Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
1MSA Chess Championships 59 ngày 1 giờ
2MSA Rapid Event 60 ngày 3 giờ
3Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 141 ngày 11 giờ
4Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 142 ngày 18 giờ
5Victory Day 160 ngày 12 giờ
6Weekend rapid tournament 163 ngày 22 giờ
7Toyota-open 2017 for juniors under 16 176 ngày 12 giờ
8Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 179 ngày 19 giờ
9Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 182 ngày
102nd Newton Group Secomdary Chess Championship 195 ngày 6 giờ
112nd Newton Group Primary Chess Championship 196 ngày 6 giờ
12FIDE Open World Rapid Championship 2016 224 ngày 8 giờ
13Fifth GCC LADIES CLASSIC CHAMPIONSHIP. 225 ngày 3 giờ
14FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 228 ngày 2 giờ
15Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 228 ngày 8 giờ
16FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 229 ngày 8 giờ
174th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 231 ngày 2 giờ
18Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 233 ngày 23 giờ
194th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 240 ngày 2 giờ
201st DESS Chess Championship 240 ngày 9 giờ
21Newton International school D-Ring championship 242 ngày 7 giờ
22FIDE Open World Blitz Championship 2016 297 ngày 2 giờ
23FIDE Women World Blitz Ch. 2016 297 ngày 2 giờ
24FIDE Open World Rapid Championship 2016 298 ngày 23 giờ
25FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 299 ngày 1 giờ
26Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 303 ngày 3 giờ
27Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 303 ngày 3 giờ
28Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 303 ngày 4 giờ
29Ramadan Open Blitz Tournament 2016 491 ngày 18 giờ
30Ramadan tournament Rapid 492 ngày 19 giờ
31Summer Cup 2016 499 ngày 3 giờ
32Championship of Qatar for students of secondary schools 522 ngày 4 giờ
33Шахматы вместо войны 528 ngày 1 giờ
34Newton Secondary Schools Championship 535 ngày 19 giờ
35Toyota-open 2016 for juniors under 16 541 ngày
36Qatar Primary School Chess Championship 2016 548 ngày 23 giờ
37Championship of Voltair School Doha 552 ngày 23 giờ
38Newton Schools Championship 578 ngày 8 giờ
39Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 604 ngày 22 giờ
40QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 606 ngày 9 giờ
41Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 664 ngày 3 giờ
42Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 847 ngày 18 giờ
43Ramadan Rapid Chess Open 2015 25-27 June 2015 848 ngày 19 giờ
44Summer Cup 2015 A Tournament-A 857 ngày 6 giờ
45Summer Cup 2015 Tournament-B 857 ngày 6 giờ
46Victory Day Tournament-A 898 ngày 5 giờ
47Toyota Kids Rapid Chess U16 2015 30 April - 2 May 2015 905 ngày
48Qatar Masters Open 2014 26 November - 4 December 2014 1054 ngày 2 giờ
49Qatargas Chess Open 2014 for Youth U16 13 - 15 November 2014 1073 ngày 1 giờ
50Safari Wonderland Kids Rapid Chess Open 2014 25-27 September 2014 1121 ngày 22 giờ
Advertisement