Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
1Doha Winter Closed Tournament 2018 22 giờ 11 phút
2MSA Chess Championships 144 ngày 20 giờ
3MSA Rapid Event 145 ngày 22 giờ
4Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 227 ngày 5 giờ
5Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 228 ngày 13 giờ
6Victory Day 246 ngày 7 giờ
7Weekend rapid tournament 249 ngày 17 giờ
8Toyota-open 2017 for juniors under 16 262 ngày 7 giờ
9Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 265 ngày 14 giờ
10Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 267 ngày 18 giờ
112nd Newton Group Secomdary Chess Championship 281 ngày 1 giờ
122nd Newton Group Primary Chess Championship 282 ngày 1 giờ
13FIDE Open World Rapid Championship 2016 310 ngày 3 giờ
14FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 313 ngày 21 giờ
15Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 314 ngày 2 giờ
16FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 315 ngày 3 giờ
174th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 316 ngày 21 giờ
18Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 319 ngày 18 giờ
194th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 325 ngày 21 giờ
201st DESS Chess Championship 326 ngày 3 giờ
21Newton International school D-Ring championship 328 ngày 2 giờ
22FIDE Open World Blitz Championship 2016 382 ngày 20 giờ
23FIDE Women World Blitz Ch. 2016 382 ngày 21 giờ
24FIDE Open World Rapid Championship 2016 384 ngày 18 giờ
25FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 384 ngày 20 giờ
26Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 388 ngày 22 giờ
27Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 388 ngày 22 giờ
28Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 388 ngày 22 giờ
29Ramadan Open Blitz Tournament 2016 577 ngày 13 giờ
30Ramadan tournament Rapid 578 ngày 14 giờ
31Summer Cup 2016 584 ngày 22 giờ
32Championship of Qatar for students of secondary schools 607 ngày 23 giờ
33Шахматы вместо войны 613 ngày 20 giờ
34Newton Secondary Schools Championship 621 ngày 14 giờ
35Toyota-open 2016 for juniors under 16 626 ngày 19 giờ
36Qatar Primary School Chess Championship 2016 634 ngày 17 giờ
37Championship of Voltair School Doha 638 ngày 18 giờ
38Newton Schools Championship 664 ngày 3 giờ
39Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 690 ngày 17 giờ
40QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 692 ngày 4 giờ
41Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 749 ngày 22 giờ
42Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 933 ngày 13 giờ
43Ramadan Rapid Chess Open 2015 25-27 June 2015 934 ngày 14 giờ
44Summer Cup 2015 A Tournament-A 943 ngày 1 giờ
45Summer Cup 2015 Tournament-B 943 ngày 1 giờ
46Victory Day Tournament-A 984 ngày
47Toyota Kids Rapid Chess U16 2015 30 April - 2 May 2015 990 ngày 19 giờ
48Qatar Masters Open 2014 26 November - 4 December 2014 1139 ngày 21 giờ
49Qatargas Chess Open 2014 for Youth U16 13 - 15 November 2014 1158 ngày 20 giờ
50Safari Wonderland Kids Rapid Chess Open 2014 25-27 September 2014 1207 ngày 17 giờ