Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Panama (PAN)

Flag PAN
SốGiảiCập nhật
1Chess-Rumble 2017 4 ngày 8 giờ
2CHESS RUMBLE 2017 6 ngày 8 giờ
32DO. TORNEO BLITZ CIRCUITO PANAMEÑO DE AJEDREZ 22 ngày 1 giờ
42do. TORNEO RAPID - CPA 22 ngày 5 giờ
5Torneo Abierto Annia Rosales 23 ngày 5 giờ
6Primer Torneo Semana del Libro UNACHI 2017 23 ngày 7 giờ
7I TORNEO DE AJEDREZ INFANIL SANTA ROSA DE LIMA 43 ngày 1 giờ
8XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-16 62 ngày 3 giờ
9XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Girls U-16 62 ngày 4 giờ
10XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-8 62 ngày 4 giờ
11XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-10 62 ngày 4 giờ
12XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Girls U-14 62 ngày 4 giờ
13XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-14 62 ngày 4 giờ
14XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Girls U-18 62 ngày 4 giờ
15XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Sub 18 A 62 ngày 4 giờ
16XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-12 62 ngày 4 giờ
17XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Girls U-12 62 ngày 4 giờ
18XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Girls U-10 62 ngày 5 giờ
193er Campeonato Amateur 2017 77 ngày 23 giờ
206TO TORNEO BLITZ CLASIFICATORIO CASA DEL AJEDREZ 77 ngày 23 giờ
21XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 Sub 18 A 83 ngày 17 giờ
22XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-8 83 ngày 18 giờ
233er. TORNEO CLASSIC- GRUPO B 84 ngày 20 giờ
24CAMPEONATO NACIONAL SUB 15 RAMA MASCULINA 84 ngày 22 giờ
25CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ CATEGORIA SUB 15, RAMA FEMENINA 84 ngày 22 giờ
263er. TORNEO CLASSIC - GRUPO A 85 ngày
273er. TORNEO CLASSIC - GRUPO C 85 ngày 21 giờ
28CAMPEONATO DE AJEDREZ INTERUNIVERSITARIO UNIVERSIDAD LATINA 2017 91 ngày 4 giờ
29Final Campeonato Nacional Blitz 92 ngày
305TO BLITZ CLASIFICATORIO COLON 95 ngày 21 giờ
31Circuito Panameño de Ajedrez Veraguas A 2017 98 ngày 6 giờ
32Campeonato Nacional Absoluto 2017 Fase Semifinal 109 ngày 19 giờ
33TORNEO PANAMA OESTE CHESS CLUB CATEGORIA ABSOLUTA 112 ngày 21 giờ
34TORNEO PANAMA OESTE CHESS CLUB BLITZ AMISTOSO 112 ngày 22 giờ
35TORNEO PANAMA OESTE CHESS CLUB CATEGORIA INFANTIL 113 ngày 2 giờ
36IV TORNEO CLASIFICATORIO A LA FINAL BLITZ UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA 113 ngày 21 giờ
37Tercere Torneo Clasificatorio Blitz 2017 Santiago de Veraguas 120 ngày
38Segundo Torneo Clasificatorio Blitz 2017 La Chorrera 127 ngày 1 giờ
39Campeonato Nacional Absoluto Fase Final 133 ngày 23 giờ
40Campeonato Nacional Blitz 2017 - I Torneo clasificatorio - Club Julio Granda 135 ngày 20 giờ
41II- Torneo Classic, GRUPO C- CPA 2017 146 ngày 4 giờ
42II- Torneo Classic, GRUPO C- CPA 2017 146 ngày 4 giờ
43II- Torneo Classic, GRUPO C- CPA 2017 147 ngày 22 giờ
44II- Torneo Classic, GRUPO B- CPA 2017 147 ngày 22 giờ
45II- TORNEO CLASSIC, GRUPO A- CPA 2017 147 ngày 23 giờ
46Campeonato de Ajedrez de los III Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales Rama Masculina 147 ngày 23 giờ
47Campeonato de Ajedrez de los III Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales Rama Femenina 147 ngày 23 giờ
48I TORNEO BLITZ VERAGUAS 2017 - LAV 156 ngày 16 giờ
49Campeonato Nacional Absoluto 2017 Fase Semifinal 167 ngày 6 giờ
50Campeonato Nacional Femenino 2017 Fase Final 167 ngày 23 giờ
Advertisement