Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
1LGS Fide Rated Rapid Chess Tournament 2018 (RR) 33 ngày 19 giờ
2Michael O'Brien Memorial FIDE Rated (RAPID) Chess Tournament 35 ngày 15 giờ
3Lahore School Chess Tournament 2018 - Open 47 ngày 15 giờ
4Lahore School Chess Tournament 2018 - Under 19 47 ngày 15 giờ
531st Pakistan National Chess Championship 2018 56 ngày 11 giờ
6PUNJAB QUALIFYING CHESS CHAMPIONSHIP 2018 115 ngày 7 giờ
7SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category A under the Supervision of MSAP 151 ngày 22 giờ
8SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category B under the Supervision of MSAP 151 ngày 22 giờ
9BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-SENIORS TOURNAMENT 153 ngày 20 giờ
10BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-JUNIORS TOURNAMENT 153 ngày 20 giờ
11Pakistan National Team Chess Championship 2018 (Open) 156 ngày 19 giờ
12Enigma 7th Chess Competition 2017 165 ngày 21 giờ
138th Pakchess FIDE RATED CHESS Tournament 2017 176 ngày 17 giờ
14 1st Pakchess Fide Rated Rapid Chess Championship 2017 224 ngày 11 giờ
157th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 252 ngày 11 giờ
16PUNJAB RAPID INTERNATIONAL RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2017 371 ngày 10 giờ
176th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 464 ngày 13 giờ
185th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 472 ngày 13 giờ
191st National U15 Open Chess Championship 2017 - Karachi 525 ngày 10 giờ
201st Youth National Chess Champioship 2017 - Karachi 527 ngày 19 giờ
214th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2016 583 ngày 15 giờ
22LCC Round Robin Fide Rated 634 ngày 18 giờ
23SMB Chess Tournament Category A 756 ngày 21 giờ
24CFP blitz Chess championship 2016 768 ngày 16 giờ
255th PAKISTAN WOMEN NATIONAL CHESS C'SHIP 2016 768 ngày 18 giờ
2630th Pakistan National Chess Championship 2016 768 ngày 19 giờ
273rd PAKCHESS FIDE Rated Chess Tournament 2016 812 ngày 17 giờ
28MAJU Inter Karachi Chess Championship 2016 815 ngày 17 giờ
291st UOL International rating U-27 Chess Tournament 2015 919 ngày 10 giờ
3020th September Rapid RR 2015 1003 ngày 11 giờ
311st Lahore Open Fide Rated Rapid Chess Tournament 2015 1010 ngày 10 giờ
322nd PAKCHESS Fide Rated Chess Tournament 2015 1031 ngày 15 giờ
33PUNJAB CHESS CHAMPIONSHIP 2015 1049 ngày 14 giờ
341st PAKCHESS FIDE rated Chess Tournament 2015 1122 ngày 18 giờ
35Friendship House Monthly Chess Event 1143 ngày 14 giờ
36Friendship House Monthly Chess Event 1247 ngày 11 giờ
37Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP A 1269 ngày 13 giờ
38Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP B 1269 ngày 14 giờ
39Friendship House Weekly Chess Event 1276 ngày 16 giờ
40Friendship House Weekly Chess Event 1283 ngày 16 giờ
41Karachi Students Open (A Level) Chess Championship 1290 ngày 14 giờ
42Karachi Students Open (O Level) Chess Championship 1290 ngày 14 giờ
43Friendship House Chess Championship 1290 ngày 14 giờ
44Friendship House Weekly Chess Event 1297 ngày 16 giờ
45Friendship House Weekly Chess Event 1304 ngày 15 giờ
46Friendship House Weekly Chess Event 1311 ngày 15 giờ
47Friendship House Monthly Chess Event 1312 ngày 10 giờ
48Friendship House Weekly Chess Event 1339 ngày 14 giờ
49Friendship House Monthly Chess Event 1346 ngày 12 giờ
50Friendship House Weekly Chess Event 1359 ngày 10 giờ