Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Nepal (NEP)

Flag NEP
SốGiảiCập nhật
12nd Late Harisharan Maharjan Memorial Kirtipur Municipality wide Inter-School Chess tournament- 2074 13 ngày 6 giờ
22nd Harisharan Maharjan Memorial Open Chess Tournament-2017 Dhalpa,Kirtipur (Saturday-League 18nov,25nov,&2dec) 13 ngày 7 giờ
3Greenland School Chess Championship U-16 35 ngày 12 giờ
4National U-16 Chess Championship 2017 48 ngày 8 giờ
5National U-16 Girls Chess Championship 2017 48 ngày 8 giờ
6Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-19) 49 ngày 9 giờ
7Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-16) 49 ngày 9 giờ
8Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-12) 49 ngày 9 giờ
9Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boys' U-16) 49 ngày 9 giờ
10Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boy's U-12) 49 ngày 9 giờ
11Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boy's U-19) 49 ngày 9 giờ
121138th Nepal Sambat Blitz Chess Tournament-2074 54 ngày 13 giờ
134th Mount Gaurishankar International Open Chess Tournament 2017 Charikot, Dolakha 61 ngày 11 giờ
14HIM Electronics 2nd Individual Chess Tournament 65 ngày 10 giờ
15HH Bajaj 2nd Individual Chess Tournament-2074 65 ngày 14 giờ
16"27th NRYU Stablishment Day" National Rapid Rating Tournament-2074 67 ngày 15 giờ
17Kblitz 74 ngày 12 giờ
18Kirtipur South West Rezonal Chess Tournament-2074 74 ngày 14 giờ
19TANKAMAYA GAUTAM MEMORIAL CHESS TOURNAMENT-2074 82 ngày 6 giờ
20UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Senior 98 ngày 11 giờ
21UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Junior 98 ngày 11 giờ
22UNISON Inter School Chess Competition 2074- Girls 98 ngày 11 giờ
23Jyapu Cup Blitz Chess Tournament 2017 104 ngày 9 giờ
243rd Jyapu Cup Running Schield Chess Championship 2074 104 ngày 12 giờ
25Mount Gaurishankar 3rd International Open Chess Tournament-2014 106 ngày 15 giờ
26East-Pole Intra College Chess Tournament - 2074 112 ngày 4 giờ
27"27th NRYU Establishment Day" National Rapid Chess Tournament-2074 112 ngày 12 giờ
283rd South Regional Chess Tournament-2074 142 ngày 9 giờ
29JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Girls) 146 ngày 3 giờ
30JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Open) 146 ngày 4 giờ
31Bhaktapur District Open Chess Championship-2074 148 ngày 10 giờ
32U-15 OPen National Championship 149 ngày 12 giờ
33U-19 Boys National Chess Championship 149 ngày 12 giờ
34u 19 Girls Round robin Chess Championship 151 ngày 11 giờ
35Veteran S-50 National Chess Championship-2074 151 ngày 11 giờ
36National Girls U-15 Chess Championship-2074 151 ngày 11 giờ
37Olympic Day Blitz Chess Tournament 2017 Contact 9841352401(Herakaji) 9841318277(Bidur) 9851054329(Umesh) 178 ngày 9 giờ
3813th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-16 179 ngày 5 giờ
3913th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-14 179 ngày 5 giờ
4013th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-12 179 ngày 5 giờ
4113th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-10 179 ngày 5 giờ
4213th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-12 179 ngày 5 giờ
4313th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-10 179 ngày 5 giờ
4413th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-16 179 ngày 5 giờ
4513th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Boys U-14 179 ngày 5 giờ
463rd Sunshine Open School Level Chess Tournament-2017 200 ngày 6 giờ
47GoldenGate Open Blitz Chess Tournament - 2017 209 ngày 10 giờ
48GoldenGate Open School Blitz Chess Tournament - 2017 209 ngày 10 giờ
49Thechambu Yangwarak Open Rating Chess Tournament 2017 218 ngày 14 giờ
50Vukampaka Mritakharu Smriti Open Blitz Chess Tournament-074 234 ngày 7 giờ
Advertisement