Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Nepal (NEP)

Flag NEP
SốGiảiCập nhật
1Kathmandu Open International GM Chess Tournament 2018 (April 12-17 Nepal) .....25 Days to Start 1 giờ 37 phút
2Islington College Sports Meet 2018 - Chess 2 giờ 11 phút
3Intera Purwanchal Vidya Sadan School Girls Kid's Chess Championship-2018 11 ngày 8 giờ
4Intera Purwanchal Vidya Sadan Boys Kid's Chess Championship-2018 11 ngày 8 giờ
51st NEPAL-CHINA FRIENDSHIP JUNIOR SCHOOL TEAM CHESS CHAMPIONSHIP-2018 23 ngày 20 giờ
62nd Bitatnagar Metropolitan City Inter School Chess Championship-2018 (Boys) 30 ngày 11 giờ
72nd Biratnagar Metropolitan City Inter School Chess Chapionship- 2074 (Girls) 30 ngày 11 giờ
8Mayor Cup Olyampic School Chess Tournament 2018 33 ngày 1 giờ
9Sunshine Intra Chess-2018 (Selection for PABSON Games) 34 ngày 20 giờ
101ST GOLDENGATE OPEN INTER SCHOOL TEAM CHESS CHAMPIONSHIP-2074 34 ngày 21 giờ
11Nepal Telecom Chess Tournament-2074 44 ngày 2 giờ
12Youth Corner Club Open chess Tournament-2074 50 ngày 1 giờ
13Advanced College of Engineering & Management Girls Chess Championship - Final 67 ngày 8 giờ
14Advanced College of Engineering & Management Girls Chess Championship - Final 68 ngày 6 giờ
15Advanced College of Engineering and Management Chess Championship (Round of 16) 69 ngày 2 giờ
16Advanced College of Engineering and Mangement - 2018 (Round of 32) 70 ngày 1 giờ
172nd Harisharan Maharjan Memorial Open Chess Tournament-2017 Dhalpa,Kirtipur (Saturday-League 18nov,25nov,&2dec) 105 ngày 23 giờ
18National U-16 Chess Championship 2017 140 ngày 23 giờ
19National U-16 Girls Chess Championship 2017 140 ngày 23 giờ
20Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-19) 142 ngày 1 giờ
21Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-16) 142 ngày 1 giờ
22Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Girls U-12) 142 ngày 1 giờ
23Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boys' U-16) 142 ngày 1 giờ
24Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boy's U-12) 142 ngày 1 giờ
25Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2074 (Boy's U-19) 142 ngày 1 giờ
261138th Nepal Sambat Blitz Chess Tournament-2074 147 ngày 5 giờ
274th Mount Gaurishankar International Open Chess Tournament 2017 Charikot, Dolakha 154 ngày 2 giờ
28HH Bajaj 2nd Individual Chess Tournament-2074 158 ngày 6 giờ
29"27th NRYU Stablishment Day" National Rapid Rating Tournament-2074 160 ngày 7 giờ
30Kblitz 167 ngày 4 giờ
31Kirtipur South West Rezonal Chess Tournament-2074 167 ngày 6 giờ
32TANKAMAYA GAUTAM MEMORIAL CHESS TOURNAMENT-2074 174 ngày 22 giờ
33UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Senior 191 ngày 2 giờ
34UNISON Inter School Chess Competition 2074- Boys Junior 191 ngày 2 giờ
35UNISON Inter School Chess Competition 2074- Girls 191 ngày 2 giờ
36Jyapu Cup Blitz Chess Tournament 2017 197 ngày 1 giờ
373rd Jyapu Cup Running Schield Chess Championship 2074 197 ngày 3 giờ
38Mount Gaurishankar 3rd International Open Chess Tournament-2014 199 ngày 7 giờ
39East-Pole Intra College Chess Tournament - 2074 204 ngày 20 giờ
403rd South Regional Chess Tournament-2074 235 ngày 1 giờ
41JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Girls) 238 ngày 19 giờ
42JORPATI FORUM INTER SCHOOL CHESS COMPETITION-2074 (Open) 238 ngày 20 giờ
43Bhaktapur District Open Chess Championship-2074 241 ngày 2 giờ
44U-15 OPen National Championship 242 ngày 4 giờ
45U-19 Boys National Chess Championship 242 ngày 4 giờ
46u 19 Girls Round robin Chess Championship 244 ngày 2 giờ
47Veteran S-50 National Chess Championship-2074 244 ngày 3 giờ
48National Girls U-15 Chess Championship-2074 244 ngày 3 giờ
49Olympic Day Blitz Chess Tournament 2017 Contact 9841352401(Herakaji) 9841318277(Bidur) 9851054329(Umesh) 271 ngày 1 giờ
5013th Annapurna Maitri Open Chess Tournament-2074 Girls U-16 271 ngày 21 giờ
Advertisement
Advertisement