Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (QAT)

Flag QAT
SốGiảiCập nhật
12nd DESS Chess Championship 32 ngày 7 giờ
25th Qatargas Youth Chess Championship 2018 34 ngày 1 giờ
3Doha Winter Closed Tournament 2018 40 ngày 8 giờ
4MSA Chess Championships 210 ngày
5MSA Rapid Event 211 ngày 2 giờ
6Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 292 ngày 9 giờ
7Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 293 ngày 17 giờ
8Victory Day 311 ngày 11 giờ
9Weekend rapid tournament 314 ngày 21 giờ
10Toyota-open 2017 for juniors under 16 327 ngày 11 giờ
11Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 330 ngày 18 giờ
12Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 332 ngày 22 giờ
132nd Newton Group Secomdary Chess Championship 346 ngày 5 giờ
142nd Newton Group Primary Chess Championship 347 ngày 5 giờ
15FIDE Open World Rapid Championship 2016 375 ngày 7 giờ
16FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 379 ngày 1 giờ
17Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 379 ngày 7 giờ
18FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 380 ngày 7 giờ
194th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 382 ngày 1 giờ
20Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 384 ngày 22 giờ
214th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 391 ngày 1 giờ
221st DESS Chess Championship 391 ngày 8 giờ
23Newton International school D-Ring championship 393 ngày 6 giờ
24FIDE Open World Blitz Championship 2016 448 ngày
25FIDE Women World Blitz Ch. 2016 448 ngày 1 giờ
26FIDE Open World Rapid Championship 2016 449 ngày 22 giờ
27FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 450 ngày
28Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 454 ngày 2 giờ
29Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 454 ngày 2 giờ
30Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 454 ngày 3 giờ
31Ramadan Open Blitz Tournament 2016 642 ngày 17 giờ
32Ramadan tournament Rapid 643 ngày 18 giờ
33Summer Cup 2016 650 ngày 2 giờ
34Championship of Qatar for students of secondary schools 673 ngày 3 giờ
35Шахматы вместо войны 679 ngày
36Newton Secondary Schools Championship 686 ngày 18 giờ
37Toyota-open 2016 for juniors under 16 691 ngày 23 giờ
38Qatar Primary School Chess Championship 2016 699 ngày 22 giờ
39Championship of Voltair School Doha 703 ngày 22 giờ
40Newton Schools Championship 729 ngày 7 giờ
41Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 755 ngày 21 giờ
42QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 757 ngày 8 giờ
43Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 815 ngày 2 giờ
44Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 998 ngày 17 giờ
45Ramadan Rapid Chess Open 2015 25-27 June 2015 999 ngày 18 giờ
46Summer Cup 2015 A Tournament-A 1008 ngày 5 giờ
47Summer Cup 2015 Tournament-B 1008 ngày 5 giờ
48Victory Day Tournament-A 1049 ngày 4 giờ
49Toyota Kids Rapid Chess U16 2015 30 April - 2 May 2015 1055 ngày 23 giờ
50Qatar Masters Open 2014 26 November - 4 December 2014 1205 ngày 1 giờ
Advertisement