Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Oman (OMA)

Flag OMA
SốGiảiCập nhật
1Chess Clubs Championship 10 giờ 47 phút
2بطولة الزبير الثالثة للشطرنج 2018 8 ngày 9 giờ
3Al Zubair Open Chess Championship 47 ngày 22 giờ
4Al Dhahirah Blitz Chess Championship 2018 71 ngày 10 giờ
5Al Dhahirah Rapid Chess Championship 2018 72 ngày 1 giờ
62nd Oman Club Chess Rated Tournament 92 ngày 7 giờ
7بطولة مراكز الزبير الاولى 2018 99 ngày 8 giờ
8الايام الاولمبية المدرسية مواليد (2006-2007) ذكور 2018 106 ngày 11 giờ
9الايام الاولمببة المدرسية مواليد ( 2010-2011) ذكور 2018 106 ngày 11 giờ
10الايام الاولمبية المدرسية مواليد (2008-2009) ذكور 106 ngày 11 giờ
11الايام الاولمبية المدرسية مواليد (2004-2005) ذكور 2018 107 ngày 2 giờ
12الايام الاولمبية المدرسية مواليد (2010-2011) اناث 2018 107 ngày 2 giờ
13الايام الاولمبية المدرسية مواليد (2008-2009) اناث 2018 107 ngày 2 giờ
14الايام الاولمبية المدرسية مواليد (2006-2007) اناث 2018 107 ngày 2 giờ
15الايام الاولمبية المدرسية مواليد (2004-2005) اناث 2018 107 ngày 2 giờ
16نهائيات بطولة المنتخب 2018 107 ngày 3 giờ
17بطولة الكلية التقنية العليا 113 ngày 11 giờ
18بطولة جامعة السلطان قابوس 113 ngày 11 giờ
19National Team Championship 2018 166 ngày 12 giờ
20Salalah Club Chess Championship 176 ngày 2 giờ
21Sultan Qaboos University Ladies Tournament 176 ngày 21 giờ
22بطولة مراكز الزبير الختامية 2017 179 ngày 1 giờ
23بطولة الجامعة للسيدات 216 ngày 2 giờ
24Oman Chess Champion 2 - Open 235 ngày 1 giờ
25Oman Chess Champion - U18 235 ngày 1 giờ
26البطولة التنشيطية لمراكز الزبير الرابعة - صحار 247 ngày 4 giờ
27تصفيات بطولة عمان 2017 ظفار فوق 18 سنة 253 ngày
28تصفيات بطولة عمان 2017 شمال وجنوب الشرقية فوق 18 سنة 253 ngày 23 giờ
29بطولة عمان - تصفيات الظاهرة والبريمي open 255 ngày 1 giờ
30تصفيات بطولة عمان 2017 الداخلية والوسطى تحت 18 سنة 260 ngày 23 giờ
31تصفيات بطولة عمان 2017 الداخلية والوسطى فوق 18 سنة 260 ngày 23 giờ
32بطولة عمان شمال الباطتة ومسندم تحت 18 ستة 267 ngày 4 giờ
33يطولة عمان الفرديه شمال الباطنة ومسندم فوق 18 سنة 268 ngày 1 giờ
34تصفيات بطولة عمان 2017 مسقط وجنوب الباطنة فوق 18 سنة 268 ngày 1 giờ
35تصفيات بطولة عمان 2017 مسقط وجنوب الباطنة تحت 18 سنة 268 ngày 2 giờ
362nd ICAO Youth Chess Championship 2017 274 ngày 7 giờ
37 بطولة مراكز الزبير الثالثة 274 ngày 9 giờ
38بطولة الزمالة لموظفي وزارة الصحة 291 ngày 2 giờ
39بطولة مراكز الزبير الثانية 309 ngày 10 giờ
40Salalah Fastival Chess Championship 2017 351 ngày 3 giờ
41Al Zubair Rapid Chess Championship 391 ngày 23 giờ
42Al Dhahira Rapid Second Chess Championship 420 ngày 14 giờ
43Al Dhahira Blitz Secod Chess Championship 420 ngày 14 giờ
44البطولة التنشيطية الاولى لمراكز الزبير 435 ngày 6 giờ
454th Al-Suli Blitz Chess Championship 444 ngày 1 giờ
46الايام الاولمبية المدرسية - ذكور 2007 - 2008 444 ngày 13 giờ
47الايام الاولمبية المدرسية - ذكور 2003 -2004 444 ngày 13 giờ
48الايام الاولمبية المدرسية - ذكور 2005 - 2006 444 ngày 13 giờ
49الايام الاولمبية المدرسية - ذكور 2009 - 2010 444 ngày 13 giờ
50الايام الاولمبية المدرسية - اناث- 2003 - 2004 446 ngày 11 giờ