày 23 giờ
17Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 448 ngày 4 giờ
182nd Newton Group Secomdary Chess Championship 461 ngày 11 giờ
192nd Newton Group Primary Chess Championship 462 ngày 11 giờ
20FIDE Open World Rapid Championship 2016 490 ngày 12 giờ
21FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 494 ngày 7 giờ
22Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 494 ngày 12 giờ
23FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 495 ngày 13 giờ
244th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 497 ngày 7 giờ
25Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 500 ngày 4 giờ
264th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 506 ngày 7 giờ
271st DESS Chess Championship 506 ngày 13 giờ
28Newton International school D-Ring championship 508 ngày 11 giờ
29FIDE Open World Blitz Championship 2016 563 ngày 6 giờ
30FIDE Women World Blitz Ch. 2016 563 ngày 7 giờ
31FIDE Open World Rapid Championship 2016 565 ngày 4 giờ
32FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 565 ngày 5 giờ
33Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 569 ngày 8 giờ
34Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 569 ngày 8 giờ
35Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 569 ngày 8 giờ
36Ramadan Open Blitz Tournament 2016 757 ngày 23 giờ
37Ramadan tournament Rapid 759 ngày
38Summer Cup 2016 765 ngày 8 giờ
39Championship of Qatar for students of secondary schools 788 ngày 8 giờ
40Шахматы вместо войны 794 ngày 6 giờ
41Newton Secondary Schools Championship 801 ngày 23 giờ
42Toyota-open 2016 for juniors under 16 807 ngày 5 giờ
43Qatar Primary School Chess Championship 2016 815 ngày 3 giờ
44Championship of Voltair School Doha 819 ngày 4 giờ
45Newton Schools Championship 844 ngày 13 giờ
46Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 871 ngày 3 giờ
47QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 872 ngày 14 giờ
48Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 930 ngày 8 giờ
49Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 1113 ngày 23 giờ
50Ramadan Rapid Chess Open 2015 25-27 June 2015 1115 ngày