Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Puerto Rico (PUR)

Flag PUR
SốGiảiCập nhật
1Gran Torneo Clasico Mark Machin Under 1799 12 giờ 13 phút
24to Torneo de Ajedrez Semana Francesa 1 ngày 7 giờ
3Torneo Rapid de Ajedrez de Humacao Abierto 2 ngày 7 giờ
4Copa de Ajedrez de Verano Fase Clasica 2 ngày 9 giờ
52nd. PRCA Blitz Chess Tournament 6 ngày 4 giờ
6Campeonato Femenino de Puerto Rico 2018 8 ngày 7 giờ
7Circuito de Ajedrez Activo de CAFFE 11 ngày 1 giờ
8Gran Torneo Clasico Mark Machin Abierto Clase A 16 ngày 14 giờ
9Torneo Rapido de CAFFE INC. 23 ngày 7 giờ
10Clasificatorio Femenino de Puerto Rico 2018 30 ngày 5 giờ
11Campeonato de Puerto Rico 2018 Absoluto 36 ngày 3 giờ
12Jeep Clasico 36 ngày 5 giờ
13Juegos de Puerto Rico 2018 Sub-18 Femenino 40 ngày 7 giờ
14Juegos de Puerto Rico 2018 Sub-18 Masculino 40 ngày 9 giờ
15Juegos de Puerto Rico 2018 Sub-16 Masculino 40 ngày 9 giờ
16Juegos de Puerto Rico 2018 Sub-16 Femenino 40 ngày 9 giờ
17Juegos de Puerto Rico 2018 Sub-14 Masculino 40 ngày 9 giờ
18Juegos de Puerto Rico 2018 Sub-14 Femenino 40 ngày 9 giờ
19Juegos de Puerto Rico 2018 Sub-12 Masculino 41 ngày 9 giờ
20Juegos de Puerto Rico 2018 Sub-12 Femenino 41 ngày 9 giờ
21Juegos de Puerto Rico 2018 Sub-10 Masculino 41 ngày 9 giờ
22Juegos de Puerto Rico 2018 Sub-8 Masculino 41 ngày 10 giờ
23Juegos de Puerto Rico 2018 Sub-8 Femenino 41 ngày 10 giờ
24PRCA IRT Thursday 46 ngày 2 giờ
25Torneo de Ajedrez de Cierre de Semestre del Programa de Ajedrez de Guaynabo 46 ngày 4 giờ
26II Blitzeando Por Los Nuestros 48 ngày 2 giờ
27Clasificatorio de Puerto Rico 2018 49 ngày 4 giờ
28Torneo Pro Fondos Equipo Juvenil 2018 Kinder a sexto 57 ngày 7 giờ
29Torneo Pro Fondos Equipo Juvenil 2018 4to a 6to 57 ngày 7 giờ
30Torneo Pro Fondos Equipo Juvenil 2018 Categoria abierta 57 ngày 7 giờ
31Torneo Pro Fondos Equipo Juvenil 2018 Kinder a tercero 57 ngày 13 giờ
3210ma. Edicion del Torneo Linares al Estilo Puertorriqueno Maestra 58 ngày 5 giờ
3310ma. Edicion del Torneo Linares al Estilo Puertorriqueno Abierta 58 ngày 5 giờ
3410ma. Edicion del Torneo Linares al Estilo Puertorriqueno Aficionados 58 ngày 5 giờ
35Linares al Estilo Puertorriqueño Blitz Semi-Pro 59 ngày 2 giờ
362do Torneo de Ajedrez National University College 59 ngày 9 giờ
372do. Fogueo de Mayo del Programa de Ajedrez de Guaynabo 66 ngày 5 giờ
38Blitzeando Para Los Nuestros 69 ngày 2 giờ
39Campeonato de Rio Hondo Chess Club Clase A 71 ngày 5 giờ
40Campeonato de Rio Hondo Chess Club Clase B 71 ngày 5 giờ
41Fogueo Programa de Ajedrez de Guaynabo Mayo 2018 73 ngày 5 giờ
42Torneo de Ajedrez King of The Hill U1850 78 ngày 8 giờ
43Torneo de Ajedrez King of The Hill U1500 78 ngày 8 giờ
44Fogueo Rapido del Programa de Ajedrez de Guaynabo 80 ngày 4 giờ
45XV TORNEO ABIERTO JOSE DE DIEGO 92 ngày 4 giờ
46Fogueo Programa de Ajedrez de Guaynabo Abril 2018 94 ngày 3 giờ
471er Torneo de Ajedrez Activo del Club de Añasco Categoria Abierta 100 ngày 6 giờ
481er Torneo de Ajedrez Activo del Club de Añasco Estudiantil 100 ngày 10 giờ
49Torneo invitacional de escuelas de Bayamón Under 11femenino 102 ngày 10 giờ
50Torneo invitacional de escuelas de Bayamón Under 13 feminas 102 ngày 10 giờ