Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
1 1st Pakchess Fide Rated Rapid Chess Championship 2017 1 ngày 4 giờ
27th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 8 ngày 5 giờ
3PUNJAB RAPID INTERNATIONAL RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2017 127 ngày 4 giờ
4Punjab Blitz 2017 129 ngày 8 giờ
56th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 220 ngày 7 giờ
65th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 228 ngày 7 giờ
71st National U15 Open Chess Championship 2017 - Karachi 281 ngày 4 giờ
81st Youth National Chess Champioship 2017 - Karachi 283 ngày 13 giờ
94th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2016 339 ngày 9 giờ
10LCC Round Robin Fide Rated 390 ngày 12 giờ
11SMB Chess Tournament Category A 512 ngày 15 giờ
12CFP blitz Chess championship 2016 524 ngày 10 giờ
135th PAKISTAN WOMEN NATIONAL CHESS C'SHIP 2016 524 ngày 12 giờ
1430th Pakistan National Chess Championship 2016 524 ngày 13 giờ
153rd PAKCHESS FIDE Rated Chess Tournament 2016 568 ngày 11 giờ
16MAJU Inter Karachi Chess Championship 2016 571 ngày 11 giờ
171st UOL International rating U-27 Chess Tournament 2015 675 ngày 5 giờ
1820th September Rapid RR 2015 759 ngày 5 giờ
191st Lahore Open Fide Rated Rapid Chess Tournament 2015 766 ngày 4 giờ
202nd PAKCHESS Fide Rated Chess Tournament 2015 787 ngày 9 giờ
21PUNJAB CHESS CHAMPIONSHIP 2015 805 ngày 8 giờ
221st PAKCHESS FIDE rated Chess Tournament 2015 878 ngày 13 giờ
23Friendship House Monthly Chess Event 899 ngày 8 giờ
24Friendship House Monthly Chess Event 1003 ngày 5 giờ
25Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP A 1025 ngày 7 giờ
26Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP B 1025 ngày 8 giờ
27Friendship House Weekly Chess Event 1032 ngày 10 giờ
28Friendship House Weekly Chess Event 1039 ngày 10 giờ
29Karachi Students Open (A Level) Chess Championship 1046 ngày 8 giờ
30Karachi Students Open (O Level) Chess Championship 1046 ngày 8 giờ
31Friendship House Chess Championship 1046 ngày 8 giờ
32Friendship House Weekly Chess Event 1053 ngày 10 giờ
33Friendship House Weekly Chess Event 1060 ngày 9 giờ
34Friendship House Weekly Chess Event 1067 ngày 9 giờ
35Friendship House Monthly Chess Event 1068 ngày 4 giờ
36Friendship House Weekly Chess Event 1095 ngày 9 giờ
37Friendship House Monthly Chess Event 1102 ngày 7 giờ
38Friendship House Weekly Chess Event 1115 ngày 4 giờ
39Friendship House Weekly Chess Event 1123 ngày 9 giờ
40Friendship House Weekly Chess Event 1130 ngày 8 giờ
41Friendship House Monthly Chess Event 1137 ngày 7 giờ
42Friendship House Weekly Chess Event 1151 ngày 8 giờ
43Friendship House Weekly Chess Event 1158 ngày 8 giờ
44Friendship House Weekly Chess Event 1165 ngày 8 giờ
45Friendship House Weekly Chess Event 1171 ngày 16 giờ
46Friendship House Weekly Chess Event 1213 ngày 15 giờ
47Friendship House Weekly Chess Event 1221 ngày 8 giờ
48Friendship House Weekly Chess Event 1228 ngày 4 giờ
49Friendship House Weekly Chess Event 1235 ngày 7 giờ
Advertisement