Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
1PUNJAB QUALIFYING CHESS CHAMPIONSHIP 2018 12 ngày 18 giờ
2SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category A under the Supervision of MSAP 30 ngày 2 giờ
3SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category B under the Supervision of MSAP 30 ngày 2 giờ
4BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-SENIORS TOURNAMENT 31 ngày 23 giờ
5BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-JUNIORS TOURNAMENT 32 ngày
6Pakistan National Team Chess Championship 2018 (Open) 34 ngày 23 giờ
7Enigma 7th Chess Competition 2017 44 ngày 1 giờ
88th Pakchess FIDE RATED CHESS Tournament 2017 54 ngày 21 giờ
9 1st Pakchess Fide Rated Rapid Chess Championship 2017 102 ngày 15 giờ
107th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 130 ngày 15 giờ
11PUNJAB RAPID INTERNATIONAL RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2017 249 ngày 14 giờ
126th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 342 ngày 16 giờ
135th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 350 ngày 17 giờ
141st National U15 Open Chess Championship 2017 - Karachi 403 ngày 13 giờ
151st Youth National Chess Champioship 2017 - Karachi 405 ngày 22 giờ
164th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2016 461 ngày 18 giờ
17LCC Round Robin Fide Rated 512 ngày 22 giờ
18SMB Chess Tournament Category A 635 ngày 1 giờ
19CFP blitz Chess championship 2016 646 ngày 20 giờ
205th PAKISTAN WOMEN NATIONAL CHESS C'SHIP 2016 646 ngày 22 giờ
2130th Pakistan National Chess Championship 2016 646 ngày 23 giờ
223rd PAKCHESS FIDE Rated Chess Tournament 2016 690 ngày 21 giờ
23MAJU Inter Karachi Chess Championship 2016 693 ngày 21 giờ
241st UOL International rating U-27 Chess Tournament 2015 797 ngày 14 giờ
2520th September Rapid RR 2015 881 ngày 15 giờ
261st Lahore Open Fide Rated Rapid Chess Tournament 2015 888 ngày 13 giờ
272nd PAKCHESS Fide Rated Chess Tournament 2015 909 ngày 19 giờ
28PUNJAB CHESS CHAMPIONSHIP 2015 927 ngày 18 giờ
291st PAKCHESS FIDE rated Chess Tournament 2015 1000 ngày 22 giờ
30Friendship House Monthly Chess Event 1021 ngày 18 giờ
31Friendship House Monthly Chess Event 1125 ngày 15 giờ
32Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP A 1147 ngày 17 giờ
33Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP B 1147 ngày 17 giờ
34Friendship House Weekly Chess Event 1154 ngày 19 giờ
35Friendship House Weekly Chess Event 1161 ngày 19 giờ
36Karachi Students Open (A Level) Chess Championship 1168 ngày 18 giờ
37Karachi Students Open (O Level) Chess Championship 1168 ngày 18 giờ
38Friendship House Chess Championship 1168 ngày 18 giờ
39Friendship House Weekly Chess Event 1175 ngày 19 giờ
40Friendship House Weekly Chess Event 1182 ngày 19 giờ
41Friendship House Weekly Chess Event 1189 ngày 19 giờ
42Friendship House Monthly Chess Event 1190 ngày 14 giờ
43Friendship House Weekly Chess Event 1217 ngày 18 giờ
44Friendship House Monthly Chess Event 1224 ngày 16 giờ
45Friendship House Weekly Chess Event 1237 ngày 14 giờ
46Friendship House Weekly Chess Event 1245 ngày 19 giờ
47Friendship House Weekly Chess Event 1252 ngày 18 giờ
48Friendship House Monthly Chess Event 1259 ngày 16 giờ
49Friendship House Weekly Chess Event 1273 ngày 18 giờ
50Friendship House Weekly Chess Event 1280 ngày 17 giờ