Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
1 1st Pakchess Fide Rated Rapid Chess Championship 2017 33 ngày 18 giờ
27th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 61 ngày 18 giờ
3PUNJAB RAPID INTERNATIONAL RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2017 180 ngày 17 giờ
46th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 273 ngày 19 giờ
55th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 281 ngày 20 giờ
61st National U15 Open Chess Championship 2017 - Karachi 334 ngày 16 giờ
71st Youth National Chess Champioship 2017 - Karachi 337 ngày 1 giờ
84th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2016 392 ngày 21 giờ
9LCC Round Robin Fide Rated 444 ngày
10SMB Chess Tournament Category A 566 ngày 3 giờ
11CFP blitz Chess championship 2016 577 ngày 23 giờ
125th PAKISTAN WOMEN NATIONAL CHESS C'SHIP 2016 578 ngày 1 giờ
1330th Pakistan National Chess Championship 2016 578 ngày 1 giờ
143rd PAKCHESS FIDE Rated Chess Tournament 2016 621 ngày 23 giờ
15MAJU Inter Karachi Chess Championship 2016 624 ngày 23 giờ
161st UOL International rating U-27 Chess Tournament 2015 728 ngày 17 giờ
1720th September Rapid RR 2015 812 ngày 17 giờ
181st Lahore Open Fide Rated Rapid Chess Tournament 2015 819 ngày 16 giờ
192nd PAKCHESS Fide Rated Chess Tournament 2015 840 ngày 22 giờ
20PUNJAB CHESS CHAMPIONSHIP 2015 858 ngày 20 giờ
211st PAKCHESS FIDE rated Chess Tournament 2015 932 ngày 1 giờ
22Friendship House Monthly Chess Event 952 ngày 20 giờ
23Friendship House Monthly Chess Event 1056 ngày 17 giờ
24Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP A 1078 ngày 19 giờ
25Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP B 1078 ngày 20 giờ
26Friendship House Weekly Chess Event 1085 ngày 22 giờ
27Friendship House Weekly Chess Event 1092 ngày 22 giờ
28Karachi Students Open (A Level) Chess Championship 1099 ngày 21 giờ
29Karachi Students Open (O Level) Chess Championship 1099 ngày 21 giờ
30Friendship House Chess Championship 1099 ngày 21 giờ
31Friendship House Weekly Chess Event 1106 ngày 22 giờ
32Friendship House Weekly Chess Event 1113 ngày 21 giờ
33Friendship House Weekly Chess Event 1120 ngày 21 giờ
34Friendship House Monthly Chess Event 1121 ngày 17 giờ
35Friendship House Weekly Chess Event 1148 ngày 21 giờ
36Friendship House Monthly Chess Event 1155 ngày 19 giờ
37Friendship House Weekly Chess Event 1168 ngày 16 giờ
38Friendship House Weekly Chess Event 1176 ngày 21 giờ
39Friendship House Weekly Chess Event 1183 ngày 21 giờ
40Friendship House Monthly Chess Event 1190 ngày 19 giờ
41Friendship House Weekly Chess Event 1204 ngày 21 giờ
42Friendship House Weekly Chess Event 1211 ngày 20 giờ
43Friendship House Weekly Chess Event 1218 ngày 20 giờ
44Friendship House Weekly Chess Event 1225 ngày 4 giờ
45Friendship House Weekly Chess Event 1267 ngày 4 giờ
46Friendship House Weekly Chess Event 1274 ngày 20 giờ
47Friendship House Weekly Chess Event 1281 ngày 16 giờ
48Friendship House Weekly Chess Event 1288 ngày 19 giờ
Advertisement